Arhimandrit Daniil Gouvalis: “Atâta timp cât nu se face nici un ritual religios, cifra 666 nu are nici o semnificaţie”

Adesea, în ultimii ani, creştinii întreabă ce atitudine trebuie să aibă faţă de 666. Duhovnicii şi, în general, clericii, sunt adesea întrebaţi despre aceasta. În anumite momente, episcopii chiar au fost nevoiţi să dea enciclice speciale pentru turma creştinilor. Trebuie să spunem că subiectul privind cifra 666 trece prin două faze. O gravitate şi o semnificaţie are prima fază şi o alta, a doua fază.

În prima fază, cifra 666 o întâlnim ici şi colo, fie pe monede, fie pe haine sau vase, fie pe buletinele unor organizaţii, fie pe calculator etc.

În cea de-a doua fază, cifra 666 va avea sens pur religios şi va fi legată de poziţia religioasă a fiecăruia dintre noi. Ea va arăta că este primită credinţa în dumnezeirea proorocului mincinos, că este adoptat ritualul şi închinare înaintea sa. Atunci proorocul mincinos va încerca să îi convingă pe toţi să îl accepte ca stăpân, ca domn şi dumnezeu. Desigur, însemnarea sau pecetluire cu numărul 666 se va face în bisericile antihristului de către preoţii săi, în cadrul unei ceremonii religioase oficiale. Nu trebuie să ne scape această distincţie între faze. Cât timp ne aflăm ii prima fază, nu merită să pornim lupta împotriva faptului că cifra 666 se află pe o sticlă, pe o oală sau pe o cămaşă. Să nu ne temem acolo unde nu avem a ne teme de ceva. Ce importanţă are faptul că este pe o bancnotă? Noi cumpărărm cu acea bancnotă cinci cărţi de suflet folositoare pe care le împărţim unor oameni care astfel se mântuiesc. Ce importanţă are faptul că pe o cartelă de transport se află cifra 666? Nu cumva luarea şi folosirea acestei cartele au folosit la o acţiune religioasă?

Dacă Cezarul, adică statul, doreşte să pună ici şi colo, la vedere sau mai ascuns, numărul 666, să fie sănătos. N-are decât. Atâta timp cât aceasta nu are legătură cu vreo pretenţie de natură religioasă, ne este indiferent. «Daţi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu» (Matei 22, 21).

Să mai fim atenţi şi la aceasta. Un creştin are paşaport şi călătoreşte în mai multe ţări. Inevitabil, pe paşaport i se vor pune diferite ştampile. Multe dintre ele au embleme şi semne musulmane, atee, idolatre, budiste etc.. Şi ce-i cu asta? A păţit creştinul ceva? Acelaşi lucru este valabil şi în ce priveşte timbrele pe care le folosim când trimitem scrisori.

Prin urmare, nu trebuie să ne înfricoşăm de lucruri neînsemnate şi care nu-şi au acum locul. Să nu cădem victime unei astfel de temeri. Există oameni, cu diferite obiective şi interese care caută să semene în sufletele creştinilor o frică prematură şi tulburare sufletească. După aceea, exploatează foarte bine situaţia creată şi le iau acelor oameni toată averea. Ba chiar unii reuşesc să convingă o mulţime de creştini să le dea bani ca să cumpere terenuri potrivite unde să ridice case în care să se refugieze în vremea antihristului! Şi încă spun că venirea antihristului este foarte aproape. Aşa că cei păcăliţi trebuie să dea imediat mari sume de bani!…

Unii, excesiv de «ortodocşi», n-au altă treabă decât să cultive o frică prematură şi neîntemeiată. Atâta timp cât nu se face nici un ritual religios, cifra 666 nu are nici o semnificaţie. Conform tradiţiei apostolice a Bisericii noastre, semnarea cu cifra 666 se va face, aşa cum am spus, în cadrul unui ritual religios oficial.Însă aceasta nu s-a petrecut încă.

Va trebui însă să susţinem cele spuse şi cu texte consacrate. De aceea trimitem la scrierile Sfântului Ipolit al Romei, care menţionează numeroase tradiţii apostolice. Să vedem ce scrie: «I-a trimis Domnul pe Apostoli la toate neamurile, iar el (antihristul) la fel îşi trimite apostolii săi mincinoşi. Mântuitorul a adunat oile risipite. Tot aşa şi antihristul adună poporul risipit al ideilor. A pecetluit Domnul pe cei ce cred în El. Şi antihristul va face la fel» (Despre Hristos şi despre antihrist, 6).

Peceţile pe care le dă Domnul creştinilor sunt Botezul şi Mirungerea. În Vechiul Testament era tăierea-împrejur. Desigur, este vorba despre ritualuri religioase oficiale. Sfântul Ipolit subliniază, aşadar, că şi antihristul va lucra în acelaşi fel – «şi el va face la fel». Adică, primirea pe mână sau pe frunte a ei 666 va constitui un ritual oficial, o taină a anti-botezului şi a anti-mirungerii, a anti-bisericii antihristului. Aceasta va arăta vădit că individul respectiv l-a primit pe antihrist ca dumnezeu adevărat şi ca mântuitor.

Să cunoaştem bine lucrurile. Să nu facem ce spun toţi nepricepuţii. Există unii ce propovăduiesc că deja s-a născut mesia cel mincinos. Ba chiar susţin că știu numele său, data naşterii şi data apariţiei sale. Dragi cititori, cei ce dau date cronologice în privinţa celor de pe urmă, fiţi încredinţaţi că sunt rătăciţi sută la sută. Fie şi numai precizarea unei date exacte constituie indiciu fără greş după care identificăm rătăcirea. Din sec. I d.Hr. şi până astăzi au tot apărut oameni preziceau, cu date, evenimente eshatologice. Toţi s-au dovedit rătăciţi. Nimeni nu poate spune date exacte. Poate antihristul va veni în cincizeci de ani, dar poate apărea şi în trei mii de ani. Aceasta numai Dumnezeu o cunoaşte.

Printr-o stranie coincidenţă, toţi cei ce în trecut vesteau date eshatologice, erau membri ai unor schisme sau secte.

Neîndoios, în zilele noastre se dezvoltă o eshatologie maladivă. În enciclica sa, Mitropolitul Antim de Alexandroupolis, exprimă aceasta foarte plastic: «Dacă toate aceste zvonuri răspândite şi dacă toată «teologia» iresponsabil circulând în popor despre antihrist şi 666 ar fi fost cât de puţin adevărate, credeţi că Bisericile Ortodoxe recunoscute, din întreaga lume, ar fi rămas nepăsătoare şi n-ar fi spus nimic? Atâtea sinoduri, atâtea facultăţi de teologie, atâţia clerici, atâţia oameni cucernici şi sfinţi nu ar fi spus nimic?».

Într-o publicaţie cu conţinut religios s-au publicat următoarele: «Atenţie la exegeţii improvizaţi ai proorocirilor şi ai Apocalipsei… Se remarcă la aceştia contradicţii flagrante, interpretări şi răstălmăciri, cugetări şi idei aberante, care ajung la extremisme, ducând chiar la despărţirea familiilor. Şi cel mai trist este că se publică numeroase lucrări, cărţi, reviste şi altele, care îi fac pe cititori să devină fanatici, provocând confuzie şi tulburând conştiinţe… Numărul 666 nu ucide şi nici nu poate vătăma pe nimeni. Nimeni nu se leapădă de Hristos şi de sufletul său, dacă nu o face în chip voit, după cum ne spune Sfântul Cosma Etolianul. Credinţa nu este un număr teoretic, ca să poată fi distrusă şi anulată automat de un alt număr. Credinţa este legătura noastră nemijlocită şi vie cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi, când suntem legaţi de El în smerenie şi dragoste, absolut nici o forţă nu ne poate despărţi de El şi nu ne poate vătăma» («Orthodoxos Typos», 21. 11. 1986).

Trebuie să pricepem că forţa răului este un lucru profund, o dimensiune ce priveşte cele lăuntrice şi nu cele exterioare. Poate omul să-şi umple de însemne creştine toate obiectele pe care le foloseşte – cartea de identitate, paşaportul carnetul de sănătate, carnetul de depuneri, etc…. poate pune cruci pe ele… şi totuşi, gândurile sale, sentimentele şi dorinţele sale să lucreze răul.Pe dinafară pare creştin, însă lăuntric s-a robit păcatului. Aşadar, ce folos?

Când însă vom intra în a doua fază a lui 666, atunci când va fi întemeiată noua religie cu un nou dumnezeu, şi când se va pretinde un nou botez, atunci lucrurile se vor schimba. Atunci666 nu va mai fi o simplă cifră, ci un om-satană, care va face pe dumnezeul, care va săvârşi un ritual religios şi îi va pecetlui (însemna) pe închinătorii lui cu numărul menţionat. Atunci 666 va însemna mărturisirea divinităţii antihristului şi primirea ritualului botezului și ungerii de către clerul dumnezeului mincinos. Atunci, dacă primeşti numărul 666, te lepezi de adevăratul Mesia şi te închini, religios, unui hristos mincino­şi atunci, antihristul nu se va mai interesa dacă 666 este pus ici şi colo, indiferent unde, ci va voi să fie marcat, însemnat pe trupul omului, în cadrul unui ritual religios.

Se înţelege de la sine că adevăratul creştin nu va primi niciodată acest număr satanic. Ci îl va lepăda, deşi se aşteaptă la consecinţe dintre cele mai grave, chiar de-ar fi să moară.

Aici însă trebuie iar să menţionăm ceva. Dacă în această a doua fază, te apucă trei-patru bărbaţi puternici, te imobilizează şi, cu de-a sila, te pecetluiesc cu semnul (antihristului), tot nu se întâmplă nimic rău. Lăuntric vei rămâne neatins şi nevătămat. Chiar de ţi-ar însemna pe tot trupul numele sau numărul fiarei, nu vei fi vătămat. În sufletul tău va flutura tot steagul lui Hristos, iar buzele tale vor cânta «Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos».

Dacă noi, creştinii, am prinde un ateu sau un om ce s-a lepădat de Domnul, om a cărui lume lăuntrică este sălaş satanei, chiar dacă l-am însemnat cu crucea pe tot trupul, cu peşti, cu cifra 888, cu iniţialele HS sau cu literele A și Ω, la nimic n-ar folosi. Căci contează doar voinţa. Iar voinţa izvorăşte din adâncurile fiinţei noastre. Jocul se joacă în profunzime şi nu la suprafaţă. De aceea şi David spune «duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele». Prin urmare, trebuie să voieşti a-L urma pe Hristos. Inima ta trebuie să-ţi ceară aceeasta. Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa antihristului.

Întotdeauna accentul trebuie să cadă pe controlul inimii. Să ne întoarcem voința şi dragostea către Dumnezeul nostru, şi să nu stăm să cercetăm dacă pe bancnota de 5.000 de drahme este marcat numărul 666. Ţelul nostru este să ne sădim în grădina inimii florile blândeţii, răbdării, cumpătării, smereniei şi dragostei. Astfel, fiinţa ni se umple de lumina lui Hristos. Şi-această lumină alungă departe tot întunericul aşternut de lumea antihristului.

Faptul că în zilele noastre vedem că numărul 666 este tot mai prezent, nu trebuie să ne facă să ne gândim doar la lucruri rele. Situaţia aceasta are şi ceva aspecte pozitive. Acceptăm faptul că, pe ce se înmulţeşte în jurul nostru apariţia numărului 666, ne apropiem de vremea celui fară de lege, deşi nimeni poate stabili cu exactitate momentul cronologic al evenimentului. Ştim însă, in a doua Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni, că apariţia sa echivalează cu o garantare a celei de-a doua veniri a Domnului – «până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării» (II Tesaloniceni 2, 3).Mai întâi vine lepădarea prin antihrist şi apoi a doua venire a lui Hristos.

Aici unii interpretează greşit. Susţin că întâi este vremea lepădării de credinţă, a apostaziei, şi apoi cea a antihristului. Explicaţia corectă este aceea că vremea antihristului se identifică cu cea a apostaziei. Scrie Theodoret Cyrul: «Lepădare l-a numit pe însuşi antihristul, luând numele de la lucru şi dându-i-l lui» (Erminia la II Tesaloniceni). Şi altundeva: «Apostazie numeşte însăşi prezenţa antihristului». Acelaşi lucru îl susţine şi Fericitul Augustin. El identifică apostazia cu antihristul, pe care îl numeşte apostat (Despre cetatea lui Dumnezeu 20, 19). Şi Teofilact al Bulgariei interpretează la fel: «Nu va veni – spune – a doua venire (Parasia) a Domnului, dacă nu va veni mai întâi lepădarea de credinţă, adică antihristul. Şi l-a numit «lepădare de credinţă» (apostazie), fiindcă este el însuşi apostazia şi pe mulţi îi va îndepărta de Hristos, putând a-i îndepărta chiar şi pe cei aleşi» (Erminie la II Tesaloniceni).

Odată cu venirea antihristului, se apropie a doua venire a lui Hristos (Parusia), cea mult aşteptată de creştini. Atunci va începe a se trâmbiţa: «Domnul este aproape» (Filipeni 4, 5). Domnul se apropie şi nu întârzie. Vine în slavă să-i ia pe ai Săi în cămara de nuntă a negrăitei bucurii.

Propoziţia: «Ei vor porni război împotriva Mielului», dă impresia că ar avea o legătură cu legile Consiliului Europei ce contravin credinţei şi moralei creştine. De exemplu, scoaterea desfrâului de sub incidenţa legii, libertatea avorturilor, libertatea pornografiei, protejarea homosexualilor şi altele asemenea.

Mulţi zâmbesc, poate, la gândul că ar putea fi o legătură între Europa Unită şi antihrist, însă cine a studiat cu atenţie Cartea Proorocului Daniel, îr paralel cu Apocalipsa, acceptă cu uşurinţă această idee. La Daniel, marile împărăţii de pe pământ, cea a Babilonului, cea a Perşilor, cea a succesorilor lui Alexandru, cea romană, sunt prezentate ca fiare. Citiţi capitolul 7. De asemenea, împăraţii sunt reprezentaţi ca nişte fiare cumplite. În capitolul împăratul perşilor este reprezentat ca un berbec înfricoşător, iar Alexandru cel Mare ca un ţap groaznic.

Având în vedere toate acestea, cumplita fiară a Apocalipsei, cu cele zece steme împărăteşti, nu poate să reprezinte decât o împărăţie puternică a zilelelor de pe urmă. Ba chiar o «împărăţie» puternică, alcătuită din mai multe împărății separate, simbolizate de cele zece steme.

Situaţia actuală arată că superputerea viitorului va trebui să fie Comunitatea Europeană, doar dacă nu cumva într-un viitor mai îndepărtat va apărea o nouă conjunctură şi se va ivi o altă «împărăţie».

Dacă însă apariţia celui fără de lege este legată direct de Comunitate Europeană (azi Uniunea Europeană), atunci se clarifică şi un pasaj dificil din Apocalipsa, privitor la două cetăţi; în anii antihristului se vorbeşte despre «oraşul cel mare», precum şi despre «Babilon, cetatea cea mare».

Antihristul, ca stăpân religios, îşi va avea sediul la Ierusalim – oraşul prin excelenţă. Ca lider al Europei Unite, adică în calitate de lider politic, îşi va avea sediul în oraşul în care îşi va avea sediul atunci Parlamentul Europei.

În orice caz, «oraşul cel mare» de la 11, 8 este, neîndoios, Ierusalimul. Reproducem aici fragmentul respectiv: «Şi trupurile lor vor zăcea pe uliţele cetăţii celei mari, care se cheamă, duhovniceşte, Sodoma şi Egipt, unde a fost răstignit şi Domnul lor» (Apocalipsa 11,8). Desigur, Domnul a fost răstignit la Ierusalim.

Iar celălalt oraş, «Babilon, cetatea cea mare», este Roma. Dar Roma din vechime, capitala antihristului imperiului roman, preînchipuie pe teritoriul european tot capitala Europei Unite, care Europă, după unii comentatori a Apocalipsei, evoluează aşa cum am spus, foarte sigur, spre o împărăţie anticreştină. Aşa cum aceea a fost sediul împăraţilor romani care au prigonit Creştinismul în prima fază, tot astfel din ea vor ieşi alţi împăraţi şi stăpâni care vor prigoni Biserica Creştină, în ultima sa fază pământească. «Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii rământului» (Apocalipsa 17, 18). «Şi s-a găsit în ea sânge de prooroci şi de sfinţi şi sângele tuturor celor înjunghiaţi pe pământ» (Apocalipsa 18, 24). Bărbaţi prooroci ca Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi mii de alţi creştini au fost înjunghiaţi în Roma şi poate ei preînchipuie viitoare junghieri în capitala Europei Unite…

Care va fi capitala politică a statului antihristului nu putem spune cu certitudine. Oricum, în această capitală vor exista multe ministere şi toate conducerile, dotate cu calculatoare uriaşe, ce vor controla orice mişcare pe tot pământul.

Deja există o clădire a Comunităţii Europene în Bruxelles, unde se află cel mai mare computer din lume. Supraveghetorul său, Harry Edelman, evreu, îi spune «fiara». După cum se vede, fără să vrea, prooroceşte. Poate că această «fiară» este menită a sluji altei fiare, cea cu şapte capete. Acest calculator are posibilitatea de a întocmi dosarele a cinci miliarde de oameni, dând fiecăruia număr alcătuit din optsprezece cifre.

Unele versete din Apocalipsă, dacă sunt bine interpretate, dau senzaţia că există o deplasare şi o accentuare a evenimentelor. La început, cel fară de lege va fi liderul Europei Unite, dar apoi va fi liderul unui stat mondial. Iar capitala politică a Europei se va dizolva, astfel încât să fie cinstit Ierusalimul, care va deveni centrul politic şi religios al lumii întregi. Extras din Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum, Ed. Cartea Ortodoxă, 2006, pp. 378-392
Citiţi mai multe articole interesante pe siteul: http://ortodox.md/articole/cifra-666-nu-are-nici-o-semnificatie/
Moldova Ortodoxă

Anunțuri
Acest articol a fost publicat în Apocalipsa in teologia ortodoxa. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

196 de răspunsuri la Arhimandrit Daniil Gouvalis: “Atâta timp cât nu se face nici un ritual religios, cifra 666 nu are nici o semnificaţie”

 1. Ana Elisabeta zice:

  Subscriu! Foarte bun articol.

  • Este foarte bun mai ales ca are cateva talcuiri patristice care arata clar cum lepadarea va veni in timpul antihristului, nu inainte dupa cum propavaduiesc haiducii anticipisti. Dar nu e o problema, nici asta nu vor crede, dupa cum nu-l cred nici pe IPS Serafim de Pireu. Se contureaza incet-incet caracterul de schisma.

 2. Ioan C. zice:

  Eu zic că Sfânta Scriptură spune foarte clar unde anume va fi pus semnul Fiarei pe oamenii care îl vor primi:
  „Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.” (Apocalipsa 13, 16).

  Acest text este unul dintre cele mai clare din Sf. Scriptură, încât Î.P.S. Bartolomeu Anania nici nu i-a adăugat vreun comentariu în Biblia diortosită de Înalt Prea Sfinţia Sa, nu ştiu de ce sunt atâtea interpretări!

 3. doktoru zice:

  Niste opinii personale despre unele paragrafe din text :

  Va trebui însă să susţinem cele spuse şi cu texte consacrate. De aceea trimitem la scrierile Sfântului Ipolit al Romei… Să vedem ce scrie: «… Mântuitorul a adunat oile risipite. Tot aşa şi antihristul adună poporul risipit al iudeilor… »
  Oare evreii nu s-au adunat destul pana acum de la 1948 incoace?Oare trebuiesc mai mult adunati si ingramaditi unul peste altul ca sa vedem si sa coroboram aceasta cu Sf Ipolit care,dupa parerea mea, a scris destul de clar. Chiar, oare pe evrei cine i-a adunat?
  xxxxxxx

  Poate antihristul va veni în cincizeci de ani, dar poate apărea şi în trei mii de ani. Aceasta numai Dumnezeu o cunoaşte.(cred ca asta denota oarece lacune in cunostiinta si gandire-ma rog,oarecum tipicmonahilor veacului al opt-ulea- . Oare nu ascultam de Sf.Parinti care parca au zis ceva de veacul al opt-ulea si incepem sa credem ca Dumnezeu vrea sa o termine cu lumea mult prea devreme ?Am mai gasit ideea asta la un calugar grec).
  xxxxxxx

  Ştim însă, in a doua Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni, că apariţia sa echivalează cu o garantare a celei de-a doua veniri a Domnului – «până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării» (II Tesaloniceni 2, 3). Mai întâi vine lepădarea prin antihrist şi apoi a doua venire a lui Hristos.
  Aici unii interpretează greşit. Susţin că întâi este vremea lepădării de credinţă, a apostaziei, şi apoi cea a antihristului. Explicaţia corectă este aceea că vremea antihristului se identifică cu cea a apostaziei. Scrie Theodoret Cyrul: «Lepădare l-a numit pe însuşi antihristul, luând numele de la lucru şi dându-i-l lui» (Erminia la II Tesaloniceni). Şi altundeva: «Apostazie numeşte însăşi prezenţa antihristului». Acelaşi lucru îl susţine şi Fericitul Augustin. El identifică apostazia cu antihristul, pe care îl numeşte apostat (Despre cetatea lui Dumnezeu 20, 19). Şi Teofilact al Bulgariei interpretează la fel: «Nu va veni – spune – a doua venire (Parasia) a Domnului, dacă nu va veni mai întâi lepădarea de credinţă, adică antihristul. Şi l-a numit «lepădare de credinţă» (apostazie), fiindcă este el însuşi apostazia şi pe mulţi îi va îndepărta de Hristos, putând a-i îndepărta chiar şi pe cei aleşi» (Erminie la II Tesaloniceni).

  Deci apostazia nu exista.Exista doar cel care este el insusi apostat.Adica a apostaziat din vointa lui.Pe de alta parte cred ca este o mica problema cu cuvantul acesta.El nu prea este inteles cum trebuie de toata lumea(adica toata lumea a inteles ca este vorba despre o apostaziere in masa a crestinilor,ceea ce este fals.Este adevarat ca asistam la o diminuare evidenta a nr de crestini si la o slabire a credintei in randurile tot mai scazute ale credinciosilor.Dar doar atat.De aia se intreba Iisus daca va mai gasi credinta pe pamant.Va mai gasi, dar putina ;pt ca portile iadului nu pot fi biruitoare in fata lui Hristos).In DEX apostazia se defineste ca fiind : cel care renunta public la o anumita credinta religioasa;dar si cel care se revolta,se razvrateste impotriva stapanirii.Eu cred ca cea de a doua definitie exprima mai bine pe cel apostat.Dar ambele definitii se completeaza reciproc in cel apostat,adica le face pe amandoua in acelasi timp.Si doar in evrei acestea doua conlucreaza perfect.Cineva pe site zicea ca nimeni inca nu huleste pe Hristos.Ho-ho…evreii fac asta de 2000 de ani incoace,iar de ceva vreme cu mult mai mult tupeu.Dar poate ca nimeni nu a observat aceasta.De fapt nici nu da bine dpdv al corectitudinii politice care ne forteaza la si mai multa iubire si intelegere(ecumenismul parca zice si el acelasi lucru) . Nu?!caci doar asa e crestineste.Iubirea e primul lucru cu care dusmanii ii scot ochii crestinului.Vrea sa-l bata cu arma lui.Iar crestinii tot uita ca baza fundamentului crestin este credinta in Iisus Hristos Dumnezeu (termen de care omul de peste Prut nici nu a auzit) .Iubirea vine imediat dupa.

  xxxxxxx
  Având în vedere toate acestea, cumplita fiară a Apocalipsei, cu cele zece steme împărăteşti, nu poate să reprezinte decât o împărăţie puternică a zilelelor de pe urmă. Ba chiar o «împărăţie» puternică, alcătuită din mai multe împărății separate, simbolizate de cele zece steme.
  Antihristul, ca stăpân religios, îşi va avea sediul la Ierusalim – oraşul prin excelenţă

  Aici se arata destul de clar ca antihristul este o imparatie si nu o persoana cum foarte multi gandesc gresit,ceea ce se vedea din talcuirile ingerului de la Daniel despre cele patru fiare.Fiarele sunt imparatii.La Apocalipsa se aplica acelasi procedeu.De obicei sfintii de demult cand gaseau explicatii si talcuiri in Bible la faptele scrise in ea,nu incercau sa dea o alta explicatie ci o foloseau pe aceia care era direct de la Dumnezeu.

  Mai departe ce zice in text despre UE si Roma babiloniana si calculatorul ala- pcmouse- zis si bestia sau fiara…bate campii aiurea.

 4. florin zice:

  Am o intrebare, cipul introdus in corp este lepadare?

  • Daca nu ti se cere lepadare, nu e lepadare. Dar eu nu as primi un cip in corp si nu voi primi niciodata. E deja prea mult. Nici cu cipurile in documente nu sunt de acord, dar nu sunt de acord nici cu teoriile 666 care spun altceva decat ce spune Scriptura.

   • unroman zice:

    Biocip in corp este prea mult! Si nu ne referim aici la tehnologie strict-medicala, ci la cipul cu date de identitate, cnp, cont bancar, etc. Cred ca asta a vrut sa va intrebe florin. Conteza sa specificati si ce indemnati in calitate de ortodox sau teolog..

   • unroman zice:

    Este adevarat! Eshatologia asta dubioasa si maladiva de astazi, este excesiva insa, nu trebuie sa omitem ceea ce se intaimpla cotidian, in omenire. Eu cred ca toti cei ce vor primi pecete apocaliptica vor fi toti cei ce-l vor iubi pe diavol, toti cei ce vor iubi excerbat lumea si trupul, egoismul si necredinta in Dumnezeu si toti cei ce nu vor avea in vene Sangele lui Hristos-Euharistic, prin care devenim consanguini cu El. Prin Sfantul lui Sange ne unim in cel mai intim mod cu El, cu Sangele Sau, si sangele nostru se uneste cu al Lui. Aiureala cu codurile de bara si cardurile bancare sau buletinele, nu pot fi pecete dar nici iubirea lumii acesteia nu poate fi necandidare la peceta.

  • Graiul Ortodox zice:

   Florin si Theologie Patristica
   Da e lepadare !!!
   Pentru că cipul in interiorul lui contine diferite informatii care odata introdus in organism sau pus pe piele pot madifica anumite informatii (la comanada) de natura statistica sau genetica. De ex. de la grupa sanguina pana la introdcucera de curenti sau sunete(bioreznanata). Acestea duc la cancer pana la scrizofrenii. Partea cu cancerul nici nu ar fi atat de grava, cat partea de scrizofrenii. ”Energiile/undele” sau cum s-or numi ele, induse de diefrite aparate prin cipuri in interiorul organismului pot crea usoare intepaturi furnicaturi, oboseala, panica, frica, pana la totfelul de voci infricosatoare care te duc la sinucidere si omor. Oare nu-i lepadare cand accepti și fara ritual cipul(ingrerul digital)? Nu ne lepădăm de ce a creat Dumnezeu din dragoste bagand cu forta boli in organism? Oare nu ne luptam astfel cu Dumnezeu pe care toate le-a creat El: omul cu universul sufletesc si biologic, plantele cu universul chimic, fizic apa etc.? In concluzie nu putem sa ne razboim noi insine nici cu trupul nici cu sufletul nostru pe care la creat Dumnezeu liber din dragoste, bagand în el cipuri și fara lepadre sau ritual, doar că l-ai acceptat si ai semnat pentru accept. Trupul si sufletul sunt create sa traiasca dupa legea natural divina. Exista o lege pe care savantii nu o iau in calcul Lege Dragostei care este pusa in suflet si in trup. Acesta lege nu are voie sa o violenteze nimeni, nici chiar eu insumi (toti suntem chipul si asemanarea lui Dumnezeu), pentru ca intru in conflict cu Dumnezeu. Pr. Marcu Manoils cand a veint la Cluj a spus: ”Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că, dacă un om se luptă cu un alt om, ori va învinge ori va fi învins, dar dacă un om se luptă cu Dumnezeu, cu siguranţă va fi învins. De aceea şi conchide că toţi cei care s-au luptat cu Dumnezeu, cu biserica Lui, au dispărut.
   ”http://graiulortodox.wordpress.com/2014/04/21/189-pr-marcu-manoils-lumina-este-de-neinvins-interviu-difuzat-la-radio-cluj-2009/ .

   • Frate GO

    Nu sunt de acord oricum cu cipul implantat in corp. Am facut un apel la discernamant si doresc sa nu mai „apocaliptizam” totul. Dar este foarte interesant ce ai scris si ar fi ceva sa dezvoltam mai mult subiectul.

    Doamne ajuta!

   • Ana Elisabeta zice:

    Acesta e un subiect de discutat cu sotii Iftime, care pot sa ne lamureasca cat e posibil din punct de vedere biologic si cat sunt legende urbane care, din pacate, s-au strecurat chiar si in discursul unora din cei mai respectati parinti contemporani. In problema lepadarii, as discuta cu parintele Matei Vulcanescu. Acelasi lucru vi-l recomand si dumneavoastra, „graiul ortodox”, cu tot respectul cuvenit.

 5. STOP RFID zice:

  Este in inselare arhimandritul. Asta cu lepadarea de Hristos explicit a fost in primele secole crestine. Intre timp dracu a mai invatat cate ceva in 2000 de ani. Doar nu crezi ca antihristul o sa iasa pe piata si sa spuna………eu sunt antihristul asta e pecetea mea si cine nu se leapada de Hristos il omor. Si sa vina un baiat cu o foaie si creion si sa semnezi. Este ridicol ceea ce spuneti. Daca arhimandritul spune adevarul inseamna ca Sfantul Iustin Parvu si Sfantul Paisie Aghioritul sunt in inselare. Lepadarea este chiar in pecete scrisa si pentru asta semnezi. Toata lumea va stii si va lua.

  • Da stop rfid. Parintele Daniil este inselat, parintele Ioan Krestiankin este un inselat si un mandru, parintele Porfirie nu e sfant etc. Voi pe toti ii puneti la stalpul infamiei!

   De cand categorisim oamenii la asa extreme? Hai sa-ti spun o noutate: nici parintele Daniil nu e in inselare, nici parintele Iustin. Eventual poti sa zici ca unul din ei a gresit. Drumul de la simpla greseala la inselare e foarte mare si voi dati sentinte dure, care nu sunt bazate decat pe cip. Care cip raspunde la intrebarea: a fi sau a nu fi?

   Si parintele Daniil nu a spus nimic gresit. Reciteste paragrafele astea:

   „Faptul că în zilele noastre vedem că numărul 666 este tot mai prezent, nu trebuie să ne facă să ne gândim doar la lucruri rele. Situaţia aceasta are şi ceva aspecte pozitive. Acceptăm faptul că, pe ce se înmulţeşte în jurul nostru apariţia numărului 666, ne apropiem de vremea celui fară de lege, deşi nimeni poate stabili cu exactitate momentul cronologic al evenimentului. Ştim însă, in a doua Epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Tesaloniceni, că apariţia sa echivalează cu o garantare a celei de-a doua veniri a Domnului – «până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării» (II Tesaloniceni 2, 3).Mai întâi vine lepădarea prin antihrist şi apoi a doua venire a lui Hristos.

   Aici unii interpretează greşit. Susţin că întâi este vremea lepădării de credinţă, a apostaziei, şi apoi cea a antihristului. Explicaţia corectă este aceea că vremea antihristului se identifică cu cea a apostaziei. Scrie Theodoret Cyrul: «Lepădare l-a numit pe însuşi antihristul, luând numele de la lucru şi dându-i-l lui» (Erminia la II Tesaloniceni). Şi altundeva: «Apostazie numeşte însăşi prezenţa antihristului». Acelaşi lucru îl susţine şi Fericitul Augustin. El identifică apostazia cu antihristul, pe care îl numeşte apostat (Despre cetatea lui Dumnezeu 20, 19). Şi Teofilact al Bulgariei interpretează la fel: «Nu va veni – spune – a doua venire (Parasia) a Domnului, dacă nu va veni mai întâi lepădarea de credinţă, adică antihristul. Şi l-a numit «lepădare de credinţă» (apostazie), fiindcă este el însuşi apostazia şi pe mulţi îi va îndepărta de Hristos, putând a-i îndepărta chiar şi pe cei aleşi» (Erminie la II Tesaloniceni).”

   Aici s-au dat peste cap toate tezele voastre apocaliptice. Lepadarea cu semnul fiarei vine dupa antihrist, nu inainte.

   • doktoru zice:

    Sa stii ca nu s-a inteles prea bine treaba asta cu lepadarea .Sfintii aia de demult cand au explicat despre apostazie si lepadare au facut referinta la cel apostaziat,cel lepadat.Mai cititi inca o data pasajul,dar mai rar.Antihristul (personificat)insusi reprezinta lepadarea,fiind el insusi cel lepadat,marele apostat.
    Pe cine vrei sa mai faca sa apostazieze,sa se lepede de Hristos?Evreii sunt lepadati de credinta in Iisus Hristos-Dumnezeu fara nici un fel de chip. Catolicii,protestantii si restul sectelor derivate din ei sunt toti apostati fara nici un fel de pecete 666.Doar ca le lipseste pecetea Duhului Sfant.
    De restul paganilor ce sa mai zic,nu mai zic nimic despre musulmani,budisti, hinduisti etc.Nu vedeti ca toti sunt insemnati de satana din cauza ca nu sunt botezati in numele Tatalui,al Fiului si al Sf.Duh.De ce i-ar mai agita dracul cu nu stiu ce pecete cand vreo 97 la suta din populatia lumii este cazuta.Au mai ramas sa mai cada si dintre cei alesi, aia care cad singuri.Unii trec de bunavoie de la ortodoxie la alte secte pt avantaje materiale.Si or mai fi si alte cauze.
    Deci ,iar,parerea mea este ca chip-ul nu reprezinta absolut nimic,si nu poate fi periculos in nici un fel.Pecetea din Apocalipsa este duhovniceasca si nu se vede cu ochiul liber,astfel evreii demult ii vedeam semnati in frunte de departe.

   • Atunci poate ne spuneți care este pecetea fiarei și ce se spune despre ea în Apocalipsă…

   • Da, problema lepadarii este mult mai complexa. Totusi, Sfintii Parinti spun ca antihristul este lepadare si pentru ca ii va duce pe multi la apostaziec(Sfantul Ioan Gura de Aur de exemplu). Desigur ca antihristul are inaintemergatorii sai (enumerati de tine) dar chiar si-asa, el va incerca sa-i insele si „pe ce alesi”.

   • doktoru zice:

    Atata vreme cat lumea nu a inteles ce sunt fiarele,cine-i apostatul si care este legatura lui cu lepadarea cum vreti sa intelegeti ce este pecetea.Daca nu stii ce inseamna rana fiarei care apoi s-a vindecat,si apoi a primit chip ca sa graiasca hule despre numele lui Iisus,despre cortul lui si despre sfintii care au mintea ridicata in cer inca din timpul vietii,apoi iti storci mintea degeaba.
    Bineinteles ca nu stim sa citim Biblia si nici pe Sf.Parinti nu-i intrebam sa ne lamureasca,dar luam Apocalipsa mot-a-mot !!!Adica toata Apocalipsa geme de simboluri si 666 este explicit ,exact ce se citeste.Brava mai ,teologi de sambata!!!
    De aia a revenit fiara ca sa huleasca pe Dumnezeu ,pentru ultima oara,si sa se judece definitiv.
    De ce fiara are doar caracteristicile vechilor imperii care nu se inchinau lui Dumnezeu,adica are doar de la leopard,ursulet si leu?Oare din cauza ca acele imperii au pornit si au sfarsit ca niste stapaniri pagane,iar imperiul roman a fost un pic diferit ?Fiara care iese din mare a fost o imparatie la inceput cinstitoare de Dumnezeu,apoi s-a lepadat,a apostat.Si acum a revenit.Ea nu a primit o inima ca Nabucco cand si-a revenit dintre animale,ci a ramas tot cu o gura mare de leu.
    Pecetea,am zis mai sus,ce este si ca nu poate fi vazuta cu ochiul liber.
    Ia zi, la catolici unde se vede caderea lor din Har?
    Dar mai explicit ,pt cei care inteleg,paganismul revivant este cheia.
    O intrebare,mai mult pt mine:de ce ar dori antihristul sa ii pecetluiasca ,cu un chip,pe budisti,mahomedani,martorii lui iehova ,penticostali, somalezi, hinduisti, new-age-isti etc.De la ce ar mai aposta acestia?De la Buddha sau Mahomet sau Dalai-Lama ?Antihristul este unealta satanei.El este revergorat pentru judecata finala.Si definitiva.
    PS-Armagghedon-ul va fi chiar o batalie fizica,cu tot felul de arme?Deci se poate lupta contra lui Dumnezeu?!!!

 6. florin zice:

  Nu stiu ce sa zic,as fi vrut un raspuns clar, da sau nu .Tu ai face un lucru recomandat de cineva dar pe care el nu l-ar face.

  • florin, o bucata de metal nu este lepadare. Lepadare este orice negare a lucrarii mantuitoare a lui Hristos si a Bisericii Sale sau credinta ca exista si alte cai de mantuire in afara de Biserica. Asta va presupune si lepadarea apocaliptica.

   Eu nu recomandat luarea cipurilor nu datorita faptului ca ar fi lepadarea apocaliptica, ci pentru ca cipurile sunt un atac la confidetialitatea omului pe care unii se pare ca nu mai stiu sa o respecte. Trebuie sa discernem lucrurile, sau cum a zis IPS Serafim, sa nu demonizam totul, dar nici sa acceptam totul.

   • unroman zice:

    Florin are dreptate… Daca ‘stapanitorul lumii acesteia este diavolul’ , daca siistemul este al lumii si din lume, daca buletinul a fost o carticica ce va deveni un nano-obiect bagat in trupuri, de ce nu ar fi problema apocaliptica? Cand ne apucam de fumat, facem contract scris si semnat cu diavolul? Dar cand devenim betivi sau mincinosi? Eu cred ca va fi vorba si de inselare, si de viclenie si de intunecare. ‘Cine are urechi de auzi sa auda’ , oare nu se refera la faptul ca avem urechi si totusi suntem susrzi? Avem ochi si totusi suntem orbi? Eu zic sa nu scapam din vedere viclenia-‘si ne izbaveste de cel viclean’- . Expresia ‘cel viclean’ este mai potrivita decat ‘cel rau’ , pentru ca cel viclean este automat si rau, dar cel rau nu este auromat si viclean. Si…apropo, Andrei, daca Spovedania este Taina, de ce nu are Binecuvantare Mare la inceput? De ce au doar unele Taine?

   • Momentan nu poate fi problema apocaliptica deoarece pecetea vine dupa antihrist, nu inainte, dupa cum ne arata si Scriptura si Sfintii Parinti.

   • unroman zice:

    Spune-mi ceva cu referire la ‘pecetea vine dupa antihrist’ . Dupa antihrist nu vine Parusia? Te referi la faptul ca pecetea vine dupa ce va aparea antihrist si dupa ce crestinii traitori il vor recunoaste?

   • Exact. Se poate vorbi de pecete doar dupa ce antihrist isi face aparitia.

   • De ce vorbiți atâta despre lepădare și nu despre căderea din Har pe care o afirmă părinții Paisie Aghioritul și Lavrentie de Cernigov? Pentru că lepădarea finală va surveni abia în momentum ACCEPTĂRII DE BUNĂVOIE SAU DE NEVOIE A BIOCIPULUI, A MICROCIPULUI IMPLANTAT…

   • PECETEA FIAREI ESTE SIMBOLUL SĂU: 666! ESTE TRINITATEA INVERSATĂ!!! ESTE OPUSUL SFINTEI CRUCI!

 7. victor.s zice:

  pt. andreiD: alunecoasa e pielea de pe tine , sarpe ce esti! pana acum batjocoritor ,sarcastic ,ironic cu cei ce sunt impotriva cip-ului , astazi domnul andrei este impotriva actelor cu cip si total impotriva cip-ului in corp.!!! pana acum citate din sfintii vechi „normativi” ptr. biserica , astazi „basinile teologice” ale arhm. guvalis. auzi ; ritual religios ca sa cumpar din magazin, sa-mi platesc darile catre stat, sa-mi ingrijesc sanatatea.iar despre ips serafim toate sit-urile blamate de tine au postat si au inteles ce a spus numai tu si acoliti tai ati inteles ce ati vrut. insa vei pacali doar cativa naivi care isi indreptatesc constiinta dorind sa isi pastreze comoditatea si privilegiile.

  • victor s.

   Tot timpul am sustinut ca nu sunt de acord cu cipurile, am spus ca nu sunt de acord cu teoriile 666 pentru ca se contrazic cu Scriptura!

   „basinile teologice” ale parintelui Daniil va enerveaza pentru ca va da peste cap orice teorie stupida a lepadarii. Mai rau, parintele Daniil isi intemeiaza pozitia pe ceea ce invata Biserica, spre deosebire de voi.

   Despre IPS Serafim, Vieru si compania isi dau cu parerea. IPS Serafim a spus inca de acum trei ani ca cipurile nu au legatura cu numarului fiarei, in schimb sunt un atac la confidentialitate. Si apoi vei vedea pe viitor ca IPS Serafim nu e deloc de acord cu haiduceala voastra. Si cum ar fi la ce exprimari si idei aveti?

   Apropo, tu parca erai cel care rastalmacea Sfanta Scriptura intr-un comentariu. Sa caut comentariul ca sa se vada clar ce va poate pielea voua.

 8. florin zice:

  Eu cred ca o bucata de metal poate reprezenta la un moment dat lepadare,cum si candva o bucata de mar a reprezentat caderea lui Adam din Rai

  • Nu mai faceti comparatii de genul asta. Adam a incalcat o porunca foarte clara. Era constient de ce facea.

   • unroman zice:

    Andrei, in starea de mandrie suntem in starea de constienta? Adam s-a mandrit. Aceea a fost caderea. Nu cuvma e vorba de o stare de constienta intunecata? Daca nu vom putea sa vindem si sa cumparam, nu se refera la capacitatea de a face acestea? La notar cumparam si vindem o casa cu cnp(buletin). La magazin o sa cumparam numai cu card. Apoi numai cu biocip, caci in el va fi cnp, buletin si contul banilor virtuali. Trebuie sa ne gandim la toate, si sa nu luam nimic motamo.

   • unroman

    Ne invartim deja in jurul cozii. Repet: Scriptura e clara, pecetea lui antihrist si numarul 666 au insemnatate dupa ce vine antihrist! De ce trebuie mereu sa facem surplusuri la Scriptura?

 9. victor.s zice:

  tu vorbesti de exprimari?!! iar daca esti impotriva, posteaza luarile de pozitie ale muntelui athos , ale sinodului greciei , rusiei ,celui local al clujului etc pe seama acestei probleme.

 10. florin zice:

  Asa este a incalcat porunca lui Dumnezeu,dar diavolul ce-a facut, a fost viclean, la pacalit nu i-a spus adevarul ,asa vad si acum problema cu cipurile care contine acest 666, Mantuitorul a spus sa nu luam pecetea 666,si diavolul ce o sa faca, o sa ne spuna ca pierdem mantuirea, nu cred , o sa ne pacaleasca ca doar spune in apocalipsa ,,pana si pe cei alesi va incerca sai pacaleasca ,,

  • unroman zice:

   Cam asa stau lucrurile Florin. Ceea ce trebuie sa retinem foarte mult, este faptul ca cnp-ul, buletinul, pasaportul sau cardul de sanatate, nu este pecetea in sine. Eu vad biocipul ca fiind pecete, dimpreuna cu dorinta majoritatii lumii de a lua aceasta pecete, tocmai pentru ca majoritatea iubeste cele ale lumii, ale sistemului, ale fiarei, ale trupului si ale raului.

  • unroman zice:

   – cand fagaduim ca ne unim cu Hristos la botez, semnam acte?
   – cand ne lepadam de Hristos mergand la penticostali, semnam acte?
   – Adam a semna vreun act cu sarpele cel vechi in Eden?
   – cand ne apucam de betii semnam vreun act cu diavolul?
   – cand spunem: ‘ si ne izbaveste de cel viclean’ insemna ca nu e viclean?
   – cand ne lepadam de lumea Hristos prin iubirea exacerbata fata de lumea aceasta, de trup, de smartphoane, de droguri si de discoteci, semnam vreun act cu diavolul?
   – cand suntem ‘luati de val’ de patimile placute si dulci ale vietii, ale trupului si ale egoismului, semnam acte cu diavolul?
   – ‘pana si pe cei alesi va pacali de va fi posibil’ insemana act semnat pe fata?
   – starea de constienta intunecata oare este constienta 100% ?
   -‘Cine are urechi de auzi sa auda’ , oare nu se refera la faptul ca avem urechi si totusi suntem surzi?
   – daca ‘stapanitorul lumii acesteia este diavolul’ , sistemul, fiara, politicul si controlul ale cui sunt?
   – daca e ‘tatal minciunii dintru inceput’, s-a reabilitat intru sfarsit?

 11. Ana Elisabeta zice:

  Stimati cititori, nu cititi acest articol (iar daca l-ati citit deja, spalati-va repede pe creier, ca sa uitati ce ati citit), sunteti in pericol, arhimadritul Daniil Gouvalis este in inselare! Si se ia! Deci repet, evitati sa cititi, ca nu cumva sa incepeti sa aveti semne de intrebare cu privire la ideile bine intiparite pe care le aveti despre 666, lepadare, cipuri si sistem!
  (Nota: paragraful de mai sus este un pamflet.)
  Cine este, deci, parintele Daniil Gouvalis, cazut post-mortem victima calomniilor marca Anticipatia? (Nota pentru generatia tanara: in anii 1980 Almanahul Anticipatia era o antologie de literatura SF, adica stiintifico-fantastica, editata anual). O sa citez din nou Cuvantul ortodox, care traduce un articol al lui John Sanidopoulos:
  Cine este staretul Daniil Gouvalis?
  Relativ necunoscut în Occident, Stareţul Daniel Gouvalis a murit la 11 iulie 2009, iar înmormântarea lui tristă, totuşi plină de bucurie a avut loc la 12 iulie. Părintele a fost un om al lui Dumnezeu, cu multe harisme duhovniceşti, fiind considerat sfânt de către mulţi dintre fiii săi duhovniceşti. El a fost îndeosebi renumit în Malakasas, o mică suburbie din Atena, fiind cunoscut ca Stareţ al Malakasas, slujind acolo ca preot şi duhovnic. Prima sa întâlnire cu sfinţenia a fost în persoana Stareţului rus Trifon, care de asemenea, a fost părintele spiritual al Părintelui Paisie Athonitul (care, trebuie să menţionăm, a trecut la cele veşnice la 12 iulie 1994, cu exact 15 ani inainte), când a vizitat Muntele Athos în tinereţe, iar spre sfârşitul vieţii a fost printre cei mai apropiaţi ucenici ai Stareţului Porphyrios de la Atena.
  Un om cu o profundă educaţie teologică, Stareţul Daniel a cultivat fiecare virtute şi i-a călăuzit pe mulţi cu smerenie şi preţuire în lumina credinţei ortodoxe şi evlaviei. A scris multe cărţi şi a fost membru al comitetului sinodal pentru ereziial Bisericii Greciei, unde a ajutat multe persoane implicate în diverse culte să se întoarcă la ortodoxie. Cea mai celebră operă a sa este cartea foarte romanţată şi însufleţitoare, numită Η ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Ierusalimul de Sus), în care îşi exprima dorinţa fierbinte de a intra în rai şi de a fi cu protectoarea sa, Sfânta Paraschiva, Stareţul Trifon, sfântul său protector, Daniel Profetul, Sfântul Apostol Pavel şi Sf. Ioan Teologul. El a fost cunoscut mai ales pentru firea sa darnică, şi urmând exemplul Sfinţilor, nu a păstrat nimic pentru sine din averile sau banii săi, împărţind totul celor în nevoi. A murit în linişte şi pace, aşa cum şi-a trăit viaţa, primind darul ceresc de a cunoaşte dinainte momentul în care va părăsi această lume. Stareţul a fost înmormântat la mănăstirea ctitorită de părintele său spiritual, Stareţul Porphyrios (unde este înmormântat), în Milesi, lângă Malakasas. Veşnica lui pomenire şi fie să mijlocească pentru noi cu rugăciunile sale!
  Sursa: MYSTAGOGY The Weblog Of John Sanidopoulos
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2010/09/22/ce-am-retinut-din-talcuirile-si-avertismentele-cuviosului-daniil-gouvalis-privitoare-la-apocalipsa-cum-sa-ne-ferim-de-exegetii-improvizati-si-de-speculantii-financiari-ai-profetiilor-eshatologice-cu/
  Merita citit si articolul propriu-zis (extrasul din scrierile parintelui si comentariile adminilor), precum si multele comentarii care urmeaza. Dateaza de la psihoza colectiva precedenta cu privire la cipuri (2010). Colectia de articole pe acest subiect si munca depusa pentru a raspunde la toate comentariile cu nelamuriri reprezinta unul din cele mai bune lucruri pe care “razboinicii intru cuvant” le-au facut pentru ortodocsii romani. Altfel, am mai avut noi si divergente (cu privire la impartasirea continua, cu privire la Danion Vasile, cu privire la pr. Matei Vulcanescu — am apreciat insa ca au postat predicile IPS Serafim fara a tine seama ca pr. Matei le-a citit in limba romana).

  • Dinu Pescaru zice:

   Ana Elisabeta,

   cu nume crestin, dar nu stiu daca ortodoxa…

   Urmarindu-ti textele postate pe acest articol ca un compliment de altfel am observat ca manuiesti bine cuvintele iti place filozofia, scrii mult, stii sfinti parinti, biblia. Observ ca dai sfaturi si preotilor, ii fi vreo ”preotesa”, indrazneta, stii smerenie, reguli, tipice,etc Un lucru ma derajeaza ca nu esti sincera- poate pleca de la faptul ca nu esti cu tine sincera ”acasa”

   Florin iti cere de nu stiu cate ori sa-i rapsunzi la o intrebare, da sau nu?
   Pe Sfantul Daniil Guvalis il faci inselat asa cum l-au facut pe Sfantul Porfirie Vrajitor. Pr Calciu la fel.

   Fratilor vedeti ca sunteti inselati de Ana Elisabeta. Stimati cititori, nu cititi mesajele ei(iar daca le-ati citit deja, spalati-va repede pe creier, ca sa uitati ce ati citit), sunteti in pericol, Ana Elisabeta este in inselare! Si se ia.
   Astfel de oameni reusec sa va indeparteze de la Adevar.

   CENZURATII mesajele ei !

   Si acum ma adresez si catre ceilalti frati de la aceasta postare. Cum pute-ti voi sa-i faci inselati pe Daniil Guvalis si pr Calciu. Ce aveti voi darul distigerii duhurilor?
   Pai ori luam cipul in noi , ori nu luam? Sunt premergatoare cardul cu cip, pasapoartele, buletinele lepadarii de HRISTOS ori nu? Ne tot mitim aici. Da ori Ba

   NU mai fartilor !!!!! umplem tribunalele cu contestatii!

   Parintele Daniil Guvalis este fiul duhovnicesc al Sfantului Parinte Porfirie, langa care a trait pana la sfasitul vietii acestuia. Pr. Daniil a trait in maxima apropriere langa Biserica pe care si-a construit-o, din ascultarea Pr. Porfirie (in satul Malakasa de langa manastirea ridicata de Pr. Porfirie). A dus o viata de Apostol in lupta cu Martorii lui Iehova (care locuiau la 800 de metri de chilia lui – in Malakasa Martorii lui Iehova au Sediul Central pe Europa) Pr.Daniil fost batut si alungat (fara a parasi locul)de catre ”martori”. A adormit in 2009 si este inmormantat langa sora Pr. Porfirie (pe care a pretuit-o), de catre obstea Sfantului Parinte Porfirie in mamastirea acestuia. Am murit de cancer, refuzand chimioterapia

   Cu simpatie pt acest blog, dar aveti grija la formularile Anei

   • Doamne ajuta!

    Cred ca faceti o confuzie. Ana Elisabeta este de acord cu parintele Daniil sau parintele Gheorghe Calciu.

   • Ana Elisabeta zice:

    Nu face confuzie, se sminteste de formularile mele mishtocare. Se cheama pamflet, domnilor. Adica am prezentat care am crezut eu ca va fi reactia partii adverse ca sa radem putim. Oricum mi-au depasit orice asteptari, au zis ca e in inselare (!)

    Multumiri pentru completari.

    Eu preoteasa? Nu, in niciun caz. Mi-au mai zis unii oameni ca am fata de preoteasa, dar totusi exista anumite randuieli, canoane chiar, nu ajunge oricine preoteasa.

    Si sunt ortodoxa fratilor, de cate ori trebuie sa precizez?

   • Dinu Pescaru zice:

    Theologie Patristica si Ana Elisabeta

    Theologie Patristica ati spus ca:
    „Ana Elisabeta este de acord cu parintele Daniil sau parintele Gheorghe Calciu.”
    Theologie Patristica o cunoasteti pesonal pe Ana Elisabeta?
    Da sau nu?

    Ana Elisabeta,
    ai afirmat ca „Nu face confuzie, se sminteste de formularile mele mishtocare” pai daca-i asa „se sminteste” insemna ca esti o fata isteata si buna. Si pe viitor nu vei mai vorbi la misto de sfinti. Ca precum dupa cum ai spus ca Pr. este „in inselare” si de mine ai spus „se sminteste” iti permiti cam multe ca si „preotesa”. Deci ai grija pe viitor cum vorbesti la misto despre sfinti si oameni cu viata inbunatatita ca sa nu smintesti si „pe altii mai mici’ ca mine. Supunem un Sfant „ortodoxo” care a vorbit in pamaflete. Cum iti permiti tu jignidu-i astfel? Si mai continu-i cu prostia afirmand ca „Adica am prezentat care am crezut eu ca va fi reactia partii adverse ca sa radem putim” De cine sa radem? Dar cine suntem noi ca sa aruncam cu piatra? Te consideri mai presus de multi, că vorba aia ”preotesa” sta sus in piramida. Si mai afirmi că ”Oricum mi-au depasit orice asteptari, au zis ca e in inselare (!)” Pai daca acolo ai dus conversatia au ajuns unii sa creada ca e in inselare, precum ai afirmat prin arta sofismului

    Mai mult pe final zici ca ”Eu preoteasa? Nu, in niciun caz. Mi-au mai zis unii oameni ca am fata de preoteasa, dar totusi exista anumite randuieli, canoane chiar, nu ajunge oricine preoteasa.” Sa stii ca te dai de gol cand spui ca ”exista anumite randuieli” nu exista nimic din ce afirmi. Conditia simpla si sincera (pe care tu nu o ai, desi ti-ar surade sa ajungi preoteasa, dupa cum iti vad afirmatiile) pentru a fi preotesa este a-l sluji si iubi pe Hristos si pe preotul cu care traiesti, pentru ai indruma pe oameni catre Hristos si nu de a face misto (dupa cum afirmi chiar tu mai sus) de altii mai mici ca chipurile, ar fi ”apocaliptici”. PR. a afirma ca ”Unii, excesiv de «ortodocşi» nu ii provoca,creind disensiuni cum faci tu aici pe blog. Ba luam cipul, ba nu lam cipul, ba e sfant ba nu e sfant. Hristos nu vorbeste in pamflete si sofisme, vorbeste in pilde sau parabole ca sa intelegi tu !

    Si in final ai spus ”Si sunt ortodoxa fratilor, de cate ori trebuie sa precizez?” iar eu iti raspund ca:
    Vorba suna fapta tuna!!!

    Iar dvs Theologie Patristica precizez cu tot respectul pentru blogul acesta. Dar exista o vorba in popor ”spune-mi ce prieteni ai ca sa-ti pun cine iesti”

    Mai mult pentru cine nu stie inca. Fratilor sa stiti ca sunt oameni platiti care nu fac altceva decat sa intre pe bloguri sau site-uri care nu fac altceva decat sa indeparteze lumea de adevar aducand argumente foarte teologice , dogmatice ,scripturistice si prin ”pamflete” denigrand astfel doctrina sau imaginea un om cu viata inbunatatita(Sfant, Cuvios, Martir)
    Doamne ajuta!

   • Dinu Pescariu

    Ana Elisabeta facea aluzie la faptul ca „anticipistii” zic de toti cei care nu le impartasesc parerea ca sunt inselati. Deci a atacat (prin pamflet) exact atitudinea pa care o atacati si dvs. dar pe care i-o atribuiti ei si nu cui trebuie!

   • Ana Elisabeta zice:

    Dinu Pescaru,

    Incep sa cred ca nu numai nu cititi cu atentie, ci sunteti chitit sa intelegeti altceva decat cititi. Nu mi-as permite niciodata sa rad de sfinti. Mi-am permis sa rad de „Almanahul Anticipatia” (cautati pe Google daca nu stiti ce inseamna), adica de un anumit tip de interpretare stiintifico-fantastica si non-ortodoxa a Sfintei Scripturi.

    Ma cunoaste personal „Theologie Patristica”, dar nici pe departe atat de bine incat sa-mi cunoasca punctul de vedere despre orice subiect. Pur si simplu e atent la ce citeste. Dar e grea limba romana, nu? Mai bine sa dam cu piatra in ce nu intelegem (asta, apropo de aruncat cu piatra). Mai bagam si cate-o insinuare calomnioasa….

    Apropo de preotese, eu zic sa va mai documentati. E clar ca nu stiti despre ce vorbiti.

   • Dinu Pescaru zice:

    Ana Elisabeta,

    „Preotesa” din varful piramidei

    Eu oricum te-as cenzura si o recomand tuturor.

    Obesrv ca la fiecare le oferi safturi si recomanzi. Esti o diriguitoare de idei -care nu inotdeuna ajuta- pe blogul acesta, dar vad ca „Theologie Patristica’ are mana pusa la ochi. Ce esti tu preot ? Vad ca blogul acesta este plin de mesajele tale. N-ai de lucru dar vorbesti din sfinti parinti. Citeste, taci si pleca. In epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel cap 14, v. 34 zice: „Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea.” Cine te crezi profesora, numai „preotesele’ din vechea roma isi permiteau luxul de a vorbi in „pamaflete’ Iti dai cu stangul in dreptul si afirmi ca „Dar e grea limba romana, nu?” Pai sigur ca este grea. Tu nu vezi, nu simti ca ti se spune cuvintele „Hristos nu vorbeste in pamflete si sofisme, vorbeste in pilde sau parabole ca sa intelegi tu !” Prin portita asta aduci smintela. De unde ai tu atata timp de paravlageli pe net. Taci si roagate. Ce ai scris vreo carte si ti-a asimilat-o biserica si noi nu stim? Smereste, maritate , naste copii sfinti si rogate pentru noi pacatosi, asta sa te preocupe nu “Almanahul Anticipatia”
    Daca ai fi fost o fata cu un alt limbaj (blada, smerita) poate nu as fi intervenit. Dar pur si simplu esti agitatoare.
    Nu esti in duh patristic. Lasa povestile in seama altora. Ca nu i poti ajuat tu pe cipisti, apocaliptici nici cu sfaturi nici cu idei. Mai bine roagate pentru ei. Timpul alocat povestilor pe net oferal citind „vietile sfintilor” si rugaciunii neincetate.

    Cenzuratio!

    Daoamne ajuta!

   • Ana Elisabeta zice:

    Stimate domn,
    Mare dreptate aveti. Timpul folosit scriind comentarii ca raspuns la toate bazaconiile este un timp rau folosit. De altfel Mantuitorul Insusi spune: “Nu daţi cele sfinte câinilor, nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi, întorcându-se, să vă sfâşie pe voi.” (Matei 7, 6)
    Doamne, Iisuse Hristoase, pentru rugaciunile Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi!

 12. Ana Elisabeta zice:

  Inainte de a pune eticheta inselarii in stanga si in dreapta, recomand cu caldura aceasta carte de mare folos duhovnicesc a Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov:
  http://saraca.orthodoxphotos.com/biblioteca/sfantul_ignatie_briancianinov-despre_inselare.htm
  Citez din postfata:
  “Bucura-te, noule Gura de Aur, care prin cuvintele tale de foc pe multi rataciti prin pocainta i-ai adus la Dumnezeu; bucura-te, ca prin gura ta Domnul Cel iubit de tine propovaduia; bucura-te, Ierarhe Ignatie, al pocaintei si rugaciunii lucrator si dascal preaales !”
  Prin asemenea cuvinte de aleasa heretisire si inalta cinstire, Biserica dreptslavitoare il lauda, atat in slujba cat si in acatistul ce ii sunt inchinate, pe cel ce a stra­lucit ca un mare luminator intre sfintii ierarhi ai vea­curilor din urma, pe iubitul ei fiu si vrednicul ei slujitor, sfantul Ignatie Briancianinov (+1864).
  Dupa o copilarie nefurata de cele proprii acestei varste, plina de o maturitate, o grija de suflet si o luare-aminte de sine ce ii prevesteau viitoarele sporiri si imbogatiri duhovnicesti, dupa o scurta perioada in care fiind in lume este “disputat” intre imparatul pamantesc (tarul) si Imparatul Cel Ceresc, viitorul ie­rarh alege partea cea buna, care nu se va lua de la el in veci: limanul cel dorit al vietii ingeresti, si aceasta chiar la Optina, aleasa manastirilor si sihastriilor Ru­siei veacului al XIX-lea. Aici are marea binecuvantare si fericire de a fi, pentru o vreme, ucenic de chilie al marelui Staret, Sfantul Leonid, de la care aduna din belsug polen si miere duhovniceasca, precum si de la sfintii stareti, fratii Moise si Antonie, si de la alti cu­viosi mult imbunatatiti impreuna-vietuitori. Acumu­larile teoretice si practice facute acum ii vor fi de un nespus de mare si real folos atunci cand va primi din partea mai-marilor Bisericii pravoslavnice grelele as­cultari de egumen al manastirii Pelsema, staret al Ma­rii Lavre a Sfantului Serghie de Radonej si, mai apoi, de episcop.
  Scrisa in 1846 in linistea pustiei unde odinioara s-a nevoit marele intre cuviosi Serghie, alesul Prea Sfintei Treimi si vazatorul Maicii lui Dumnezeu, “Despre in­selare” este aceea dintre scrierile Sfantului Ignatie pe care, daca ni s-ar cere sa o caracterizam doar printr-un cuvant, nu am ezita nici o clipa sa o numim: cutre­muratoare. Indraznim sa afirmam aceasta deoarece iata, in cei 153 de ani care s-au scurs de cand a vazut lumina tiparului, actualitatea informatiei ei nu a sca­zut nicidecum, puterea ei de a produce “seisme” du­hovnicesti dintre cele mai benefice, de a lumina si in­tari inimi si minti slabanogite de pacat, amagite si ra­tacite de el, este nu numai intacta, ci chiar crescanda, caci si in privinta ei ni se pare potrivit cuvantul apos­tolesc: “unde s-a inmultit pacatul a prisosit harul”.
  “Veac grozav”, l-a numit Cuviosul Agatanghel in proorocirile sale de acum circa 700 de ani pe cel de-al douazecelea de la nasterea Mantuitorului Hristos, “secol al confuziilor axiologice”, valorice, l-au caracterizat traitori autentici, care s-au iscusit in grelele ispite si incercari prin care i-a trecut mila, intotdeauna iubitoare de oameni, a proniei dumnezeiesti.
  Multa este felurimea stralucirilor luminilor acestei carti, care “ataca” atat intunericul vadit, cat si “lumi­nile cele intunecate” ale sufletelor noastre, dar numai cateva mici nuante ale lor vom incerca sa semnalam in cele ce urmeaza, caci starea mai mult decat precara a vederii .noastre sufletesti, a celor ce indraznim sa scriem cele de fata, trebuie sa o recunoastem deschis, nici nu ne ingaduie mai mult.
  Ca nimeni altul, Sfantul Ignatie ne pune inainte re­zultatele pe care le-a dobandit cu “microscopul” sau duhovnicesc prin nevointe, lupte si primejdii person­ale despre care nu ne marturiseste in mod direct ni­mic, dar pe care cei lucratori le pot citi printre randuri. Despre pocainta, despre care toti am auzit, dar pe care atat de anevoie ne hotaram sa o punem ca temelie tare si statornica a vietuirii noastre in Hristos, printre mul­te altele, toate de o insemnatate covarsitoare, marele ierarh ne spune si aceasta: “Toate felurile de inselare diavoleasca la care se supune cel ce se nevoieste in ru­gaciune apar ca urmare a faptului ca la temelia ruga­ciunii nu este pusa pocainta, ca pocainta nu s-a facut izvorul, sufletul, scopul rugaciunii”. In intreg cuprin­sul cartii leit-motivul pocaintei este analizat sub atatea unghiuri, cu atata acribie, cu grija pe care nici cea mai duioasa dintre mame nu ar putea-o avea fata de prun­cutii ei, incat indreptatirea de sine ca am auzit vorbin­du-ni-se despre pocainta mai mult in sintagme si me­tafore si de aceea concretetea acestei virtuti ne scapa, nu mai poate sta nicicum in picioare.
  Cei mai mari sfinti ai Ortodoxiei sunt citati cu o pertinenta desavarsita si in anumite contexte trebuin­cioase comentati in chip stralucit. “Oricat de inalte ar fi nevointele noastre, daca nu am dobandit inima indu­rerata, atunci nevointele noastre sunt mincinoase si desarte” (Scara, Cuvantul al 7-lea). Iar la cele spuse de Sfantul Simeon Noul Teolog ca “Parerea nu inga­duie celor parute sa ia cu adevarat fiinta”, Sfantul Ig­natie face acest minunat comentariu: “Cel caruia i se pare ca este despatimit nu se va curati mciodata de pa­timi; cel caruia i se pare ca este plin de har nu va primi niciodata har; cel caruia i se pare ca este sfant nu va ajunge niciodata la sfintenie. Sa fie limpede: cel ce socoate ca are lucrari duhovnicesti, virtuti, merite, daruri harice, care se maguleste si se desfata cu «pare­rea», prin aceasta «parere» ingradeste lucrarilor du­hovnicesti, virtutilor crestine si harului dumnezeiesc intrarea in el si deschide larg poarta pentru imbolna­virea de pacat si pentru demoni. Pentru cei molipsiti de «parere» deja nu se mai afla nici o putinta de spo­rire duhovniceasca: ei au nimicit aceasta putinta jert­find pe altarul minciunii insesi principiile pe care se intemeiaza lucrarea omului, lucrarea mantuirii sale, si anume felul in care el priveste adevarul”. Capitolul in­titulat “Vederea pacatului propriu” – ne apare ca un ta­blou duhovnicesc zugravit cu o maiestrie unica; el poate sta cu cinste alaturi de tot ce s-a scris mai adanc si mai frumos despre pocainta de dumnezeiestii Parinti.

 13. Ana Elisabeta zice:

  Si un alt avertisment duhovnicesc: “cine este Petru? cine este Pavel?”
  Daca deschidem scrierile Avvei Dorothei, vom vedea ca el face deosebire intre doua trepte ale trufiei, ce corespund mijlocului si sfarsitului ei asa cum sunt descrise ele de catre loan Scararul. Avva Dorothei scrie:Trufia cea dintai este atunci cand cineva isi cearta fratele, il osandeste si-l necinsteste ca si cum acela n-ar avea nici o insemnatate, iar el ar fi mai presus de dansul; unul ca acesta, daca nu-si va veni in sine degrab si nu se va sili sa se indrepteze, incetul cu incetul va ajunge si la a doua trufie, asa incat se va trufi si impotriva lui Dumnezeu insusi, punand nevointele si virtutile sale pe seama sa, nu pe seama lui Dumnezeu, ca si cum el insusi le-ar fi savarsit, cu priceperea sa si cu stradania sa, nu cu ajutorul lui Dumnezeu”.
  In continuare, Avva Dorothei arata jalnica stare a unui frate care urma celei dintai trufii, si pe acest exemplu arata trecerea acesteia in cea de-a doua trufie.
  “Cu adevarat, fratilor, cunosc pe cineva care a ajuns candva in starea aceasta jalnica. La inceput, daca unul dintre frati ii spunea ceva, el ii defaima pe toti si raspundea: “Cine este cutare? Nu este nimeni (vrednic – n.a.), afara de Zosima si cei asemeni lui”. Dupa aceea a inceput sa-i osandeasca si pe aceia si sa spuna: “Nu este nimeni (vrednic), afara de Macarie”. N-a trecut mult si a inceput sa spuna: “Cine este Macarie? Nu este nimeni (vrednic), afara de Vasile si de Grigorie”. Insa degrab a inceput sa-i osandeasca si pe aceia, zicand: “Cine este Vasile? Si cine este Grigorie? Nu este nimeni (vrednic), afara de Petru si de Pavel”. I-am zis: “Cu adevarat, frate, in scurta vreme vei incepe sa-i defaimi si pe acestia”. Si, credeti-ma, dupa un timp a inceput sa zica: “Cine este Petru? Si cine este Pavel? Nimeni nu are vreo insemnatate, afara de Sfanta Treime”. In cele din urma s-a trufit si asupra lui Dumnezeu insusi, si astfel si-a pierdut mintile. Tocmai de aceea, fratilor, trebuie sa ne nevoim din toate puterile noastre impotriva trufiei celei dintai, ca nu cumva sa cadem putin cate putin in cea de-a doua, adica in trufia desavarsita”.
  (Extras din textul “Boala mandriei si a slavei desarte” de Sfantul Serghie Meciov)
  http://acvilaortodoxa.wordpress.com/2011/05/14/boala-mandriei-si-a-slavei-desarte/

 14. Ana Elisabeta zice:

  Din acelasi articol:

  Ne este greu, aproape cu neputinta, sa vorbim despre smerenie; de aceea, vreau astazi sa vorbesc despre lucrul a carui experienta o avem: despre trufie. “Trufia este lepadare de Dumnezeu, nascocire draceasca”, zice Ioan Scararul. “Inceputul trufiei este radacina slavei desarte; mijlocul este defaimarea aproapelui, trambitarea nerusinata a propriilor osteneli, lauda de sine din inima, urarea mustrarii; iar sfarsitul este lepadarea ajutorului dumnezeiesc, nadajduirea in propria stradanie, naravul dracesc”.

  http://acvilaortodoxa.wordpress.com/2011/05/14/boala-mandriei-si-a-slavei-desarte/

  Domnul sa ne aiba in paza sa!

  • Ana Elisabeta zice:

   De ce am ales aici acest citat? Pentru ca vad pe-aici prin comentarii unele simptome: defaimarea aproapelui, urirea mustrarii. Si ce parere aveti, mult-trambitata evitare in viitor a lepadarii de Hristos si insemnarii cu numarul antihristului prin “reteta” respingerii in momentul actual a actelor cu cip este sau nu este nadajduire in propria stradanie? Caci solutia pe care o recomanda Sfintii Parinti contra lepadarii de Hristos este sa ne tinem de Hristos cu toata puterea: sa avem dreapta credinta si sa tinem poruncile (Sfintele Taine, rugaciunea, pocainta etc.), si sa veghem sa nu pierdem harul dumnezeiesc primit prin Sfintele Taine. Daca avem harul, nu ne poate nimeni sili sa ne lepadam de Hristos si primim mai bine sa murim pentru El, sa devenim sfinti mucenici. Daca pierdem harul, nu putem rezista si ne lepadam. S-a intamplat de altfel asa si in timpul prigoanelor romane:
   http://paginiortodoxe.tripod.com/vsfeb/02-09-sf_nichifor.html
   Sa luam aminte! Domnul sa ne aiba in paza sa!

 15. Ana Elisabeta zice:

  Despre biocip ca pecete:

  Discutand despre acest subiect, ne plasam in domeniul speculatiei, ca sa nu zic al fabulatiei. Nu numai ca nu stim ce tehnologie va folosi antihristul pentru insemnare, dar deocamdata nu exista cipuri care sa se poata implanta in mana si pe frunte. Ele au nevoie sa fie implantate intr-un tesut moale, unde sub piele se gaseste suficient tesut adipos relativ ferit de miscari. Pe frunte si pe mana pielea practic sta pe os, tesutul adipos fiind foarte subtire, iar pielea se misca permanent in raport cu oasele de dedesupt. Chiar si fruntea se misca cand ne incruntam, ne ridicam sprancenele etc.

  Deci, nu avem deocamdata motive (decat daca ne uitam in gura falsilor prooroci si falsilor invatatori ai Sfintei Scripturi din sectele neoprotestante) sa afirmam ca pecetea antihristului va fi un biocip. Poate la fel de bine sa fie facuta „cu laser” cum specula Parintele Paisie, sau sa fie ceva de tipul unui tatuaj. Nu ne ajuta, insa, cu nimic sa ne inchipuim aceste lucruri inainte de timpul lor. E suficient sa tinem minte ca vor veni, ca sa le recunoastem cand ne vom confrunta cu ele.

 16. Ana Elisabeta zice:

  Nu stiu de ce cateodata mesajele mele apar cu alta iconograma. A mea a fost dintotdeauna cu alb si turcoaz.

 17. unroman zice:

  catre patriarh, catre toti ceilalti arhierei romani si catre preotii toti,

  mai multa jertfa, cumpatare, marturisire a lui Hristos precum Serafim de Pireu, mai multa duhovnicie nu materialnicie, dispozitia de a se face dumnezeisca Liturghie zilnic (macar in orase), mai putin compromis, mai putina secularizare, mai putin duh finantist in Biserica Romana (caci doar aceasta este Biserica), mai mare accent pe Euharistie si euharistire a mirenilor, razboi mai putin intre slujitori (caci prin impartasire deasa ei sunt cei mai consanguini cu Hristos), mai mult dor de Hristos sau pentru Hristos, mai putine ganduri si treburi lumesti, anularea birurilor, taxelor, fcm-urilor, colportajului, mai multa sinceritate fata de Hristos si de oameni si mai multa frica de Dumnezeu si rusine de oameni! Preasfintitul Longhin Mihail Jar spunea ca noi slujitorii, suntem vinovati 98% de amaraciunea in care se afla Ortodoxia. Are dreptate! Eu cand spun oamenilor adevarul si despre Adevar, sunt apostrofat de colegii preoti. Cand spun oamenilor realitatea, sunt apostrofat de protopopi. Daca voi continua, ma va apostrofa ierarhul sau patriarhul. Cum sa tinem lumina sub obroc? Cui slujim noi defapt? Cunosc frati preoti care te ucid cu privirea…fie ca esti preot si esti inainte lor, fie ca e mirean in fata lor. Ne impartasim din acelasi Potir, apoi te reclama, te uraste, te vrea desfiintat. Cu ce ne impartasim noi din Acel Potir? Cu zeama de ciuperci sau cu Sangele personal al lui Hristos Cel Viu? Venim la slujba cu mercedes 2014 iar crestinii nu au paine acasa. Ce Dumnezeu avem noi? Vorbim de smerenie dar facem catedrala de 500 milioane de euro si in piete, la slujbe, avem diaconi care ne tin mantia ca la mirese si ca la imparatii bizantini. Avem diaconi pe post de postativ…care alearga dupa gura noastra cu microfonul, ca sa putem predica doar cu reverber. Nu exista postament fix? In Liturghie alearga diaconul dupa arhiereu?! Dar nu exista lavaliere? Spectacol cu Hristos Cel Serios de fata si coparticipant? Si cui foloseste Catedrala neamului facuta pe bani murdari, chinuiti si stransi de pe la sectantii papistasi? In Mitropolie, in zile de rand, sunt la slujbe 7-8 oameni. Cum vor arata acestia in Catedrala de 50.000 de oameni lipsa? Cum sa strangi bani de la preoti pentru Catedrala, atata timp cat enoriasii saraci asteapta gaina sa oua, ca sa aiba ceva de mancat astazi? Cum de la preoti care au si ei familii, nu au salarii (caci sunt opriti tot ca danii pentru ‘mecenat’ )? Cum de la preoti cand lumea este tot mai indemnata la guru-tv sa nu mai creada in basme religioase si in porcarii biblice? Ne tragem unul pe altul in Iad. Vom deschide toti ochii in fundul Iadului si atunci vom vedea ce realizare am avut. Ortodoxia secularizata se indreapta spre paganism sau erzie infioratoare(caci ereziile tot paganisme sunt, atata timp cat hristosul lor este unul neadevarat, zeu, nascocit de mintea alienatilor religiosi), se indeparteaza de Adevar odata cu lumea intreaga, se pregateste sa ramana fara Hristos, definitiv! Am predicat odata intr-o biserica a unui frate preot, si am spus realitatea toata. Stiti ce mi-a spus lumea? Ne smintesti parinte! Pleaca de pe la noi! Noi nu vrem sa auzim ca Hristos e Viu. Nu vrem sa auzim ca sufletul omenesc e nemuritor. Nu vrem sa auzim ca Lucifer va veni in lume. Ne sperii! Lasa-ne! Cam asa sunt slujitorii si mirenii azi. Nu prea mai cred in ‘baliverne’ . Stiu…, infiorator! Dar sa stiti ca aceasta este situatia in mai toate parohiile. Oamenii care vin la biserica, vin sa castige la loto, vin sa nu-i trasneasca vreun dumnezeu, sa aiba sanatate pentru a o putea exploata lumeste, vin sa socializeze…ca pe facebook. Poate nu ma credeti…dar eu analizez de mult aceste nuante. Lumea nu stie ca Fiul lui Dumnezeu este acelasi cu Iisus. Lumea nu stie si nu crede ca Impartasania este Trupul personal si inviat al lui Hristos Iisus. Lumea nu crede ca omul este vesnic si neam cu Dumnezeu… Ne preocupa azi orice, dar nu Hristos Cel Viu. Orice dar nu Euharistia. Se fac Liturghiile fara ca sa se impartaseasca niciun mirean, desi in biserica sunt 50 de insi. Noi preotii, suntem ca-n clericalismul papsitas. Doar noua ni se cuvine Euharistia. Am sugerat unui frate preot sa-si impartaseasca enoriasii mai des de 6 luni, un an, caci Trupul lui Hristos e medicamentul vesniciei…si poate ii mai lumineaza si poate le mareste dorul de El. Stiti ce mi-a raspuns? DAR CE…EI POSTESC INAINTE CA SA-I IMPARTASESC MAI DES? Pai noi postim de fiecare data cand ne impartasim, parinte? Nu mai are nimeni mila de nimeni! Ne-am inchis in intunericul nostru si am inceput sa traim impietrirea Iadului, inca de pe acum. Apoi, arhiereul este in deplinatatea harica, totala. S-a impamantenit…mai nou, ca patriarhul sa fie considerat aiatolah si supra-rege! De unde aceasta? El este exact 100 % arhiereu ca toti ceilalti. El nu este superior haric, niciunui arhiereu din cei 860 ai pleromei ortodoxe. De aceea, arhiereii judetelor, sunt supusi intru totul patriathului. Gresit! Sfantul Apostol Andrei se supunea Sfantului Apostol Pavel? Sau fratelui sau Petru? Nicidecum! Patriarhul este rang administrativ. Atat! Intaistatator intre egali! Episcopul unui judet, este intregul. Fiecare este intregul. Patriarhul se ocupa de un simplu menegement tehnic si administrativ. El prezideaza sinodul, dar nu prezideaza arhiereii sinodului, ci sedinta sinodala. Arhiereii tin legatura intre ei si se pretuiesc reciproc pentru faptul ca si impreuna sunt INTREGUL. Nu din alt motiv. Arhiereii sunt acum haituiti de patriarh, preotii sunt haituiti de preotopopi, iar protopopii sunt haituiti de arhierei. Ce e aia? Daca Hristos ar participa vazut, la sedinta sinodului sau la Liturghia arhiereasca sau nearhiereasca, tot asa s-ar comporta slujitorii? NE ASTEAPTA VREMURI CU ADEVARAT INFIORATOARE! VREMURI CU PRAPAD! BINE SPUNEA UN ARHIMANDRIT CAND ZICEA CA LA PARUSIE, VOR PLANGE SI SE VOR INSPAIMANTA SI INGERII DE LANGA HRISTOS-JUDECATORUL. VOR AVEA SI DE CE! (un oarecare preot)

 18. florin zice:

  Ana Elisabeta ,am o intrebare pentru tine, cipul introdus in corp este lepadare As dori un raspuns clar ,da sau nu

  • Ana Elisabeta zice:

   Va raspund daca imi spuneti la ce va trebuie opinia mea da/nu despre cipuri introduse in corp. Va arde buza sa va puneti unul? Va sileste cineva? V-a recomandat medicul sa va masurati glicemia cu biocipul? Probabil ca nu traiti in Romania, daca aveti asa o problema. Sau si mai probabil, nascociti intrebari istete ca sa incercati sa prindeti oamenii in cuvant.

   • florin zice:

    Intrebarea mea era simpla,era vorba daca este lepadare,da sau nu, atat am vrut sa stiu ,un raspuns clar ,

   • Iti ofer un raspuns al Parintelui Gheorghe Calciu:

    „- Legat de controlul acesta asupra individului, se vorbeste din ce in ce mai mult in tarile ortodoxe de problema cipurilor. Sfintia voastra cum vedeti asta, ca pe o actiune demonica?

    Da. Dar cred ca un lucru demonic prinde putere atunci cand tu ii dai putere. Adica daca imi implanteaza in organism un cip prin care ma controleaza, oare o sa-mi las controlat si sufletul? Ei o sa stie pe unde am umblat, ce am vandut, ce am facut, daca am comis vreo crima sau altceva. Dar imi poate cipul acela imprima in minte altceva decat vreau eu sa gandesc, decat credinta mea?! Mie mi se pare ca dracul nu are putere daca tu nu-i dai. Si apoi, nu am un inger in dreapta mea? Oare il am numai pe drac in stanga? Si atunci, de ce sa ma tem de dracul, daca am si inger? Ca dracul nu castiga fara mine. Dar nici ingerul nu castiga fara mine. Eu sunt acolo comandantul suprem. Eu zic catre unul sau catre celalalt: “Tu castigi!”. Eu nu ma sperii asa…”

   • Ana Elisabeta zice:

    Eu am spus deja tot ce stiu despre biocip. Importanta e intentia cu care se face implantarea. Daca va referiti la lepadarea de Hristos din vremea antihristului, in caz ca pecetea antihristului va fi un biocip, atunci va fi biocipul va fi lepadare. Dar inca nu avem de unde sa stim ca pecetea va fi un biocip.

    Daca va referiti acum, nu am destule date. Niciuna din utilizarile experimentale de care am citit nu presupune lepadarea de Hristos. Daca exista vreun beneficiu medical in unele situatii (si nu stiu daca exista, ca nu sunt medic si nu am destule date), in acest caz biocipul nu are de ce sa fie lepadare mai mult decat alte dispozitive implantabile, ca pacemakerele. Utilizarile de securitate in care nu purtatorul de biocip deriva beneficii din implantare, ci firma la care lucreaza, mi se par o incalcare a demnitatii omului. Chiar si a animalului (adica nici macar un animal nu merita sa i se implanteze microcip doar ca sa stie stapanul ca nu se pierde). Mai era un caz cu un club la care membrii cica si-ar fi implantat microcipuri ca sa-si poata cumpara bauturi fara sa aiba portofelul la ei. Adica o batjocorire a trupului din motive patimase. Dar ii impiedica pe ei microcipul la mantuire? Nu am de unde sa stiu. Daca e vreunul din ei ortodox, sa-si cerceteze constiinta si sa se sfatuiasca cu duhovnicul. Dar daca cineva iubeste placerile trupului atat de mult incat sa ia in considerare aceasta uriciune de a-si implanta obiecte straine in corp, ma tem ca oricum nu era unit cu Hristos, ca sa putem spune ca prin implantare s-a lepadat de el.

    Suntem ok?

   • Ana Elisabeta zice:

    Mda, se pare ca parintele Gheorghe Calciu nu credea ca cipul implantat (fortat) ar putea influenta in vreun fel relatia omului cu Hristos. Bun text.

   • Dar stati sa vedeti. Cu toate ca Parintele Gheorghe Calciu este sfant in mod evident (are moaste intregi), sigur a fost si el inselat.

   • Ana Elisabeta zice:

    Da, probabil ca acum nici nu mai conteaza ca Parintele Paisie a fost grec si Parintele Calciu a fost roman, iar noi ascultam numai de duhovnicii romani 🙂

   • DE PE BLOGUL CRITERII NAȚIONALE:

    Cardul de sănătate ne expune la pericole majore. Citește și dă mai departe
    Publicat Wednesday, 02 July 2014 18:52

    Cardul de sănătate ne expune la pericole majore. Citește și dă mai departeAcestea sunt informaţiile din microcipul cardului:
    – numele, prenumele şi CNP-ul asiguratului;
    – codul unic de identificare în sistemul de asigurări;
    – numărul cardului naţional de sănătate;
    – diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
    – grupa sanguină şi RH-ul;
    – acceptul exprimat în timpul vieţii de a dona organe după deces;
    – numele medicului de familie şi datele lui de contact.
    * Citiţi şi spuneţi şi altora, poate aşa realizăm cât este de grav ceea ce ni se întâmplă, fără informarea corectă şi fără acordul nostru.
    Incepem prin prezentarea opiniei unui medic român, nu unul oricare, despre cardul de sănătate:

    Dr. Vasile Astărastoae, preşedintele Colegiului Medicilor din România declară:
    – Cardul de sănătate cu microcip este un abuz din partea statului şi comporta riscuri pe toate planurile !!!
    – Cardul este numai APARENT in favoarea asiguraţilor.
    – Este periculos sa fie puse informaţiile medicale personale pe microcip, deoarece acesta nu este protejat . Oricine are un cititor de cipuri compatibil poate sa afle tot. Acest lucru violează
    drepturile la intimitate si la demnitate ale persoanei si poate sa aduca mari prejudicii.
    – La Consiliul Europei există o presiune imensă din parteafirmelor de asigurări pentru a deveni legal accesul la informaţiile despre sănătatea oamenilor.
    – Forţa financiara uriaşă a acestor “rechini” face ca datele despre posibilele boli ale oamenilor să ajungă la ei pe birou pentru ca ei sa ştie dacă fac sau nu poliţele de asigurare şi la ce preţ .
    – Există riscul discriminării persoanelor, pe baza informaţiilor personale asupra stării de sănătate, atâta vreme cât acestea nu mai sunt protejate.
    – Datele medicale pot sa fie utilizate inclusiv pentru a distruge o persoana , mai ales intr-o societate conflictuală ca cea din România!!!
    – Este o incercare de abuz din partea statului si nu exista dezbateri publice !!!
    – Se introduce o noua taxa , fara ca populaţia sa fie intrebata, deşi românii plătesc asigurările de sănătate.
    – In privinţa donării de organe : vom intra in circuitul european şi vom trimite numărul de organe disponibile spre alte ţări.
    – Cui vor folosi organele luate de la romani ??? Ce bani si ce organizaţii sunt in joc ???
    – Cine va apăra “prostimea” de cei care vor dori să le comercializeze organele, pe milioane şi milioane de euro sau dolari ?
    – Ca să înţelegem mai bine: in Spania (unde exista acordul prezumat din partea familiei pentru prelevarea de organe), s-a ajuns la puternice discriminări împotriva imigranţilor , care nu au familiile alături de ei.
    – Deci nu are cine să-i apere de reţelele de “transplant de organe” !!!
    – Exista un comerţ ilicit de organe de transplant , este dovedit, iar acordul prezumat, aşa cum este prevăzut în România, ridică mari semne de întrebare.
    – Medicii sunt şi ei oameni. Dacă ne uităm la istoria sec. XX, vedem că medicii erau cei care făceau experimente în lagărele de concentrare naziste, medicii erau cei care făceau abuzuri in în domeniul psihiatric. Si în cazul transplantului de organe tot medicii pot sa ajunga la abuzuri daca legea si autorităţile permit şi încurajează. Cardul cu microcip asta face !!!
    – Ultimul exemplu este A1H1 ( gripa porcină ). In acest moment s-a dovedit ca cei care au întreţinut spaima au avut contracte cu firmele care au produs vaccinurile .
    – Cardul de sănătate cu microcip (putea sa fie si o varianta fără) creează mari dificultăţi şi poate chiar împiedica accesul la serviciile medicale .
    – Cardul de sănătate este “arma” cu care guvernanţii vor să scoată de la români sume uriaşe de bani, un ” furt al secolului ” săvârşit în dauna celor care plătesc legal asigurările de sănătate, dar NU VOR CARD DE SĂNĂTATE!!!
    – Decizia guvernanţilor noştri, pe care nu o contestă vehement nici televiziunile, nici opoziţia parlamentară, este halucinantă:CEI CARE PLĂTESC DIN SALARIU SAU PENSIE SERVICIILE MEDICALE DE STAT, DAR NU VOR CARD DE SĂNĂTATE, VOR PLĂTI TOATE SERVICIILE MEDICALE DE CARE AU NEVOIE!!!
    – Altfel spus, românii care nu vor cardul cu microcip vor plătide 2 ori asistenţa medicală.
    – Şi românii tac, românii se uită cum începe un nou jaf naţional şi stau ca mieii la tăiere .
    – Televiziunile vorbesc de Egipt, politicienii se bat pentru funcţii în Parlament . Ce minunăţie de neam suntem!!!
    – Potrivit hotărârii de Guvern, contravaloarea cardului de sănătate va fi suportată de asigurat, adică si obligatoriu şi plătit de “prostime”!!!
    – Medicii de familie vor trebui să plătească şi ei pentru cititoarele de carduri şi să aibă şi internet de banda largă pentru a avea legătură cu sistemul informatic !!!
    – Forul Ortodox Român vine cu exemple ale unor ţări care au clacat în acest experiment:
    – În Marea Britanie, s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi.
    Germania a dat 1,7 miliarde de euro pentru implementareaparţială a unui astfel de sistem şi acum l-au stopat.
    – De ce pornim noi ceva ce nemţii au stopat ?
    Cine are interese în a controla românii si la capitolul sănătate şi organe?

 19. doktoru zice:

  Aveam si eu un mic comentariu pe aici.E posibil cumva sa fi ajuns pe la spam,din eroare?Ca mie nu imi apare de nici o culoare.

 20. o oarecare zice:

  Ne indreptam spre sclavia electronica. Sclavul este sclav si nu are nevoie de nume, ci doar de numar. Hristos S-a rastgnit pentru noi pentru a fi liberi, nu sclavi. Sistemul lucreaza cu viclesug pentru a se ajunge de la nume la numar. Atunci cand se pune problema sa primim ceva, indiferent ce, pe mana dreapra sau pe frunte fara de care nu putem nici vinde, nici cumpara, trebuie sa ne amintim cuvintele Apocalipsei. Fara panica, ci doar cu trezvie constanta pentru a reusi sa facem voia lui Dumnezeu.
  ,,Si ea (fiara) ii sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei saraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte. Incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, decat numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul numelui fiarei. Cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei; caci este numar de om. Si numarul ei este sase sute saizeci si sase” (Biblia,Apocalipsa, 13:16-17)
  S-a demonstrat legatura dintre cip si semnul 666 si in cartea urmatoare:
  http://apologeticum.files.wordpress.com/2009/01/apocalipsa13.pdf
  E foarte important cum este intitulat capitolul 13 din Apocalipsa: ,, Fiara care se ridica din mare defaimeaza pe Dumnezeu si da razboi sfintilor. O alta fiara, proorocul mincinos, se ridica din pamant. Numele celei dintai este 666.” De aici deducem ca este vorba despre doua fiare. Cea care se ridica din mare si da razboi sfintilor si al carei numar este 666 sunt duhurile rele care actioneaza prin oameni si dau razboi sfintilor. Oare nu cumva fiara iesita din mare lucreaza chiar si prin unii dintre noi atunci cand dam razboi sfintilor? De ce sa ascultam sfaturi corecte politic si neglijand avertizarile sfintilor?
  ,,Cine se inchina fiarei si chipului ei si primeste semnul ei pe fruntea lui, sau pe mana lui, va bea din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat,in potirul maniei sale, si se va chinui in foc si in pucioasa, inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului. Si fumul chinului lor se suie in vecii vecilor. Si nu au odihna nici ziua nici noaptea cei ce se inchina fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei.” Biblia; Apocalipsa, cap. 14, versetele 9-11
  Deci numarul 666 este in legatura stransa cu fiara care apare din mare, adica duhurile necurate. Adica, mai exact, cea dintai fiara va lucra direct prin oamenii stapaniti de aceste duhuri necurate. Eu sunt doar o mireanca proasta, dar asa inteleg Apocalipsa. Fiara cea dintai nu numai ca lucreaza, dar si-a pefectionat metodele, este din ce in ce mai eficienta. Căti sfinti a ucis miseleste sau mai pe fata in ultimii cincizeci de an! N-o vedem, dar ea exista si tare se mai teme de Molifte si de oamenii virtuosi.
  Asadar, lupta noastra este cu fiara din noi in primul rand. Sa nu ne facem apostoli ai fiarei cele nevazute indemnanad lumea sa-si ia un numar al carui semn este 666 si sa nu ne lipim prea mult de cele materiale. Scopul vietuirii crestine este dobandirea Duhului Sfant, nu dobandirea bogatiilor si aplacerilor. Daca o biruim pe aceasta si dobandim Duh Sfant, atunci putem face fata provocarilor necuratului. Traim vremuri de cernere.
  Prorocul mincinos, cea de-a doua fiara, va aparea cand va ingadui Dumnezeu si cand pecetluirea se apropie de faza finala.
  ,,Si am vazut ca o mare de cristal, amestecata cu foc, si pe biruitorii fiarei si ai chipului ei si ai numarului numelui ei, stand in picioare pe marea de cristal si avand alautele lui Dumnezeu. Si ei cantau cantarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, si cantarea Mielului, zicand: Mari si minunate sunt lucrurile tale, Doamne Dumnezeule, Atottiitorule! Drepte si adevarate sunt caile Tale, Imparate al neamurilor! Cine nu se va teme de Tine, Doamne, si nu va slavi numele Tau? Ca Tu singur esti sfant si toate neamurile vor veni si se vor inchina inaintea Ta, pentru ca judecatile Tale s-au facut cunosccute.” ” Biblia; Apocalipsa, cap. 15, versetele 2-4.
  Asa cum ne sfatuiesc Sfintii Paisie Aghioritul si Lavrentie de Cernigov, acceptarea documentelor cu microcip constituie o CADERE, din care nu ne vom putea reveni atunci cand se va pune problema acceptarii microcipului implantat.

  • Ana Elisabeta zice:

   Va asumati responsabilitatea sufletelor care va asculta si va iau in serios? Iata, o mama cu copil bolnav care se gandeste sa va asculte si sa respinga cardul de sanatate, pentru ca „constituie o cadere”. Copilul nu primeste ingrijirile necesare si moare. Daca primirea cardului de sanatate ar avea caracter de lepadare de Hristos, aceasta ar fi mucenicie. Dar pentru ca nu este, mama se face vinovata de moartea copilului. Si pentru ca a actionat cu buna-credinta, crezand ca primirea cardului e mai rea si decat moartea, responsabilitatea cade, cel putin partial, asupra celui care a invatat-o asa.

   • o oarecare zice:

    Atunci cand e vorba de moarte nimic nu se intampla fara voia lui Dumnezeu. Daca ne punem increderea in card si nu in Dumnezeu suntem buni de dat cardului! Citit de la coada la cap, obtinem cuvantul ,,drac”. De ce sa credem ca moartea este cel mai rau lucru care ni se poate intampla? Prioritara este mantuirea.

    N-ai auzit de vindecari miraculoase in care medicii s-au dovedit neputinciosi si oamenii au primit ajutor de la Dumnezeu? De ce sa credem ca Dumnezeu nu mai e capabil sa ne vindece? Prioritara este mantuirea. Omul isi plateste consultatia si gata. Nu are nevoie de card. mai exista si tratamente naturiste, nu e chiar asa mare tragedie sa renuntam la card. Si asa multe medicamente si le cumpara lumea.

   • Ana Elisabeta zice:

    Cand provocam moartea cuiva, se cheama ucidere. Nu mai comentez.
    Mi se pare iresponsabil sa incercam sa convingem oamenii ca trebuie sa respinga cardul (o inventie birocratica care n-ar trebui sa ne preocupe decat din punct de vedere al sigurantei si confidentialitatii datelor de pe el, al costului a milioane de carduri etc.) pentru ca in limba romana card citit pe dos da drac si pentru ca a lua cardul inseamna a-si pune nadejdea in card si nu in Dumnezeu. De unde scoateti toate afirmatiile astea, nu inteleg. Bineinteles ca Dumnezeu vindeca! Omul este insa dator sa se trateze.

 21. Ana Elisabeta zice:

  Pai daca suntem mireni prosti, ia sa punem manutza sa mai si citim… Si nu doar ce ni se pare noua dupa capul nostru, despre care mai si afirmam cu falsa smerenie ca e prost.
  http://www.cuvantul-ortodox.ro/2010/09/09/merita-macar-putina-atentie-si-opinia-unui-mucenic-real-al-zilelor-noastre-parintele-daniil-sasoev-despre-actele-biometrice-pecetluire-si-antihrist-se-poate-reedita-in-romania-fenomenul-sectar-de-l/
  Merita macar putina atentie si opinia unui MUCENIC real al zilelor noastre? PARINTELE DANIIL SASOEV despre actele biometrice, pecetluire si Antihrist. SE POATE REEDITA IN ROMANIA FENOMENUL SECTAR DE LA PENZA, LA O SCARA MULT MAI MARE?
  “Atunci când va veni antihristul adevărat, toate aceste persoane care se tem de primirea pecetei vor primi adevărata pecete de bunăvoie. Deoarece vor căuta pecetea nu acolo unde va fi ea”.
  “— Următoarea întrebare este despre ispitele contemporane de la noi. In Serbia a început introducerea paşapoartelor biometrice, şi există ispita în rândul oamenilor că prin primirea unui nou paşaport se renunţă la Hristos şi se primeşte pecetea lui antihrist.
  – Iurii Maximov: Aceasta este înşelarea drăcească şi una dintre capcanele tradiţionale ale diavolului. Este uşor de observat după istoria Rusiei. La noi, când nu demult au fost schimbate paşapoartele sovietice cu paşapoarte ruseşti, oamenii spuneau că cei care primesc paşapoarte ruseşti nu mai sunt creştini şi nimic nu îi mai poate salva, nu trebuie să acceptăm noile paşapoarte, ele sunt de la antihrist, trebuie să păstrăm paşapoartele vechi, sovietice, „bune”. Asta, în timp ce cu patruzeci şi ceva de ani în urmă, când au fost introduse aceste paşapoarte sovietice „bune” pe scară largă în întreaga ţară, tot astfel de oameni spuneau că ele sunt de la antihrist şi că nu trebuie acceptate. Chiar mai mult decât atât, încă mai devreme, înainte de Revoluţie, pe timpul ţarului, au existat oameni care spuneau că nu trebuie să acceptăm paşapoartele ţariste, deoarece acestea sunt de la antihrist.
  – Părintele Daniel: Sfântul Dimitrie al Rostovului a scris că în secolul al XVIII-lea, atunci când au apărut primele paşapoarte şi primii bani de hârtie, erau persoane care susţineau că acestea sunt pecetea lui antihrist.
  – Iurii Maximov: Care este sensul acestui truc? Sensul este de a forţa oamenii să privească nu la Hristos, ci la unele lucruri exterioare. Paşaport, card, un oarecare cod de bare. Dar o persoană nu poate sluji la doi stăpâni. Aşa se dovedeşte că noi nu ne mai uităm dacă suntem sau nu împreună cu Hristos, dacă îndeplinim sau nu îndeplinim poruncile Lui, daca ţinem credinţa lui Hristos sau nu o ţinem, ci ne uităm la faptul dacă am primit sau nu paşaportul, dacă ambalajul are cod de bare sau nu. Adică oamenii încetează să se uite la esenţă şi sunt abătuţi de la ea.
  — Persoanele care au aceste puncte de vedere cu privire la noile paşapoarte etc., fac referire la cuvintele stareţilor, Paisie Aghioritul şi alţi câţiva despre care eu nu ştiu nimic, în afară de ceea ce este scris despre ei pe Internet. Cum să înţelegem acest lucru?
  – Părintele Daniel: Noi ştim că şi Sfinţii Părinţi făceau greşeli, atunci când ne învăţau contrar doctrinei Sfintei Tradiţii. După cum spunea Sfântul Vincentiu de Lerin, Sfânta Tradiţie este ceea ce au învăţat toţi, întotdeauna şi peste tot.
  In orice caz, această teorie a pre-peceţii — la noi, în Rusia, a fost inventat acest termen — este o învăţătură care a apărut abia de curând. Aşa ceva nu a existat înainte. De fapt, acest punct de vedere este greşit şi în sensul teologic. Iurii Valerievici a vorbit despre semnificaţia spirituală, iar eu voi vorbi despre cea teologică. Adevărul este că pentru noi principalul lucru este legământul oamenilor cu Hristos. Noi suntem în acord cu Dumnezeu, iar Dumnezeu – cu noi. Şi, după cum a spus Domnul, nimeni nu ne va răpi din mâinile Tatălui Ceresc, deoarece Tatăl nostru este mai mare decât oricine. Domnul a spus că „din mâna Mea nu fură nimeni”.
  Şi pecetea lui antihrist, care este descrisă în Apocalipsă, în capitolul al treisprezecelea, după cum este interpretată de Părinţii Bisericii — Sfântul Ipolit Romanul, Sfântul Andrei al Cezareei, Sfântul Irineu de Lyon —, aceasta este o chestiune de acord personal cu antihrist. Acesta este, de asemenea, un legământ, dar diferit. Nu în zadar Sfântul Andrei al Cezareei spune că, aşa cum noi primim pecetea Duhului Sfânt prin miruire, la fel şi antihrist va da pecetea cea rea, necurată. Şi aici problema nu este de mijloace tehnice – asta este o gândire îndreptată în direcţie greşită. Pentru că o pecete poate fi aplicată şi cu o mână obişnuită, cu orice. Sensul acestei peceţi nu constă în mijloacele tehnice, ci în faptul că oamenii de bunăvoie trec de partea duşmanului. Acest lucru este foarte important!
  Mulţi oameni cred că antihristul nu va reuşi să identifice persoanele fără pecete, dar în antihrist va trăi satana, după cum se menţionează în Epistola către Tesaloniceni, că el va acţiona prin acţiunile lui satana, iar satana are autoritate asupra tuturor duhurilor viclene. Duhurile viclene merg după noi şi ne compromit. La fel cum e descris în istorisirea despre trecerea fericitei Teodora prin vămile văzduhului, ele înregistrează fiecare faptă rea pe care o facem noi. Oare îi va fi greu antihristului să cheme duhurile şi să le întrebe unde se află cineva? Ba îi va fi foarte uşor să le întrebe. Pentru aceasta el nu are nevoie să ne urmărească. Antihristul nu va fi interesat să afle unde se află persoana, cu ce se ocupă, ce vinde. Pentru el va fi important ca persoana să încheie acordul cu el. Să intre în uniune cu el. El o să ne şantajeze prin foame, de aici interdicţia asupra comerţului, şi principiul va fi simplu – nu te vei închina la mine, te voi extermina cu foamea. Aceasta este logica, înţelegeţi?
  La noi a avut loc o substituire, care a fost realizată de către sectanţi. Ideile că INN [CNP, n. n.] şi paşapoartele biometrice, şi paşapoarte în general sunt pecetea lui antihrist provin din mediul disidenţilor. Despre paşaport au inventat disidenţii. La început disidenţii ruşi, vechii credincioşi, apoi alergătorii – a existat o astfel de sectă, după cum a spus şi Iurii Valerievici. Iar în ceea ce priveşte INN, această idee a venit de la adventiştii de ziua a şaptea. Şi anume, în 1970 una dintre predicatoarele adventiste a avut o „viziune” cu un spirit, care i-a spus că aceasta este o pecete a lui antihrist – înţelegeţi din ce surse confuze provin toate aceste lucruri?
  Dar pentru ce răspândeşte satana toate aceste lucruri? Pentru că, atunci când va veni antihristul adevărat, toate aceste persoane care se tem de primirea pecetei vor primi adevărata pecete de bunăvoie. Deoarece vor căuta pecetea nu acolo unde va fi ea. Ei vor căuta pecetea în mijloacele tehnice, care de fapt nu sunt necesare pentru antihrist. Diavolul doreşte să facă în aşa fel, încât atunci când va veni duşmanul adevărat, oamenilor să nu le mai fie frică.
  Dar Sfântul Ipolit spune aşa:
  „Ce vor spune oamenii, primind pecetea antihristului? Ei vor spune – eu renunţ la Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, la Unicul Său Fiu Iisus Hristos, la Duhul Sfânt, la Sfânta Biserică şi singur mă predau ţie”.
  Iată că Sfântul Ipolit a avut dreptate. Principalul lucru acum este prin ce câştigă teren – prin renunţarea la crearea universului. Oare evoluţia nu este o pregătire pentru venirea lui antihrist? Desigur că este o pregătire, evoluţia teistă în special. Atunci când se afirmă că Dumnezeu a creat cu ajutorul răului, al morţii – aceasta duce la antihrist. Afirmaţia că Hristos nu este singura cale spre Dumnezeu, acesta este calea spre antihrist. Afirmaţia că există mântuire în afara Bisericii – aceasta este calea spre antihrist. Afirmaţia că rostul nostru este aici, pe pământ, după cum spune Apostolul Pavel, atunci când se va spune că e pace şi siguranţă, atunci va veni dezastrul — iată, aceasta este calea spre antihrist. În ideologie este drumul spre antihrist, nu în tehnologie. Aceasta este într-adevăr o substituire diabolică — să înlocuieşti cu dispozitivele tehnice problema reală a acordului.
  Eu spun aşa, că în sens spiritual mulţi oameni au împărtăşit deja ideile lui antihrist. Ideea că există un singur Dumnezeu, dar sunt multe căi – aceasta deja este o idee antihristă. Dar împotriva acestei idei nu scrie nimeni. Nu se luptă nimeni împotriva acestui lucru. Se luptă împotriva unor lucruri care au fost de mult timp depăşite. (…)
  Şi indiciul aici este foarte simplu – reţineţi, cu cât începe să se implice mai mult o persoană în lupta cu INN [CNP la noi] sau cu paşapoartele biometrice, cu atât ea devine mai iritabilă, agresivă, furioasă. Oare asta este de la Duhul Sfânt? Oare Duhul Sfânt este Dumnezeul confuziei? După cum a spus Apostolul Pavel, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al confuziei, ci al păcii. Iar eu nu am văzut încă nici măcar un om liniştit şi paşnic care să fie implicat activ în lupta cu INN. Toţi sunt isterici. A fost la noi, într-o mănăstire mare, un arhimandrit cu autoritate, nu voi menţiona numele lui, pentru a nu-l dezonora, care se lupta activ cu INN, iar în consecinţă a înnebunit, în sensul propriu al cuvântului. El a început să alerge gol prin mănăstire, să strige absurdităţi, apoi a ajuns într-o casă de nebuni. Aceasta este o confuzie spirituală care l-a vătămat pe om în totalitate. La noi oamenii au început să meargă în peşteri. Cunoaşteţi istoria din Penza?* Este rezultatul aceleiaşi ispite. Oare asta este de la Dumnezeu? Nu, este de la satana. Şi este acest lucru de la satana tocmai pentru că diavolul vrea să păcălească oamenii. I-a păcălit în aşa fel, încât ei au uitat de Hristos şi îşi amintesc doar de diavol.
  Aţi vorbit despre părintele Paisie, iar eu mi-am amintit o poveste pe care o ştiu din surse directe, în anii ’80 au venit la stareţul Paisie Aghioritul nişte pelerini şi au început să-l întrebe când va veni antihrist. Iar el i-a întrebat:
  „Dar ce, voi îl aşteptaţi aşa de tare?”
  – O altă întrebare despre viaţa duhovnicească. Ce este necesar pentru a rezista ispitelor contemporane, care este virtutea cea mai importantă?
  – Părintele Daniel: Increderea în Dumnezeu este cea mai importantă. Dacă noi nu avem încredere în Dumnezeu, atunci rugăciunea noastră va deveni o regulă chinuitoare. Duhovnicul va deveni un psihanalist. Toate celelalte lucruri vor deveni neimportante. Trebuie să existe încrederea personală în Dumnezeu. Trebuie să ţinem minte că suntem sub Dumnezeu şi Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu ne ţine într-adevăr în mâinile Lui. Şi nimeni nu ne va despărţi de El, după cum spune Apostolul Pavel: cine ne va despărţi de dragostea lui Dumnezeu în Iisus Hristos? Într-adevăr, dacă noi vom fi cu Dumnezeu, toţi ceilalţi „binefăcători” vor renunţa. Rugăciunea va deveni comunicarea cu Dumnezeu, Care este cu noi. Ascultarea va deveni capacitatea de a auzi Cuvântul Lui cel Sfânt, de a-L auzi în zgomotul acestei lumi. Ascultarea de duhovnic va deveni capacitatea de a vedea în el o icoană vie a lui Hristos şi privirea Domnului prin el. Duhovnicul este cel care duce spre Dumnezeu, şi nu cel care stă şi acordă el însuşi smerenie. Acelaşi lucru este valabil şi pentru smerenie. Dar o smerenie nu în sensul că eu sunt un om rău, prost, nu înţeleg nimic, ci capacitatea de a înţelege că fără Dumnezeu nu poţi face nimic, iar cu Dumnezeu poţi face foarte multe. Apropo, smerenia are o a doua parte -îndrăzneala -, atunci când o persoană îşi dă seama de talentele de care va răspunde mai târziu. Blândeţea este legată în acelaşi timp cu curajul, pentru că blândeţea fără Dumnezeu este laşitate, iar cu Dumnezeu aceasta este curaj. Şi aşa este în toate. De aceea trebuie să umblăm înaintea lui Dumnezeu, în toate zilele. Şi în zilele moderne, şi în cele antice – întotdeauna”.
  (in: Martiriul unui apologet al ortodoxiei. Pr. Daniil Sâsoev. Iurii Maximov, Ed. Sophia, 2010)
  Merita citita si introducerea articolului (in primul rand pentru cei care nu-l cunosc pe Sfantul Nou Mucenic Daniil Sasoev), precum si postfata scrisa de adminii de la Cuvantul ortodox (pe care ii numesc in continuare cu drag “razboinicii intru cuvant”), care e urmata de o documentatie cu privire la secta apocaliptica de la Penza.

  • o oarecare zice:

   Am citit ce sustinea parintele Sosoev. Faptul ca a devenit mucenic este laudabil, Opiniile despre cip insa i le impartasesc, doar partial. Mi se pare normal sa nu se creeze o isterie, ci sa luptam duhovniceste cu tot ce e strain de ortodoxie. Trezvia nu se compara cu panica. Trezvia e necesara. Daca vezi ca vine iarna, iti pui muraturi, iti faci zacusca si iti cumperi haine groase, nu te apuci sa strigi ca vine iarna stand in maieu si in sandale.

   E o greseala sa ne prefacem ca nu vedem ce vremuri traim si sa nu ne luam nicio masura. M-am documentat mult pana am scris comantariul de azi.

   • Ana Elisabeta zice:

    Nu stiu daca ati sesizat, dar mai multi autori au aratat (Sf. Mucenic Daniil chiar cu date concrete) ca panica anti-cip e straina de ortodoxie, provine din mediul neoprotestant. Deci, luptam duhovniceste impotriva ei.

 22. Ana Elisabeta zice:

  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2009/03/31/parintele-efrem-filotheitul-arizona-pecetea-va-fi-impusa-dupa-cel-de-al-treilea-razboi-mondial/
  Preluare partiala de pe blogul lui Rafael Udriste, cu precizarea ca si noua ne-a parvenit acelasi e-mail de la un frate intru Hristos de toata increderea:
  În problema actelor de identitate electronice, am primit pe e-mail mesajul părintelului Efrem de la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona, adresat românilor prin bunăvoinţa lui Constantine Zalalas, fiu duhovnicesc al Părintelui Atanasios Mitilinaios:
  elderephraim.jpg
  “Iubiţi fraţi întru Hristos,
  Pe data de 13 martie am vorbit cu Părintele Efrem la Mănăstirea Sfântul Antonie din Arizona. Pe lângă multele păcate şi neascultări ale mele i-am transmis mesajul şi îngrijorarea Părintelui Iustin de la Petru Vodă. Am amintiri foarte plăcute despre sfinţenia şi ospitalitatea obştii monahale de la Petru Vodă şi dragostea ce ne-a arătat-o Părintele Iustin. [n.tr. – în anul 2005] Am fost rugaţi atunci să vorbim despre câteva lucruri şi în particular despre semnele timpurilor. Unii dintre fraţi, la momentul respectiv, erau de părere că cipurile/cardurile sunt într-un fel echivalentul pecetei fiarei din Apocalipsă. Bineînţeles că nu am fost de aceeaşi părere şi am insistat că posesia unui asemenea card nu ne separă de Harul Divin. Ni s-a atras atenţia că însuşi Cuviosul Paisie Aghioritul s-ar fi referit la acelaşi lucru [n. tr. – pierderea harului].
  Înţeleg acum că fraţii noştri români sunt forţaţi de către Comunitatea Europeană să-şi demonstreze “buna purtare” şi să folosească cea mai nouă tehnologie (cipurile biometrice) în scopuri de identificare (buletine, premise de conducere, paşapoarte, ş.a.m.d.). Din nefericire această tehnologie se foloseşte în Statele Unite şi Grecia. Puternica demonstraţie a vrednicului întru pomenire, Înalt Prea Sfinţitul Hristodulos [n. tr. – mitingul din Salonic de acum câţiva ani când milioane de greci au răspuns apelului Bisericii Ortodoxe a Greciei] a rămas fără roade deoarece după ce a strâns milioane de semnături a renunţat brusc, fără nici un motiv evident.
  În timpul spovedaniei mele recente i-am transmis Părintelui Efrem de la Sfântul Antonie îngrijorările fraţilor noştri români şi ale Părintelui Iustin şi dacă acceptarea acestor cipuri biometrice RFID îi înstrăinează de Biserica lui Hristos. Răspunsul Părintelui a fost categoric:„Nu, în nici un caz! Aceasta nu este pecetea fiarei. Pecetea va fi impusă după cel de al treilea război mondial! Preoţii greşesc dacă îndepărtează credincioşii de la sfântul potir pentru folosirea acestei tehnologii!” (Comentariile mele bazate pe învăţăturile sfântului şi învăţatului meu părinte Atanasios Mitilinaios + 2006).
  Sunt de aceeaşi părere cu Părintele Iustin că această tehnologie este un înaintemergător al sistemelor ce vor fi folosite într-un sfârşit la însemnarea oamenilor cu semnul fiarei. Ne îndreptăm către un Guvern Mondial ce va fi instituit după un război mondial precum spune Părintele Efrem. Cu toate acestea, Semnul Fiarei, – care va fi deplina acceptare a duhului lui Antihrist – va fi o acţiune voită şi conştientă de dedicare şi devotament faţă de acest nou dezvăluit dumnezeu! Pecetea nu va avea nici o semnificaţie dacă va fi impusă unei persoane prin simplă forţă, unei persoane aflate într-o stare de inconstienţă fie pe un pat de spital, în timpul somnului sau pruncilor. Pecetea finală, precum şi Botezul creştin nu este ceva magic. Necesită aderarea cu adevărat la perceptele credinţei. Oamenii vor accepta pecetea deoarecea vor crede de fapt că Hristos din Nazaret a fost un filozof, un mare învăţător ş.a.m.d., dar nu divin precum conducătorul apocaliptic al lumii. Pentru că aceasta să se întâmple trebuie întâi să capitulam în întregime ecumenismului, sinistrul amestec al tuturor religiilor ce va fi înlocuit într-un final de religia lui Antihrist. De aceea Hristos întreba cu tristeţe: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţa pe pământ?” (Luca 18:8).
  Oamenii vor pierde credinţa în persoana Dumnezeu-om a lui Hristos. Cu toate că vremurile noastre sunt pline de păcate nu suntem încă în ultimile zile ale istoriei deoarece nu avem semne sigure că antihrist s-ar fi născut.
  Vremurile sunt coapte totuşi pentru a învăţa, a educa şi a încerca să-i trezim pe fraţii noştri şi pe cei din lumea întreagă prin orice mijloace posibile. Şi, deşi cred că ar fi lăudabil pentru evlavioşii noştri călugări, preoţii şi mirenii înaintaţi duhovniceşte, să reziste implementării acestei tehnologii astfel încât să creeze o vâlvă ce ar putea fi folositoare în trezirea oamenilor, nu putem impune această acţiune voluntară publicului general.
  De asemenea îi dau dreptate Părintelui Iustin că timpul martirajului e acum! Trebuie să vorbim credincioşilor noştri despre pericolele acestea şi trebuie să-i pregătim să aleagă moartea de 1000 de ori în locul vânzării sufletelor pentru câţiva euro, pentru câteva păstăi de roşcove care în curând le vor provoca o indigestie teribilă precum află acum sărmanii greci. Ceea ce nu au reuşit să realizeze turcii în 400 de ani [n. tr. – de ocupaţie a Greciei], au reuşit roşcovele Uniunii Europene în mai puţin de 30 de ani. Grecul de rând trăieşte astăzi o viaţă de idolatrie şi respiră duhul antihristului. Asta nu are nimic de a face cu buletinele electronice, ci cu robia faţă de patimile trupeşti. Trebuie să izgonim duhul lui antihrist din vieţile noastre şi să începem să trăim viaţa lui Hristos. Curăţindu-ne inimile şi practicând smerenia îl vom avea pe Hristos în inimile noastre, Care va lupta cu uşurinţă împotrivă duşmanilor noştri cu mâna Sa atotputernică.
  Un Post binecuvântat şi o Înviere fericită.
  Constantine Zalalas
  15 martie, ‘09 Arizona .
  P.S. Daca aceasta scrisoare ajunge la Parintele Iustin , il rog sa ma ierte pentru egoism si indrazneala si il mai rog sa se roage pentru familia mea. In loc sa-mi plang pacatele incerc sa-i invat pe altii”.
  athanasioswithzalalas.jpg
  ***
  Versiunea originala:
  Dear brothers in Christ:
  On March 13, I saw Elder Ephraim at the monastery of Saint Anthony in Arizona. Along with the multitude of my sins and transgressions I also conveyed to him the greetings along with the concerns of our Elder Justin of Petru Voda.
  I have very good memories of the holiness and great hospitality of the monastic brotherhood of Petru Voda and the love of the Elder Justin toward us.
  We were asked to speak on a number of things and specifically of the signs of the times. Some of the brothers at the time held the opinion that the magnetic stripe of contemporary bank cards (visa,m/c etc.) is somehow equivalent to the sign-mark-charagma of the Apocalyptic beast. Of course we disagreed with them at the time insisting that the ownership of such a business card does not separate one from the grace of God. We were made aware that even Elder Paisios may have alluded to that effect.
  I understand now that our Romanian brothers are being compelled by the European Union to show their “good behavior” and use the latest technology (biometric chip) for identification purposes (ID cards, licences and passports). Unfortunately this technology is being used in the US and Greece. The powerful display of the reposed Archibishop Christodoulos was fruitless because after he received millions of signatures he suddenly abandoned the struggle for no apparent reason.
  During the time of my recent confession I explained the concern of our Romanian brothers and Elder Justin to Elder Ephraim of St. Anthony’s and whether the acceptance of this biometric RFID chip alienates them from the Church of Christ.
  The response of the elder was very direct: NO, ABSOLUTELY NOT! THIS IS NOT THE MARK OF THE BEAST. THE MARK WILL BE IMPOSED AFTER WORLD WAR THREE! AND PRIESTS ARE WRONG TO EXCOMMUNICATE CHRISTIANS FROM THE HOLY CUP BECAUSE THEY ARE USING THIS TECHNOLOGY!
  (My comments based on the teachings of my holy and learned elder Athanasios Mitilinaios.)
  I do agree with Fr. Justin that this technology is a forerunner of the systems used to eventually mark people with the sign of the beast. We are headed toward a one world government which will be instituted after a major world war as Elder Ephraim said.
  However the Mark of the Beast -which will be the full acceptance of the spirit of the Antichrist- will be a willful and conscious action of self- dedication and devotion to this newly revealed god! The mark will not have any meaning if imposed to a person by mere force or unconsciousness whether at a hospital bed, during sleep or at the state of infancy.
  The final mark much like the Christian Baptism is not something magic. It requires the actual adherence to the precepts of faith. People will accept the mark because they will actually believe that the Christ of Nazareth was a philosopher a great teacher and so on but not divine like the Apocalyptic world leader. For this to happen we must first succumb to total ecumenism, the sinister admixture of all religions which will eventually be replaced by the religion of the Antichrist.
  This is why Christ sadly asked: “When I return will I find faith on earth?” People will lose faith in the God-human person of Christ. Although our times are very sinful we are not at the final days of history since we don’t have any definite signs that the antichrist might be born.
  However the time is ripe to teach, educate and attempt to awake our people and the people of the world by every possible means. And while I believe that it would be commendable for our pious monks, priests and spiritually advanced laypeople to resist this technology to cause some commotion which could be instrumental in peoples awakening we cannot impose this voluntary action to the general public.
  I also agree with Elder Justin that the time of martyrdom is now! We must speak to our faithful about these dangers and we must prepare them to prefer 1000 deaths over the selling of their souls for a few Euro’s , a few carob pods that will soon give them a terrible indigestion as the poor Greeks are now finding out. What the Turks could not accomplish in 400 years the carob pods of the European Union did in less than 30.
  The average Greek today lives a life of idolatry and breathes the spirit of the antichrist.
  This has nothing to do with the electronic ID card, but with the bondage of the carnal passions. We need to expel the spirit of the antichrist from our lives and to begin to live the life of Christ. By purifying our hearts and practicing humility we will have Christ in our hearts Who will easily fight our enemies for us by His mighty hand.
  A blessed Lenten season and
  a joyous Ressurection.
  Constantine Zalalas
  3-15-09 Arizona.
  Ps. Please have father Justin forgive me for my egotism and audacity if this letter gets to him and to please pray for my family. Instead of crying for my sins I attempt to teach others.
  Cateva informatii despre Parintele Efrem, Constantine Zalalas si Parintele Atanasios.
  O poza cu Parintele Efrem:
  http://orthodoxwiki.org/Elder_Ephrem
  http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/10.shtml
  Este ucenicul Parintelui Iosif Isihastul.
  http://www.orthodoxphotos.com/Orthodox_Elders/Greek/Others/9.shtml
  A fost staret la Manastirea Filoteu in Sfantul Munte.
  Aici sunt pozele lui Constantine Zalalas cu Parintele Atanasios Mitilinaios:
  http://www.saintnicodemos.org/articles/athanasios.php
  e site-ul lui, multe traduceri din predicile si studiile Parintelui Atanasios, i se spunea noul Hrisostom.

  • o oarecare zice:

   Cuvantul ortodox, din pacate, aduna in ultima vreme numai ,,dovezi” in favoarea acceptarii documentelor biometrice. S-o luam mai simplu. Sa zicem ca tu esti rapidista, iar eu vin si-ti cant imnul echipei Dinamo. Cum reactionezi? 666 este un simbol, la fel ca si imnul. Parintele Paisie Aghioritul a explicat de ce s-a ales acest numar ca sa fie semn al CNP-ului nostru ( al numarului de om despre care se vorbeste in Apocalipsa). Ignoram Apocalipsa? Pe pielea noastra o facem.

   • Ana Elisabeta zice:

    Nu ignoram Apocalipsa, ignoram talcuirile neoprotestante si fanatice la Apocalipsa, precum si alte manifestari de tip fanatic. Nu ma intereseaza cum reactioneaza fanaticii rapidisti la nimic.
    Noi trebuie sa fim atenti, sa nu scapam din vedere ce se intampla in jurul nostru, dar nici sa nu strigam “lepadare!” si “pecetluire!” si “666!” inainte sa fie cazul. E iresponsabil.

   • Ana Elisabeta zice:

    Apropo de „Cuvantul ortodox”: ori n-ati citit ce scriu ei ci numai ce scriu calomniatorii lor, ori ati citit si n-ati vrut sa intelegeti. Ei si-au afirmat de mai multe ori cu claritate pozitia, care este aceeasi cu a parintilor pe care ii citeaza: resping acceptarea acestor acte din punctul de vedere al libertatii si demnitatii omului (plus alte probleme punctuale care mai apar cu confidentialitatea etc.), dar resping si obsesia apocaliptica anti-cip. Gasiti acolo texte cu privire la talcuirea patristica (adica facuta de Sfintii Parinti ai Bisericii) la Apocalipsa, precum si texte ale parintilor contemporani care privesc lucrurile mai la rece. E chiar atat de greu sa pastram in minte avertismentele din Sfanta Scriptura si in acelasi timp sa nu ne panicam cu privire la tot ce ni se pare ca ar putea aduce cu pecetea antihristului?

    Si de unde vin aceste interpretari? Spune Sf. Mc. Daniil Sasoev: „în 1970 una dintre predicatoarele adventiste a avut o „viziune” cu un spirit, care i-a spus că aceasta este o pecete a lui antihrist”. Ia spuneti, ce spirit i-a dat viziuni adventistei? Cumva Duhul Sfant? Care a vrut sa-i avertizeze pe ortodocsi dar si-a ales o neoprotestanta ca portavoce?

    Si tot Sf. Mc. Daniil Sasoev spune: „Eu spun aşa, că în sens spiritual mulţi oameni au împărtăşit deja ideile lui antihrist. Ideea că există un singur Dumnezeu, dar sunt multe căi – aceasta deja este o idee antihristă. Dar împotriva acestei idei nu scrie nimeni. Nu se luptă nimeni împotriva acestui lucru.” E vorba de ecumenism. N-am vazut nici eu sa existe atata preocupare pentru lupta contra ecumenismului ca pentru lupta contra cipurilor. De ce oare? De ce oare predicatoarea adventista n-a avut viziuni de la draci si cu privire la ecumenismul care ii zapaceste pe oameni si ii desparte de Hristos?

 23. florin zice:

  Theologie Patristica,in 2010 cand s-a pus prima data problema actelor cu cip in Romania, printre parerile pro si contra am gasit si un comentariu care m-a pus re ganduri Afisez comentariu
  Aceste card-uri cu CIP au menirea de a ne pierde legătura noastră cu Dumnezeu și a ne da mamonei. Cum asta? Toate atributele tale care țin mai înainte de toate de cele ale Lui Dumnezeu ți le încredințezi oamenilor sau, mai rău, mamonei. Trebuie să conștientizăm mai întâi că prin aceste card-uri asociem VOIT niște daruri de la Dumnezeu, cu mamona și cădem în înșelare.
  Astfel sănătatea este „asigurată” către un calculator unde omul e redus la număr, prin card-ul de sănătate, tu ca om îți dai grija sănătății tale din mâna Lui Dumnezeu… „asigurării”. Bineînțeles că s-a lucrat subtil la asta, companiile de asigurare îmbrăcând în miere termenul de „asigurare”, astfel că, acum când a devenit obligatorie, să ni se pară ceva „firesc” ba chiar „salvator”…
  Toate aceste asigurari pe care le deplangi, existau inca dinaintea cardurilor cipate – problema e cu ne-intelegerea rolului lor si nu cu cipul acela nenorocit. Pune cardul in cuptorul cu microunde pt. 10 sec. si GATA cu cipul ! Eufrosin
  Asigurarea de viața, ce sminteală, de când a ajuns viața unui om ceva cuantificabil?!? Asigurarea de viață tocmai asta face, îți dă un card de asigurat și primești o sumă de bani dacă pățești ceva iar daca mori primesc beneficiarii… au nu tocmai asta a nascut cele mai grozave crime dar ei nu se întreabă de ce ci continuă în orbirea lor… Iarăși se „elimină” Dumnezeu (de parcă s-ar putea) și se îndreptățește omul…Când, de fapt, ce spune Biblia despre viață: Ioan 14: „6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” De asemenea când iei credit negarantat trebuie să îți asiguri viața… vedeți cum merg „mână în mână împreună”…
  Asigurarea de studii de la ING e de departe cea mai perfida. Adicătelea pui bani într-un cont și copilul poate să îi folosească după 18 ani. Până aici nimic spectaculos, însă copilul la cele câteva luni dacă te-a dus mintea să îl asiguri primește….ați ghicit… un card cu CIP pe numele lui pe care doamnele zâmbitoare te roagă… să îl activezi!!! Să nu spună nimeni că aici nu e ceva putred… adicătelea eu pun niște bani pentru economii și ei îmi fac card la copii pe care eu să îl activez… Bineînțeles că copii au numarul de cont IBAN unic în lume pentru fiecare cont deschis fiind o combinație alfanumerică de 24 de caractere…
  Grija zilei de mâine, care tot Dumnezeu îți asigură hrana și cele necesare traiului după cum El Însuși ne asigură, le-am dat în seama card-ului de credit, cu CIP, evident… Bineînțeles că și aici s-a lucrat mult la substrat, astfel companiile fiind stimulate prin tot felul de „facilități” să îsi plătească angajații pe card, mergand până la șantaj subtil de genul „îți dăm creditul dacă faci card-uri la angajați”…. Bineînțeles că angajații au numarul de cont IBAN unic în lume pentru fiecare cont deschis fiind o combinație alfanumerică de 24 de caractere… Bineînțeles că există tot felul de „facilități” care te „îndeamnă” să renunți la a mai folosi numerar cum ar fi durata mare de extragere de la bancomat RĂU VOIT facută, comisioanele mai mari la retragere dar atunci când platești tu cu card-ul pierde comerciantul 3% in loc să pierzi tu la extragere 0,5% deci banca câștigă 2,5% mai mult pe spinarea comerciantului…
  Grija de casă și de cămin, așa cum știm din Ortodoxie, are grijă Dumnezeu dacă noi avem grijă să păzim Poruncile Lui, iar nenorocirile nu sunt deloc întâmplătoare. Această grijă o transferăm, ați ghicit, companiilor de asigurări care în caz de mari cataclisme mai dau și faliment sau mai mori și atunci chiar nu mai are importanță dacă te mai despăgubește cineva sau nu… cu excepția dacă s-ar plăti din asigurare niște sărindare și să se facă milostenie la sărmani dar nu am auzit să existe facilitatea asta… Și la cum merg toate vom ajunge să stam cu chirie cu toții în propriile noastre case căci asta se urmărește, falimentarea poporului (dar și poporul o merită ca urmare a păcatelor…) De asemenea când iei credit și garantezi cu un imobil trebuie să îl asiguri… vedeți cum iarăși merg „mână în mână împreună”…
  Telefonia mobilă a ajuns înspăimântător de răspândită și folosită, toate afacerile (vânzările și cumpărările) au ajuns să nu se mai poată desfășura fară ea. Iubirile la fel… Dacă te uiți peste tot sunt oameni cu telefonul în mâna sau la ureche. Aproape că am putea să o asociem cu „semnul de pe mână sau frunte fără de care nu poți vinde sau cumpăra” descris in Biblie. Dar omul odată cu telefonia mobilă a mai pierdut o facultate a sa de la Dumnezeu… LIBERTATEA. Tu nu mai ești al tău, ești al telefonului tău, mai exact al numărului tău de telefon (unic în lume), acolo te găsesc rudele, prietenii, se supără dacă nu răspunzi, TU NU MAI EȘTI AL TĂU, NICI A LUI DUMNEZEU ai ajuns sclavul telefonului tău (numărului) care poate fi de la individ la individ, fie viciu, fie închisoare (așa cum mi-a fost mie) numai ceva firesc NU!!! În loc să depeni rugăciunea neîncetată (cazul ideal !) trebuie să „stai drepți” că te sună sau trebuie să suni (comportament indus în special prin media). Telefonia mobilă acționează pe două fronturi: ține persoanele fizice ocupate să nu vadă realitatea de zi cu zi prin planuri tarifare și „promoții” (nu mai au timp de gândire – ce e aia?!?) și e foarte costisitoare pentru firme prin „înlesnirile” creeate, astfel punând osul alături de banci la prăvălirea IMM-urilor și deci a economiei… (vorbesc din proprie experiență). Nu mai amintim cât de dăunătoare este celulelor nervoase ale creierului asezonată și cu harababura din sănătate am putea spune că suntem „pe val”…
  Televiziunea aproape că ar forma un subiect separat dar acum voi aminti doar atât: digitizarea televiziunilor face ca fiecare posesor de decodor TV să aibă numele său asociat cu un card cu CIP, mai exact atunci când ți se dă respectivul card alaturi de semnătura ta se notează și numarul lui care în lumea televiziunilor e de asemenea unic, ba mai mult, dacă dorești două decodoare (pentru două camere) trebuie să semneze altcineva (soția, copii) cu nume, CNP și semnătură!!! Deci tu lași o parte din bucuria căminului tău din mâna Lui Dumnezeu în mâna unui card cu CIP (televizorului) care transmite la centrala tot timpul la ce te uiți, ce-ți place…știe tot… Și, după cum s-a văzut și în filmul Imagine de ansamblu, are rol HIPNOTIC care nu ține de tehnologie ci de atracție, creierul în timpul privirii la televizor având starea caracteristică rugăciunii și astfel toți cei din televizor îți invadează sufletul devenindu-ți pe neștiute IDOLI… și mai încalci o Poruncă… Tu când te uiți la televizor inconștient te și rogi iar dacă la televizor sunt războiaie, războaie „ceri” și știind că rugăciunea e puternică, și știe și necuratul asta… de aici deduceți și voi că televizorul e duhul necuratului. De ce credeți că sunt știrile asa cum sunt? Nu pot să nu citez dintr-un sfânt părinte: „Nu în biserică, ci în fiecare casă. În colțul unde stau acum sfintele icoane vor sta mașini ademenitoare, care vor însela oamenii. Mulți vor spune: trebuie să vedem și să auzim noutățile. În aceste noutăți se va arăta Antihrist” Înțelegeți ce rol central de control multidirecțional are televiziunea ?!?
  Identitatea noastră, care de fapt și de drept aparține neamului și prin neam Lui Dumnezeu, o vom avea în semnătura electronică (nu vă mai faceți iluzii cei ale căror buletine expiră în 10 ani), dublată de card-ul cu CIP zis buletin sau permis de conducere sau legitimatie de intrare la servici… Și aici, după cum s-a mai arătat prin creearea de false probleme, birocrație excesivă, semnătura electronică e ceva indispensabil și dacă poți să o asociezi cu buletinul, cu atât mai bine…
  Vedem deci cum „se iau din ale Lui Dumnezeu” CU PROPRIA NOASTRĂ ACCEPTARE, făra să fim siliți și se dau în grija oamenilor/lumii/mamonei (veți vedea de ce). Și ce spune Mântuitorul?!? „Isaia 31: 1. Vai de cei ce se coboară în Egipt după ajutor şi se bizuie pe caii lor şi îşi pun nădejdea în mulţimea carelor şi în puterea călăreţilor, dar nu-şi aţintesc privirea către Sfântul lui Israel şi nu caută pe Domnul.”, Psalmul 146,3. „Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.”… Iată deci cum subtil sunt înșelați dacă se va putea și dintre „cei aleși”. Iată cum sănătatea, viața, familia, grija zilei de mâine, adăpostul, libertatea, bucuria ba chiar pe noi înșine (identitatea) ne-o dăm de bună voie mamonei (să nu fie) și nici măcar nu ne dăm seama. Dar cum asta?!? Pentru că, așa cum am arătat, totul se întâmplă gradual și toate acestea ca și păcatele și împreună cu ele atrăgându-se unele pe altele duc la orbirea sufletului, conștiinței care știm că este vocea Lui Dumnezeu în om. Ați văzut că nu atacă deodată, ci precum o broască nu sare din oala cu apă rece pusă la fiert, așa fac și ei cu noi și nu numai cu CIP-ul, dar aici e cel mai dureros E VORBA DE VIAȚA VEȘNICĂ!!!
  Ce au în comun toate acestea?!?
  1. „Delegerea” atributelor care sunt în mod firesc în grija Lui Dumnezeu către grija lumii/mamonei (veți vedea de ce)
  2. Toate formele de asigurare sunt legate de existența unui cont care la rândul lui se „asortează” vrei nu vrei cu un card cu CIP…firește…
  3. „Frica e de la diavol” spunea Părintele Arsenie Boca… În fiecare implementare a CIP-ului regăsim o exploatare a fricii: frica de a-ți pierde sănatatea, frica de a-ți pierde viața, frica de a nu avea cum să întreții copii în școală, frica de a nu avea bani, frica de a rămâne fără casă, frica de a nu fi singur, frica de a fi nefericit, frica de terorism și toate se completează unele pe altele formând un crec vicios al fricii… Pe partea cealaltă ți se „flutură” plăcerea și siguranța de a deține aceste „facilități” cu CIP
  4. Specific pentru România și deloc întâmplător e faptul că nu s-a tradus termenul de „card”. E cunoscut faptul ca sataniștii se folosesc de citirea inversă a cuvintelor. Astfel am ajuns sa avem fiecare cate un „drac” cu CIP (Doamne Iartă-mă!) pentru fiecare din cele care ar trebui să le lăsăm în grija Domnului. Nimic nu e întâmplător. „Cine are minte să ia aminte” – Pr. Arsenie Boca
  Card-ul cu CIP până la urmă, la fel ca și buletinul cu cip, reprezintă o identitate virtuală a ta, un șir alfanumeric care e unic pe glob, asociat persoanei tale… Și ce e rău în asta?!? E CEL MAI MARE RĂU, ALTUL MAI MARE CA ACESTA NU EXISTĂ!!! Aici e capcana. Această virtualizare a identității fie prin card bancar, fie prin card de sănatate, fie prin card de identitate, fie prin orice fel de card cu CIP, prin PORTABILITATEA informației, poate să te asocieze ca individ în numele globalizării, luptei antiteroriste sau oricărui alt motiv, unor scopuri pentru care inițial nu ai fost avizat. Mai pe românește spus tu azi ești cetățean român și ții de București, mâine te trezești că ții de Bruxelles și trebuie să te supui ălora, TU NU MAI EȘTI A NEAMULUI TĂU AȘA CUM A LĂSAT DUMNEZEU ORÂNDUIALA. Identitatea ta e virtuală, nu mai contează atât suportul fizic al actului… Vor să virtualizeze totul pentru a manipula și controla totul, vor să se substituie Lui Dumnezeu, iar dacă acceptăm îi ajutăm și păcătuim asemenea lor!!! Nu mai aduc aminte de posibilitățile de control care sunt nenumărate dar și de posibilele de abuzuri…
  După cum ați văzut totul e cât se poate de logic și un păcătos ca mine, cu ajutorul Lui Dumnezeu își poate da seama, deci, fiecare ar trebui să deschida ochii la cât mai multă lume că riscurile la care se supune tăcând, sunt mult mai mici decât slava viitoare. Personal am fost prea multă vreme „orb și surd” pentru a fi „mut” acum. A trebuit să cunosc iadul de pe Pământ pentru a-mi da seama unde ne aflăm și ce trebuie să facem pentru ca, nădăjduind la Dumnezeu, să fie printr-o minune… bine… Să NU acceptăm actele cu CIP și să ne lepădăm degrabă și pe cele pe care le avem iar la taina Spovedaniei să marturisim posesia CIP-urilor ca și păcate. Nu sunt vrednic să știu asta dar aduce o mare despătimire sufletului renunțarea la toate cele de mai sus, cunosc pe cineva care, mergând la un Duhovnic mai sporit, duhovnicul l-a întrebat dacă a ținut 7 zile de post negru deși nu ținuse decât ziua respectivă. La o așa despătimire se poate ajunge prin renunțarea la „plăcerile” lumii acesteia arătate mai sus și plângerea păcatelor (pocăința sinceră). Contrar, senzațiile sunt caracteristice celor mai grele păcate, nu doresc nici celui mai rău dușman să treacă prin iadul deschis, încă din lumea asta, de respingerea Lui Dumnezeu, că până la urmă asta reprezintă CIP-urile asezonate, „firește” cu cele mai variate păcate (știu din experiență proprie deosebit de dureroasă).
  Un citat relevant din spusele Părintelui Arsenie Boca:
  ,,Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri.
  Regele David, înzestrat deodată cu darul stăpânirii şi cu darul proorociei, a căpătat o straşnică pedeapsă, numai fiindcă a îndrăznit să numere poporul (2 Regi 24). Darul proorociei i s-a luat o vreme, iar din popor i-au murit 70 de mii de oameni – şi doar el greşise, nu poporul (2 Regi 24, 17).
  Deci înaintestătătorii şi deţinătorii puterii au să dea seama, chiar de venirea săbiei după dreptate, după cum ni se destăinuie aceasta prin Iezechiil, văzătorul tainelor.” (Arsenie Boca, Cararea imparatiei, Deva, 2006, p.296)
  Refuzul actelor cu CIP și virtualizarii persoanei, spovedania, postul si rugăciunea neîncetată să ne fie temelie pentru o bună veșnicie !!!
  † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul

  • Ana Elisabeta zice:

   Vad ca il cititi pe Arsenie Boca. Pe Daniil Sasoev l-ati citit? E mai sus.

  • Ana Elisabeta zice:

   „Pune cardul in cuptorul cu microunde pt. 10 sec. si GATA cu cipul !”

   Gata si cu cuptorul cu microunde, foarte probabil. Nu degeaba scrie in prospect sa nu se puna in el obiecte metalice.

   Si oricum, cunoasteti oameni care vor sa distruga cipurile malefice si nu se tem ca ii iradiaza cuptorul cu microunde? Percep o inconsecventa aici. Sau, veti spune, lupta contra cipurilor de la drac merita orice sacrificiu!

  • Ana Elisabeta zice:

   Imi cer scuze, acum vad ca acest comentariu era un citat. Omul fabuleaza, nu se vede? Brodeaza idei pe marginea ideii de asigurare, de sistem bancar… Confunda lepadarea de lume cu “iesirea din sistem”… Foarte tare chestia cu card/drac: sa le spunem si celor care vorbesc alte limbi decat romana, sa stie si ei in ce pericol sunt! (Exemplu de idee similara la neoprotestantii americani: Santa Claus inseamna de fapt Satan’s Claws.) Si scrie cu litere mari si cate trei semne de exclamare, ca nu cumva sa nu ne scape lucrurile IMPORTANTE!!! Degetele de la o mana sunt prea multe ca sa enumar oamenii care au avut ceva important de spus si au subliniat cu majuscule.

 24. Ana Elisabeta zice:

  Am scris mai sus despre responsabilitatea celui care propaga o anumita idee. O sa dau un exemplu concret. Iata, nu demult (probabil acum cateva luni) o fetita de 15 ani a fugit la manastire pentru ca a citit „site-uri apocaliptice”. S-a speriat ca nu mai poate trai in lume asa cum vrea Dumnezeu. N-a intrebat duhovnicul, doar i-a scris pe mail si n-a mai asteptat raspunsul. Slava Domnului, a pazit-o Dumnezeu pe drum si a ajuns nevatamata la manastire, unde au gazduit-o, au sfatuit-o, si au trimis-o acasa. Ar fi putut insa, la fel de bine, sa i se intample tot felul de lucruri rele.

  Si eu, cand aveam 21 de ani (adica acum nu mai putin de 17 ani, stimati tovarasi), am citit cartea Apocalipsa 13 pe care ne-o tot vantura doamna „o oarecare” prin comentarii si m-am speriat foarte tare. Dar am dus-o la duhovnic si mi-a spus: „oamenii seriosi nu se ocupa cu asta; ca sa intelegi Apocalipsa, citeste talcuiri ortodoxe la ea.” De atunci, n-am mai citit din Apocalipsa fara sa am langa mine si o talcuire a ei. Mi-a mai zis si ca nu stim cat de aproape suntem de sfarsitul lumii (semne sunt, nu stim cat mai dureaza, adaug eu acum), dar e de folos sa ne gandim ca suntem aproape de sfarsitul nostru. Suntem pregatiti? Cine e pregatit pentru sfarsitul propriu (in sens duhovnicesc ma refer) este pregatit si pentru sfarsitul lumii.

  Iar restul este agitatie inutila si perdele de fum care sa ne impiedice sa ne ocupam cu lucrurile cu adevarat importante pentru un crestin. Agitatie care nu poate veni de la Duhul Sfant, ci vine din partea cealalta, cum bine spune Sf. Mc. Daniil Sasoev in articolul pe care l-am citat mai sus.

 25. florin zice:

  ” Nu voi mai vorbi multe cu voi, căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine; ” (Ioan 14-30) ,, sa se fi inselat Mantuitorul ,sau a uitat sa ne spuna ca sfarsitul e foarte departe! Nu,lucrarea lui antihrist a inceput de pe timpul Mantuitorului

  • Ana Elisabeta zice:

   Corect.

  • Ana Elisabeta zice:

   Nu aceasta e problema, apropierea sau departarea in timp, ci:

   1. Cum interpretam profetiile? Din interpretarea Sfintei Scripturi dupa cum ii tuna unuia si altuia s-au nascut multe erezii si, iata, secte (de exemplu Penza – foarte instructiv de citit).
   2. Cum ne raportam la profetii? Adica ce efect au ele asupra noastra? Daca au efectul de trezire duhovniceasca si aplecare spre pocainta, atunci probabil ne raportam corect. Daca au efectul de a ne crea spaime, exaltare, agitatie, preocupare obsesiva, atunci probabil nu ne raportam corect. A se vedea in acest sens si ce spune Sf. Daniil Sasoev.
   3. Cum vorbim altora despre aceasta problema? Ne alegem bine cuvintele, ne gandim ca oamenii se pot sminti grav? „Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare.” (Marcu 9, 42; cf. Matei 18, 6) Nu e o gluma, acum cativa ani oamenii planuiau sa fuga prin paduri. Si nu la modul „hai, frate, sa ne pregatim si sa mergem in padure”, ci la modul „Fratilor! E urgent! Trebuie sa fugim!”

 26. unpreot zice:

  Eu insa va spun:

  nu de exegeze la apocalipsa trebuie sa stam (ci de meditat la moarte, judecata si Inviere)

  2. cip RFID pasive (fara baterie) – dispozitiv electronic incastrat in carduri de banca, acte de identitate, carduri de sanatate, bancnote, cartele telefonice sau alte produse

  3. cip RFID active sau biocip (cu baterie) – dispozitiv electronic detectabil si citit de la mare distanta, incastrat in trupul uman (in mana sau in cap/frunte)

  4. nanotehnologie (nanometrica-a milioana parte din milimetru)) – tehnologie ce se bazează pe abilitatea de a construi structuri complexe la nivel atomic folosindu-se de sinteza mecanică, ce poate fi inserata in profunzimile atomice ale organismului prin intermediul vaccinurilor, anesteziilor si medicamentelor.

  ASADAR, STIM CE INSEAMNA PECETE APOCALIPTICA!

  1 Corinteni VI-19. ” Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? ”

  • Ana Elisabeta zice:

   De unde stiti, sunteti prooroc sa vedeti in viitor ce fel de pecete va pune antihristul? Si ce importanta are sa incercam sa speculam de acum care va fi pecetea? O vom recunoaste dupa mai multe lucruri:

   1. Va veni antihristul, adica un conducator carora se vor supune toate neamurile, si care va blasfemia impotriva lui Hristos;
   2. Va cere tuturor oamenilor sa-si puna o pecete cu numele sau numarul lui ca sa aiba dreptul de a cumpara sau vinde (pecete care inseamna lepadare explicita de Hristos);
   3. Pecetea va fi plasata pe frunte sau pe mana dreapta.

   In momentul de fata, nu se indeplinesc aceste conditii. Ar trebui sa fie evident pentru toata lumea.

 27. STOP RFID zice:

  Mucenicul Daniil era ratacit in privinta identitatii virtuale. Sfantul Iustin Parvu a zis despre el ca daca nu ajungea mucenic se pierdea cu totul.

 28. doktoru zice:

  Din Sf.Ioan Gura de Aur Comentarii la Epistola catreTesaloniceni II- cateva fragmente foarte interesante:
  …S’au n’aţi auzit de multe ori în copilăria voastră despre numele lui antihrist, şi despre umilinţa sau ipocrizia lui? N’aţi auzit pe mulţi spunându-vă asemenea poveşti? Deci diavolul, încă pe când mintea noastră este fragedă, bagă în inimă astfel de minciuni, ca astfel odată cu creşterea noastră să crească şi minciuna, şi la urmă să poată a ne inşela. Nu ar fi venît Pavel ca să vorbească cu dânşii de antichrist, dacă nu ar fi fost silit, şi dacă nu ar fi fost trebuitor.
  Dar noi să nu ispitim asemenea lucruri. Nu va veni el (antichrist) cu umilinţă, ci „se va înălţa mai pre sus de tot cel ce se zice Dumnezeu, sau închinăciune, aşa încât să şază el în biserica lui Dumnezeu ca un Dumnezeu, arătându-se pre sine cum că ar fi el Dumnezeu” (II Thes. 2, 4), După cum diavolul a cazut din cauza zmintirei, tot aşâ şi cel ce lucrează printr’ânsul cade în zmintire complectă.
  …După ce în fine îi asigură din toate părţile, vine şi expune şi propria sa părere după cum urmează; „Să nu vă amăgească cineva pre voi nici intr- un chip, ca nu veni până ce mai întâiu nu va veni apostasia, şi se va arătă omul păcatului, fiul pierzărei, improtivnicul, şi care se va înălţă mai pre sus de tot cel ce se zice Dumnezeu, sau închinăciune, aşâ încât să şadă el în biserica lui Dumnezeu ca un Dumnezeu, arâtându-se pre sine cum ca ar fi el Dumnezeu” (Vers. 3. 4).
  Aici el vorbeşte de antichrist, şi dă pe faţă o mare taină. Şi ce înseamnă „apostasia”? Sub acest cuvânt el numeşte pe antichrist, căci pe mulţi îi va pierde şi-i va abate dela credinţă, după cum zice şi Christos: „Ca să amăgiască, de va fi cu putinţă, şi pre cei credincioşi”. (Matei 24, 24). Pe lângă aceasta îl mai numeşte şi omul păcatului, căci şi el va face lu­cruri înfricoşate, în acelaşi timp şi pe alţii va pregăti ca să facă asemenea lucruri. Îl mai numeşte fiul pierzărei, pentru că si el va fi pierdut, şi totodată va pierde şi pe alţii.
  …„Şi care se va înălţă mai pre sus de tot cel ce se zice Dumnezeu, sau închinăciune”. Aşâ dar acel antichrist nu-i va aduce la idololatrie, ci va fi un împotrivitor lui Dumnezeu, care va desfiinţa toate zei­tăţile , şi va porunci de a fi el adorat în locul lui Dumnezeu, şi va şedea în biserica lui Dumnezeu, nu numai în acea din Ierusalim, ci în fiecare. „Arătându-se pre sine, zice, că ar fi el Dumnezeu”, adecă nu spunând, nu grăind el aceasta ci încercându-se de a dovedi prin fapte, pentru că va face lucruri mari, şi va arătă semne minunate la cei amăgiţi de el.
  … „Şi acum ce îl opreşte ştiţi, ca să se arate el în timpul său. Că iată taina fără de legei se lucrează, numai cel ce opreşte acum; până se va luă din mijloc; şi atunci se va arătă acel fâră-de-lege, pe care Domnul îl va omorî cu duchul gurei sale, şi-1 va pierde cu arătarea venirei sale, a cărui venire este dupre lucrarea satanei” (Cap. 2, 6—9).
  Cu drept cuvânt ar putea întrebă cineva, ce anume este ceea „ce-l opreşte”, şi după aceasta să cunoască de ce Pavel vorbeşte atât de întunecat aici? Aşâ dar ce este aceea ce-l opreşte de a se arătâ acum? Unii spun că aici se vorbeşte de charul Duchului, iară alţii zic că e vorba de stăpânirea Romanilor, şi cu aceşti din urmă mă unesc şi eu. … Dar fiindcă el face aici aluziune la stăpânirea Romanilor, cu drept cuvânt a spus’o aceasta atât de întunecat, căci nu a voit a se expune şi pe dânsul ca şi pe ii la duşmănii prisoselnice şi la pri­mejdii nefolositoare. Dacă ar fi spus, câ puţin după aceea, împărăţia Romanilor se va surpa, de’ndată l’ar fi nimicit şi pe el ca primejdios, şi pe toţi creştinii, ca revoltători ai ordinei publice. Şi nu a zis că aceasta se va întâmpla iute, deşi de altfel necontenit aceeaşi spune, însă ce? „Ca să se arate el în timpul său”, zice:
  „Câ taina fără de legei se lucrează”. Aici el face aluziune la Neron, ca fiind tip al lui antichrist, căci şi el voiâ a fi crezut de Dumnezeu. Şi bine a zis apostolul „taina”, adecă nu pe faţă, ca acela (antichrist), şi nici aşâ de neruşinat ca el, ci pe ascuns.
  „Numai cel ce opreşte acum, până se va luâ din mijloc”, adecă, când împărăţia Romanilor se va luâ dela mijloc, atunci va sosi şi acela. Şi cu drept cuvânt zice aceasta, căci pe câtă vreme stăpâneşte frica de împărăţia aceasta, nimeni nu va îndrăzni a se mândri şi a se înălţa atât de mult, dar când împărăţia va lua sfârşit, atunci şi acela, odată cu anarhia, se va arunca şi se va încerca să răpească şi stăpânirea oaminilor, şi stăpânirea lui Dumnezeu. După cum şi mai ‘nainte de aceasta au luat sfârşit şi alte împărăţii, ca de pildă împărăţia Medilor care a fost desfiinţată de Babiloneni, cea a Babilonenilor de Perşi, cea a Perşilor de Macedoneni, cea a Macedonenilor de Romani,tot asa si aceasta va fi desfiinţată de antichrist, iară acela de Christos. căci nu va putea stăpâni de loc.
  Toate acestea ni le pune înainte Prorocul Daniil cu multă claritate. „Si atunci,zice, se va arătâ acel fără-de-lege”,— dar după aceasta? Mângâerea este aproape, căci zice: „Pe care Dom­nul îl va omorî cu duchul gurei sale, şi-l va pierde cu arătarea venirei sale, a căruia venire este dupre lucrarea satanei”.
  Mai departe apoi arată cine este acesta „a căruia venire este dupre lucrarea satanei”, căci adaogă: „întru toată puterea, şi semne şi minuni ale minciunei”. Acestea le-a prezis apostolul, ca nu cumvâ ii să fie înşelaţi atunci, — adecă câ acel nelegiuit va arătâ o mare putere, însă nimic nu va fi adevărat, ci totul pentru înşelăciune. „Şi minuni, zice, ale min­ciunei”, adecă minuni înşelătoare, sau minuni care se sfârşesc în minciună.
  …„Şi întru toate amăgirea nedreptăţei, întru cei peritori” (Vers. 10). «Dar, zici tu, de ce oare va îngădui Dumnezeu ca să se facă aceasta, şi care anu­me este iconomia faptului? Care poate fi folosul veni­rei aceluia, dacă acea venire este spre vătămarea nea­mului ominesc»? Nu te spăimântâ, iubitule, ci ascultă bine ceea-ce spune apostolul: „întru cei peritori”‘, zice, adecă numai într’aceştia va avea putere, adecă puterea lui se va mărgini numai într’aceştia, cari chiar de nu ar fi venit el, tot nu ar fi crezut. Care e câşti­gul? Acela că chiar acei peritori nu vor mai avea ce zice, de vreme ce li se va astupă gura. Şi cum aceasta ? Apoi chiar dacă a venit acela, şi dacă nu ar fi venit, ii tot nu ar fi crezut în Christos, — prin urmare venirea lui este spre peirea lor.
  „Pentrucă dragostea adevărului n’au primit ii, ca să se mântuiască. Pentru aceia va trimite lor Dumnezeu lucrarea înşelăciunei, ca să crează ii minciunei, ca să se judece toţi cari n’au cre­zut adevărului, ci au binevoit întru nedreptate” (Vers. 11. 12). Nu a zis «ca să se osândească» ci „ca să se judece”, adecă să stea înaintea tribunalului celui înfricoşat, ca să fie ii fără nici un cuvânt de în­dreptare. Prin expresiunea „dragostea adevărului”, el înţelege pe Christos. „Pentrucă dragostea ade­vărului n’au primit ii, ca să se mântuiască”. Amândouă erau în persoana lui Christos, — şi iubind pre oamini, şi pentru lucruri adevărate — şi deci pentru amândouă acestea el a venit. „Ci au binevoit întru nedreptate, căci antichrist va veni spre vătămarea oaminilor, nedreptăţindu-i. Ce nu va face el atunci ? Totul va pune în mişcare, totul va tulbura, şi prin poroncile ce le va dâ, şi prin groaza ce va răspândi. În­fricoşat şi groaznic va fi în toate privinţile, şi prin pu­terea, şi prin cruzimea, şi prin poroncile lui cele ne­legiuite. Insă nu te spâriă, căci puterea lui se va măr­gini în cei peritori.

  • Ana Elisabeta zice:

   Cum, nu zice nimic de cip? Sunt depasiti amandoi… „Dar cine este Pavel? Si cine este Ioan?”

   (Paragraful de mai sus este un pamflet.)

  • doktoru zice:

   De chip ,intradevar, Sf Ioan nu zice nimic,dar explica treaba cu antihristul care vine la inceput umil si bland si bun si arata ca este falsa teoria aceasta. Antihristul este cel care este impotriva lui Hristos.
   Arata de asemenea ca celebra apostazie nu reprezinta decat pe antihrist,adica cel care refuza cu toata puterea lui ,credinta in Hristos.
   Mai arata ca cel care oprea taina faradelegii era imparatia romanilor,care se impotrivea,prin existenta ei, lucrarii pe fata a faradelegii,si ca doar dupa ce imparatia romanilor va cadea ,prin anarhie,antihristul va fura si el imparatia sfarsitului de lume schimband imparatia cea cinstitoare de Dumnezeu ,adica monarhia,cu imparatia potrivnica lui Dumnezeu,adica democratia.Ori din istorie acum stim cand s-a intamplat aceasta.
   Si mai arat Sf Ioan si puterea fiarei,adica cei asupra carora va avea putere fiara.Cei pieritori,adica tot pamantul din Apocalipsa,adica asupra tuturor pacatosilor;si vorba Sf Pavel:iudeului mai intai si apoi elinului.
   Si arata si de ce primeste fiara ,iar, imparatia :pt ca aceia care nu au crezut in Iisus Hristos sa fie fara urma de cuvant de aparare,si sa fie judecati pentru totdeauna.Si condamnati la iad.Pt ca nu au crezut Adevarului ci s-au increzut in minciuna si nedreptate.Si in loc de mantuire au ales osanda.

   • Ana Elisabeta zice:

    Cred ca spune ca e falsa teoria pentru ca oamenii isi imaginau ca antihristul se va arata mai intai a fi crestin. Dar in ziua de azi nu mai e nicio contradictie intre a poza in mare binefacator al umanitatii si a blasfemia impotriva lui Hristos: crestinii sunt oricum personajele negative, cu pozitia lor politic incorecta anti-homosexualitate, anti-destrabalare, anti-avort etc.

    Nu stiu cum e cu Imperiul Roman care a cam cazut de mult. Dar, ce-i drept dupa caderea Constantinopolului, care a fost timp de peste o mie de ani capitala Imperiului Roman, a cam inceput chestia asta cu modernitatea: Renasterea, Reforma/Contrareforma, pe urma iluminismul…

    Si daca stau sa ma gandesc, radacina acestor lucruri este mai veche, in distorsionarile teologiei crestine care au avut loc dupa ce Europa de Vest n-a mai fost romana, ci a fost cucerita de franci. Asa ne-ar spune parintele profesor John Romanides.

    Dar rusii ne-ar spune: uitati ca dupa a doua Roma (Constantinopol) am urmat noi, a treia Roma! Dupa caderea imperiului tarist au inceput sa se precipite lucrurile in lume!

    Dar asta nu e chiar atat de important.

   • doktoru zice:

    Chestia cu imperiul roman care a cazut la 1453 este ca acest imperiu ,dupa Daniel, a avut urmasi 10 imparati ,adica 10 imparatii,mai mici sau mai mari.Daca privim doar la imperiul roman care a cazut de mult ,treaba nu se intelege mai deloc. Daca insa detaliem si vedem ca Sf.Ioan se referea la monarhia care oglindea oranduirea cereasca a imparatiei lui Dumnezeu cu Dumnezeu imparat si restul supusi,atunci treaba se leaga.
    Deci nu imparatia romana este importanta ci oranduirea monarhica cu un rege conducator,uns de Biserica care se presupunea ca asculta de Dumnezeu.Asa ca, dupa caderea imperiului roman monarhia a continuat prin diverse regate,imparatii ca forma de conducere.Asta aproximativ pana la sfarsitul celui de al doilea razboi mondial cand au picat multe imparatii ,printre care si cea rusa.Adica in jur de 1918.
    Acest moment se poate lega de Daniel unde zice ca acel mic corn a umilit,a batut,a smerit trei din cele zece coarne care reprezentau urmasele imparatiei romanilor.Aceste 10 coarne, noi din istorie stiind ,le putem aproxima intre anii 1453 si 1917/18.Deci undeva aici un corn mic a smuls trei coarne si restulul de sapte coarne s-au supus,intr-un fel sau altul.Vedem apoi ca la 1945 aproape ca au picat si restul monarhiilor din lume,impunandu-se o noua forma de conducere in lume prin democratie,presedentie,parlamente,etc.Forme de conducere care nu mai stau in mana unui singur om,a regelui,ci in mana a mai multor oameni care pot fi manipulati mai usor individual.
    Deci parerea mea este ca abolirea monarhiei in lume odata cu instalarea unei noi forme de conducere a popoarelor este un moment foarte important,asa cum spune Sf Pavel si este explicat mai pe intelesul nostru de Sf Ioan Gura de Aur in Comentarii la Tesaloniceni 2,caci de aceea am pus un mic pasaj mai sus ,explicativ,ca sa se inteleaga mai bine .
    De aceea am pus in urma cu cateva zile si o vedenie a unui pustnic,o parte din ea,avuta pe la 1860 si ceva ,in care se intelegeau care sunt acele trei imperii cazute la 1918.In vedeni se spuneau care sunt acestea fara sa dea o data exacta, dar din istoria moderna noi stim ca au cazut la 1918.
    Lucrurile se leaga intre ele daca ai timp sa cauti si sa cercetezi.
    Iar ca final as vrea sa spun parerea mea despre pecetea lui antihrist sau chip:aceasta nu exista,sau nu exista fizic,vizibil,nu este ceva ce poate fi implantat in om sau alte metode revolutionare,incrustat,incizat sau oricum altfel.Undeva mai sus printr-un text am gasit o explicatie destul de buna a aceste peceti:
    Oamenii vor re-accepta pecetea paganismului deoarecea vor crede de fapt că Hristos din Nazaret a fost un filozof, un mare învăţător,un om foarte moral ş.a.m.d. și nu Fiul lui Dumnezeu. De aceea Hristos întreba cu tristeţe: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţa pe pământ?” (Luca 18:8).
    Oamenii vor pierde credinţa în persoana Dumnezeu-om a lui Hristos. Adica unii vor schimba credinta cu una catolica,protestanta,iehovista,penticostala,etc.Altii vor deveni atei, necrezand in nimic.Altii vor deveni budisti,yoghini,karmasutristi, etc.Unii deja se incred in horoscoape,altii merg la vrajitoare,descantatoare, ghicitoare in cafea.Altii sunt micobisti infocati,in tot felul de sporturi,altii vor sa salveze pamantul,gen ecologisti ,sau organizeaza tot felul de actiuni caritabile pt salvarea fizicului pe pamant samd. Parerea mea este ca acestia deja sunt lepadati de Hristos ,in mod constient,deoarece nu mai cred in Hristos-Dumnezeu,si si-au ales alte divinizari.Toate acestea sunt falsi idoli moderni. Lumea a devenit materialista si toti alearga dupa bani,si considera ca aici trebuie sa se realizeze,caci oricum dupa moarte nu mai este nimic.Ei nu mai au nadejdea vietii viitoare.Au ramas legati in lumea asta.Nu au acceptat imparatia cereasca a lui Dumnezeu ci au ales imperiul pamantesc 666 . Al Satanei .

   • Ana Elisabeta zice:

    Eu personal nu m-as grabi sa identific elementele din proorocii (cele 10 coarne etc.) Am citit interpretari diferite de-a lungul timpului care, daca le luam ca atare, se bat cap in cap. (Exemplu: cetatea „cea mare” e Ierusalimul sau Roma. Si nu ma refer la faptul ca neoprotestantii zic ca e Roma.) Dar pare interesanta ideea cu monarhiile, si ne da acest moment al primului razboi mondial, cand si parintele Rafail Noica, citandu-l pe parintele Sofronie Saharov, spune ca a inceput sa se lucreze o taina a raului in lume (citez din memorie, de asta n-am folosit ghilimele). E ceva…

    Sf. Ioan Maximovici spune ca pecetea ar putea sa fie fizica sau spirituala. E o logica si in pecetea spirituala, dar iata ca Sf. Ioan nu se grabeste sa spune ca nu va fi fizica. In privinta aceasta sunt intru totul de acord cu Sfantul Mucenic Daniil Sasoev cand spune ca nu va fi ceea ce se asteapta unii si altii sa fie, adica o tehnologie sau alta de inregimentare sau de supraveghere a omului. Dar nu stim ce va fi. E bine sa nu uitam ca nu stim, ca sa nu fim amagiti.

   • doktoru zice:

    Nici eu nu m-am grabit.Le-am luat incet si le-am tot studiat pe toate pe rand.Si dupa un timp au inceput sa se lege .Totul este sa ai timp destul,foarte mult timp la dispozitie pt cercetare,sau citire.Si sa le citesti des,nu doar odata,pt ca asa se citeste repede si se sar elemente importante.
    De aceea am zis mai sus de vedenia pustnicului roman de pe la 1860 din pustia Iordanului,parca.Acolo zice de cele trei imparatii care pica.Si dupa un timp am facut asocierea cu Daniel,dupa ce am citit tot ce a fost scris de Sf.Parinti despre subiect plus alte prorocii aferente.Chiar am stat sa caut sa gasesc si sa traduc prorocia lui Agatanghel, care se gaseste doar sub forma de foarte mici fragmente,ca sa vad ce zice si acolo.Pun din nou acea vedenie a pustnicului.

    Vedenia pustnicului Grigorie – (element ajutator) –
    care i s-a descoperit la anul 1868, în pustiul Iordanului, şi pe care a scris-o către stareţul Schitului
    românesc Prodromul din Sfântul Munte al Athosului – luata din cartea Despre sfarsitul omului si venirea lui antihrist-mic fragment

    DIN pustiul Iordanului: către mult doritul meu părinte Nifon, ctitorul şi fondatorul Sfântului Schit Prodromul din Sfântul Munte al Athosului, închinăciuni până la pământ.
    În numele Atotputernicului Dumnezeu, Celui în Treime slăvit şi al Născătoarei de Dumnezeu, a cărei milă este nemăsurată asupra noastră, a mult greşiţilor ei robi şi pe care o ascultă iubitul ei Fiu şi Dumnezeu, care ştie toate, de la întemeierea lumii şi până la sfârşit (şi pe care ni le-au vestit nouă, prin Sfinţii Săi Prooroci şi prin Evanghelii) pentru nevoile ce le va pune pe pământ, ca semne ale apropierii zilei celei de- apoi, mi-au vestit şi mie acestea prin îngerul Său……..

    Al 9-lea: Eram privind şi s-a dat drumul la toate dobitoacele pământului, mari şi mărunte, curate şi necurate, ca să pască toate ţarinele. Şi priveam şi iată se îngrăşaseră foarte.
    „Şi s-a spus: aproape este toamna, adică sfârşitul lumii, apoi s-au pregătit trei scaune.”……..

    Al 10-lea: Eram privind. S-a sculat un casap de la apus, având în mâna lui un cuţit mare şi cu dânsul alţi casapi, mulţi şi tari, având toţi cuţite în mâini. Şi au venit la întâiul scaun, care este în Viena şi, după cum eram şi priveam cele ce grăiesc, au început să taie şi să înjunghie şi era un ţipăt foarte mare; apoi răsturnară scaunul. Şi ieşea un râu de sânge din căsăpie, ca de treizeci de stânjeni de lat şi de trei de adânc, după cum am putut a-l aprecia cu ochii.
    Acest casap se spune că a venit de la apus. Aici prin „apus” trebuie înţeles: cel căzut de la Dumnezeu, în necunoaştere de Dumnezeu şi care nici nu crede în Dumnezeu. Mi se pare că are să fie Antihrist, pentru că se zice că: „stătea de-a dreapta împăratului rusesc un evreu foarte semeţ.” Zic Sfinţii Părinţi, că va bate pe trei împăraţi mari şi, negreşit, Antihrist trebuie să fie acesta, căci Constantinopolul are să fie cufundat în vremea lui Antihrist.
    Al 11-lea: Şi au trecut casapii la al doilea scaun, care este al Prusiei. Aşa îmi arăta mie cel ce-mi arătă acestea: Era un ţipăt foarte mare, de la dobitoacele care se junghiau (dobitoace sau eretici, care nu cinstesc pe Dumnezeu după adevăr). Apoi răsturnară scaunul. După ce sfârşise tăierea, ieşise alt râu de sânge tot aşa de mare, de nu-l putea trece voinicul călare. Iar culoarea sângelui, ce ieşea din eretici, era foarte urâtă.
    Al 12-lea: Trecură acea căsăpie către al treilea scaun, care este al Rusiei (căci aşa mi se arătau, toate, pe rând). La această căsăpie, erau adunate numai dobitoace curate, dar foarte grase, adică în creştinătate. Se tăiau foarte, mari şi mici, şi erau trimişi casapii prin toţi munţii, ca să adune toţi berbecii la căsăpie, pentru tăiere, zicând, că altă grijă n-au iubitorii de argint decât să mănânce şi să bea, de la cei bătrâni până la cei tineri. Adică s-au abătut de la paşterea cea duhovnicească la iubirea de argint, la mâncări şi la băuturi fără saţiu. Şi îi aduceau în turme, turme, spre tăiere; şi eram privind când răsturnară al treilea scaun! Apoi au pus foc casapii în palaturile împărăteşti şi era fumul arderii ridicându-se până la norii cerului. Şi eram umblând prin toată cetatea Petersburgului şi, iată, nu erau locuitori, şi, cetatea era pustie de tot, împreună cu alte părţi creştineşti.
    Al 13-lea: Mi s-a zis: priveşte în faţa împăratului. Şi era până la 60 de ani, în ziua când fugea el la munţi, în pustii, numai cu un soldat, de la faţa vrăjmaşilor săi. Şi iarăşi am văzut pe împăratul, şezând pe scaun,
    tânguindu-se că a pierdut toate moşiile pe care le-a avut. Iar un evreu stătea de-a dreapta lui cu sabia goală, foarte semeţ.
    Al 14-lea: Era ieşind un râu de sânge, de la a treia căsăpie mare, dar nu m-am putut apropia nicidecum de râul cel de sânge, nici de trupurile morţilor, fiind oprit şi zicându-mi-se că toţi sunt Preoţi, Cuvioşi, Mucenici, omorâţi cu felurite munci pentru dreapta credinţă4. Deci, fericit va fi şi mucenic se va chema, tot cel ce va răbda să moară creştin: sau de sabie, sau de foc, sau înecat, sau de foame, sau de sete, sau de orice felurite munci, pentru dreapta credinţă. Şi am privit la râul cel de sânge, ce ieşea din creştinătate şi nu se putea compara nici cu 20 de părţi la una, cu cel ce ieşea din ereticii păgâni. Era luminat ca nişte pietre scumpe şi spuma lui era albă ca zăpada. Şi îmi arătă, în carte, nenumărata sumă a morţilor, dar nu am putut-o număra cu privirea, căci erau milioane de milioane!………..

    Al 16-lea: Am auzit pe Maica Domnului plângând foarte tare şi grăind cuvinte mari şi nu am putut înţelege pentru mulţimea plânsului. Şi, iarăşi, mi s-a zis: „Aşa zice Domnul Dumnezeu, Sfânta Treime, Domnul a toată puterea de sus şi de jos, Domnul a tot ce mişcă: vin zile în care nu ne vom odihni, nici ziua şi nici noaptea, de urgia ce va să fie.”………………

    Scrisă cu mâna mea, în pustiul Iordanului, unde mă aflu, în mult-tristul locaş locuind.5 Anul 1870, iulie 2, Pârvu Grigorie, Pustnicul.

    Ps-Intradevar cetatea cea mare sau cum ii mai zice in Apocalipsa este Ierusalimul si nu Roma.Roma a devenit irelevanta in timpurile noastre.Roma nu mai este imperiu.Pe cand cetatea faradelegii si a sangelui tocmai si-a revenit ,destul de spectaculos as zice.

   • Ana Elisabeta zice:

    Foarte interesant extrasul cu cele trei imparatii. Confirma ceea ce am spus deja, ca a inceput cu primul razboi mondial. Asta ne da si o perceptie mai corecta asupra timpului: lucrurile se pot misca in continuare lent sau se pot precipita. Iata, dupa primul razboi mondial a mai fost si al doilea. Va fi al treilea razboi mondial, care da indicii ca se pregateste (ma refer la un razboi care ar implica Rusia), razboiul final? Multi parinti spun asta, deci poate veni foarte repede. Sau, dimpotriva, poate sa mai dureze inca o data pe-atat. Reamintesc ca acest razboi final este cel care va crea conditiile politice (si economice, sociale, culturale etc.) pentru inscaunarea antihristului ca un conducator al tuturor neamurilor.

    Va fi antihristul un om sau va fi o imparatie? Nu cred ca se exclud reciproc cele doua interpretari.

    Si in sfarsit, trebuie sa spun ca mi-am exprimat strict optiunea personala cand am spus ca nu ma grabesc cu interpretarea profetiilor. Cercetarea profetiilor este o lucrare nobila. E nevoie de timp si, desigur, de mult discernamant, iar unora dintre noi le lipseste cel putin cate unul din aceste doua lucruri. Eu personal m-am folosit de profetiile cu privire la vremurile din urma si de constientizarea faptului ca traim vremurile din urma cam in acelasi fel in care m-am folosit de constientizarea propriei mortalitati: a fost ca un sut in partea posterioara care m-a propulsat cu putere catre Hristos si catre Biserica. Si mai putin au avut relevanta pasajele cu antihristul si pecetea lui cat acela pe care il cita parintele Rafail Noica: „cine e sfant, sfinteasca-se inca…”

    Citez in extenso:

    10. Apoi mi-a zis: Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei acestei cărţi, căci vremea este aproape.
    11. Cine e nedrept, să nedreptăţească înainte. Cine e spurcat, să se spurce încă. Cine este drept, să facă dreptate mai departe. Cine este sfânt, să se sfinţească încă.
    12. Iată, vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia, după cum este fapta lui.
    13. Eu sunt Alfa şi Omega, cel dintâi şi cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul.
    14. Fericiţi cei ce spală veşmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieţii şi prin porţi să intre în cetate!
    15. Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!

    (Apocalipsa 22, 10-15)

    Mi se pare remarcabil ca nu mai spune nimic de antihrist si de pecete. E poate de la sine inteles ca cei care il iubesc pe Hristos si tin poruncile Lui nu vor primi pecetea antihristului, in timp ce aceia enumerati la versetul 15 sunt cei care o vor primi.

 29. doktoru zice:

  Mai am un mic pasaj din :Întoarcerea la Hristos-Ioan Ianolide :

  Într-una din zile a fost adus la sanatoriu un evreu talmudist cocoşat, foarte grav bolnav. Când a intrat în contact cu atmosfera din camera 4, ura lui împotriva creştinilor s-a dezlănţuit violent:
  -Voi, creştinii, sunteţi vinovaţi de pogromul împotriva evreilor. Ne vom răzbuna după legea noastră!
  – Dimpotrivă, i s-a răspuns, creştinii sunt victimele directe sau indirecte ale evreilor. Evreii au ucis pe Hristos şi-i prigonesc şi-i ucid pe creştini ori de câte ori au ocazia în istorie, ca să ajungă ei înşişi stăpânii lumii. Dar lumea modernă nu poate accepta guvernarea unui neam străin care se consideră Israel.
  – Noi suntem Israelul prin alegerea divină!
  – Israelul este haric şi nu născut dintr-o anume seminţie.
  – Voi sunteţi antisemiţi şi prin asta nesocotiţi legământul dat de Dumnzeu poporului evreu!
  – Antisemit nu a fost Hristos, ci Iuda, Ana, Caiafa şi poporul care a cerut răstignirea. Antisemiţi nu sunt creştinii, ci evreii care luptă împotriva evidenţei, căci ei ştiu bine că Hristos este Dumnezeu dar prin Talmud şi Cabala au răstălmăcit învăţătura revelată a Vechiului Testament. Ei se închină fie viţelului de aur împotriva Dumnezeului lui Moise, fie lui Satana împotriva adevărului lui Hristos. Poporul evreu L-a dat pe Hristos dar e incapabil să-L urmeze, căci el însuşi se consideră Hristos – iată culmea demonismului la care a ajuns!
  – Creştinii au colaborat cu Hitler împotriva creştinilor! a strigat talmudistul.
  – Dar tot creştinii au fost marii martiri ai lagărelor naziste! De altfel, nazismul a fost un iudaism relativ.
  – Cum vine asta?
  – Evreii s-au declarat pe ei înşişi drept fiinţă sfântă, însuşi Mesia, deci rasismul lor este absolut. Hitler a declarat pe arieni drept rasa superioară, deci o formulă relativă. Mai mult, nici nazismul nu a fost creştin, ci anticreştin. Hitler îi suspecta pe creştini de semitism.
  – Creştinii nu i-au apărat pe evrei împotriva nazismului!
  – Creştinii i-au apărat pe creştini şi pe evrei în măsura posibilităţilor istorice de atunci. Evreii acuză pe creştini că i-au prigonit prin Hitler, dar asta este o dublă ipocrizie: pe de o parte ei ştiu că nu se putea face mai mult atunci, pe de altă parte vor să justifice uciderea creştinilor pe care ei o săvârşesc prin comunism.
  – Dar evreii sunt victimele lui Stalin şi ale comunismului!
  – Asta e o ipocrizie şi un tupeu tipic iudaic. Se ştie bine că evreii au creat materialismul istoric, au condus revoluţia sovietică, au dezlănţuit prigoana împotriva Bisericii creştine şi a tuturor oamenilor care au refuzat comunizarea.
  Aici W. a intervenit ferm în discuţie:
  – Comunismul este instrumentul de iudaizare a lumii.
  – Pentru această afirmaţie vei plăti scump! i-a strigat înfuriat evreul talmudist.
  W. însă a continuat netulburat:
  – În lupta dintre Stalin şi Troţki a învins Stalin, care s-a folosit de evrei. El le-a refuzat puterea dar nu şi serviciile. Aşa că evreii au ales locul doi în comunism şi nu l-au părăsit niciodată. Ei sunt calul troian al revoluţiei comuniste.
  – Fiinţa poporului evreu este sfântă şi va pieri oricine se va atinge de ea.
  – Tocmai asta este greşeala rabinică, a spus W., rasismul de tip divin, dominaţia lumii de către evrei. Obsesia puterii mondiale îi satanizează pe iudei! Dar lumea a ajuns la o stare de conştiinţă care nu mai poate admite împărăţia universală a evreilor. Nici comuniştii, nici capitaliştii nu sunt dispuşi să dea puterea în mâna evreilor.
  – Poporul evreu îşi dovedeşte mesianismul prin influenţa lui mondială şi prin crearea statului lsrael, a replicat cocoşatul.
  – Nu cu puterea lui Dumnezeu au făcut ei aceste fapte, ci ca Antihrişti ce s-au închinat lui Satana.
  – Meriţi să fii ucis! a strigat turbat talmudistul.
  – Şi mama şi fraţii mei mi-au spus la fel, a răspuns senin W..
  După ce s-a mai liniştit, cocoşatul a reluat:
  – Evreii au fost capabili să creeze după 2000 de ani statul israelit şi vor fi capabili să conducă lumea întreagă.
  W. i-a răspuns:
  – Statul lsrael este o dovadă a vremurilor apocaliptice de sfârşit de lume, de venire a doua oară a lui Hristos. Puterea vi se va lua. lubesc poporul evreu, e poporul meu dar cred că numai prin Hristos se va mântui. Locul evreilor va fi unul de cinste în creştinism. Acum însă când sunt îmbătaţi de putere, ei nu pot vedea adevărul, nu se pot pocăi. Aş vrea să fiu şi eu anatema ca Pavel, numai să pot mântui pe unii dintre ei!
  – Vom rezidi templul lui Solomon şi vom şterge orice urmă de creştinism din lerusalim!
  – Veţi fi din nou loviţi cumplit, a zis W…
  – Ne vor apăra creştinii, a răspuns cu tâlc evreul talmudist. Am reuşit să naştem un complex de vinovăţie în conştiinţa creştinătăţii, care o paralizează şi prin care o vom supune.
  – Vinovăţia este a voastră, dar voi respingeţi Adevărul. Hristos încă vă mai întinde mâna prin care vă puteţi salva. Şi va veni vremea prorocită în care evreii vor intra în numărul creştinătăţii; atunci va fi slavă şi bucurie pe pământ.
  – Avem o moştenire comună, a încercat evreul să cotească discuţia.
  – Hristos ne desparte, i-a retezat-o W.. Chiar Moise şi prorocii sunt ai noştri. Dacă aţi urma lui Moise aţi fi creştini!
  – Nu evreii, ci romanii L-au ucis pe Hristos, a insistat talmudistul.
  – Evreii L-au ucis prin forma legală de atunci, deci prin romani. Nu romanii L-au urât pe Hristos, ci evreii. Nu pe romani îi acuză Hristos, ci pe evrei.
  – Nu poporul evreu L-a ucis pe Hristos, ci căpeteniile lui.
  – Poporul evreu, cu unele excepţii de credincioşi, şi-a urmat conducătorii şi este vrednic de ei.
  – Au trecut zeci de generaţii de la Ana şi Caiafa, e vremea să se uite crima de atunci.
  – Urmăreşte ce fac evreii de atunci şi până azi împotriva creştinilor şi a tuturor oamenilor şi vei înţelege de ce li s-a spus că păcatul împotriva lui Hristos va fi iertat, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu li se va ierta. Evreii de azi sunt mai vinovaţi decât evreii care L-au ucis pe Hristos!
  Bolnavii din camera 4 ascultau uimiţi. W. vorbea din propria lui otravă sufletească, de care acum se simţea eliberat. Talmudistul s-a jurat să-l denunţe după eliberare la mai-marii comunităţii evreieşti, care-l vor distruge. Însă în scurt timp a murit.

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  De remarcat cateva fraze foarte interesante :
  Poporul evreu L-a dat pe Hristos dar e incapabil să-L urmeze, căci el însuşi se consideră Hristos – iată culmea demonismului la care a ajuns!
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Evreii s-au declarat pe ei înşişi drept fiinţă sfântă, însuşi Mesia, deci rasismul lor este absolut.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  – Fiinţa poporului evreu este sfântă şi va pieri oricine se va atinge de ea.
  – Tocmai asta este greşeala rabinică, a spus W., rasismul de tip divin, dominaţia lumii de către evrei. Obsesia puterii mondiale îi satanizează pe iudei!
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  – Poporul evreu îşi dovedeşte mesianismul prin influenţa lui mondială şi prin crearea statului lsrael, a replicat cocoşatul.
  – Nu cu puterea lui Dumnezeu au făcut ei aceste fapte, ci ca Antihrişti ce s-au închinat lui Satana.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  – Evreii au fost capabili să creeze după 2000 de ani statul israelit şi vor fi capabili să conducă lumea întreagă.
  W. i-a răspuns:
  – Statul lsrael este o dovadă a vremurilor apocaliptice de sfârşit de lume, de venire a doua oară a lui Hristos. Puterea vi se va lua. …Acum însă când sunt îmbătaţi de putere, ei nu pot vedea adevărul, nu se pot pocăi.
  – Vom rezidi templul lui Solomon şi vom şterge orice urmă de creştinism din lerusalim!
  – Veţi fi din nou loviţi cumplit, a zis W…Evreii de azi sunt mai vinovaţi decât evreii care L-au ucis pe Hristos!

  • doktoru zice:

   Am uitat sa mai adaug aici o mica continuare :

   W. s-a înclinat uşor şi a rămas pe gânduri. Cunoştea într-adevăr mai bine ca alţii problema evreiască şi raportarea ei la creştinism. Avusese discuţii aprinse pe această temă cu fratele său, care era mare maestru în Loja secretă iudaică, lojă ce controla masoneria internaţională.
   – Cum vreţi voi, vreo 15 milioane de evrei, să guvernaţi 4 miliarde de neevrei? îl întrebase W..
   Iar fratele i-a răspuns:
   – Avem prozeliţi suficienţi. Unii ştiu că ne sunt prozeliţi, alţii nu ştiu dar toţi sunt la dispoziţia noastră şi noi vom fi dumnezeul lor. Noi am creat francmasoneria iar prin comunism, capitalism, materialism şi umanitarism am dat deja o spiritualitate iudaică întregii lumi. Lumea se iudaizează zi de zi. Evreii sunt fermentul secolului XX.
   – Dar Hristos a venit! zicea W.
   – Nu a venit. Acela a fost un fur şi un trădător al poporului ales.
   – De ce nu vine atunci Hristosul?
   – Însuşi poporul evreu este Hristosul!
   Atunci W. a luat foc şi a început să-i demonstreze fratelui său că poporul evreu e plin de nelegiuire şi păcat, încât nu poate fi frumosul, sfântul şi desăvârşitul Hristos. Acela a fost şi rămâne Iisus Hristos.
   – Vă urâm, i-a strigat fratele lui, şi tu eşti un trădător al neamului nostru. Când vom rezidi templul lui Solomon, vom face în cetatea Ierusalimului cea mai mare statuie din lume pe care vom scrie: „Să nu uitaţi niciodată ce v-au făcut vouă creştinii!”.
   – Pieirea ta prin tine, Israele! i-a replicat W.. Voi nu mai aveţi cer, căci dincolo de pământ nu aveţi nici un ideal !

  • doktoru zice:

   Plus un mic plus:

   Evreii, îmi spunea el, vor să stăpânească lumea. Ei cred că sunt aleşii lui Dumnezeu. Cred că fiinţa lor naţională este sfântă. Întrucât nu a apărut „Hristosul” pe care-l aşteaptă, au ajuns la teoria că însăşi fiinţa rasială a poporului evreu, deci evreii înşişi în totalitatea lor sunt „Hristosul”.

   Evreii însă manevrează lumea şi prin alte mijloace. Francmasoneria este dominată şi dirijată de ei. Capitalismul este în cea mai mare parte controlat de finanţa evreiască. Influenţa lor politică este covârşitoare. Sunt orbiţi de putere şi au o forţă revoluţionară care stârneşte admiraţie, dar nu au har. În aceste condiţii este greu de crezut că se poate aştepta de la ei umilinţa care i-ar încreştina.
   Acum evreii discută cu Vaticanul şi cer să nu se mai considere că poporul evreu L-a ucis pe Hristos, ci romanii şi câteva căpetenii ale iudeilor. În felul acesta vor să schimbe adevărul evanghelic. Ei ignoră faptul că de 2000 de ani nu fac altceva decât să-L urască pe Hristos şi să uneltească împotriva tuturor oamenilor. Discuţiile de la Vatican nu sunt decât o manevră politică. Evreii vor de fapt distrugerea Vaticanului şi a întregului creştinism pentru a le putea prelua ei. Totuşi evreii radicali talmudici refuză orice fel de încreştinare şi vor să iudaizeze lumea şi să se instaleze ca mari pontifi. Dincolo de aceste orientări, evreii sunt solidari între ei în atingerea scopului final. Duhul minciunii satanice îi stăpâneşte. Ei sunt acei „câini scrijeliţi” cum îi numeşte Pavel, ei sunt duşmani ai tuturor oamenilor.

 30. florin zice:

  Observ ca fiecare interpretam profetiile cum vrem noi sau mai bine zis cum ne este mai confortabil, daca punem in balanta cele materiale, vedem lucrul intrun fel, iar daca punem cele spirituale, vedem in alt fel si totusi e vorba de aceiasi profetie.
  Ana Elisabeta
  2. VA CERE TUTUROR oamenilor sa-si puna o pecete cu numele sau numarul lui ca sa aiba dreptul de a cumpara sau vinde (pecete care inseamna lepadare explicita de Hristos);
  Te rog sa folosesti citatele corect ,,Va cere tuturor ,,nu e acelas lucru cu,,a sili ,, SILÍ, silesc, vb. IV. 1. Tranz. A obliga (prin violență) pe cineva să facă ceva; a constrânge, a forța. ♦ A determina, a convinge, a îndupleca
  ,,Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. ,,
  Nu mar mira ca pe viitor sa scrie ,,Si ea ii va ruga frumos, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. ,,
  ,

  • Ana Elisabeta zice:

   Pai tocmai asta este, sa nu interpretam dupa capul nostru. E bine sa cititi interpretari patristice (talcuiri ale Sfintilor Parinti) la Apocalipsa (si la Sfanta Scriptura in general) ca sa nu facem confuzie intre predania/traditia ortodoxa, influentele neoprotestante si teoriile conspirationiste anti-sistem.

   Sfintii Parinti descriu domnia antihristului ca pe un regim totalitar. Aceasta „silire” nu inseamna ca vor lega oamenii si ii vor pecetlui, eventual dupa ce ii sedeaza, ci ca vor spune ca este obligatoriu, si ca daca nu fac asta nu au dreptul de a cumpara sau vinde, astfel incat multi vor ceda ca sa nu moara de foame. O sa spuneti ca si actele de acum sunt obligatorii. Da, dar pe langa faptul ca nu sunt puse pe mana dreapta sau pe frunte, eliberarea lor nu e conditionata de lepadarea de Hristos si inchinarea la antihrist ca la un dumnezeu. De altfel, din peisaj lipseste personajul principal si anume antihristul, caruia inca nu i s-au inchinat inca toate neamurile si asa mai departe.

   • Ana, e verbul ‘a sili’ ! Ramai tu in lume cand va veni acea vreme si vei vedea ce inseamna a sili. Ramai tu iubitoare de trup, de viata, de tv, de ruj sau de smartphone in vremea aceea, si vei vedea daca te poti opune cuiva! D-na profesoara, sa nu exageram. Va fi si ceva silire, si ceva santaj si viclenie din belsug. Daca ati zice rugaciunea domneasca ‘Tatal nostru’, ati auzi acolo finalul: si ne izbaveste de cel viclea’…de ‘tatal minciunii si vicleniei’ . Nu o mai tineti langa cu teoria asta ca ‘ne vor aduce ‘inghetata si contracte’, pe care sa le semnam pentru a recunoaste lepadarea de Hristos, de Biserica si de Botez! E inselare, asa cum inselare au baietii aia cu cipul din buletin!
    http://adevarulhristic.wordpress.com/

   • Un verb biblic neagreat in ziua de azi, mai este verbul ‘sa se teama’ de barbat, de la cununie. Astazi, acest verb este interpretat de enoriase ca fiind ‘a il respecta’ . Ciudat?! In limba greaca, verbul este ‘fovos’ (fovuli ton andra-teama de barbat)… Dar cum lumea nu mai gandeste si nu mai simte biblic…astazi, rugam pe Sfantul Duh sa reformuleze verbele din Scriptura inspirata de El!

   • Andrei si cu tine faceti o mare confuzie, dimpreuna cu parintele Vulcanescu:
    – confundati marturisirea directa ca in cazul unui mucenic adus la ghilotina pentru a fi decapitat pentru ca nu vrea sa se lepede de Hristos, cu pecetluirea omului cu lumea aceasta, cu semnul lui antihrist si cu apartenenta la ele! Treaba e foarte complicata…nu-i chiar asa de simpla!

   • ” Şi al treilea înger a venit după ei, strigând cu glas puternic: Cine se INCHINA fiarei şi chipului ei şi PRIMESTE semnul ei pe fruntea lui, sau pe mâna lui, Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mâniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se siue în vecii vecilor. Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei.” (Apocalipsa XIV, 9-11)

   • ” Şi ea îi SILESTE pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.” (Apocalipsa XIII, 16-17)

   • Voi confundati pecetluirea cu votul facultativ de azi: voteaza cine vrea. Cine nu a votat merge in Rai. Cine a votat, merge in iad. In acea pevte de final vor fi inglobate toate patimile omului, iubirea omului de autonomie, de sexomanie, de rautate, de lumea aceasta, de averi etc.

   • Ana Elisabeta zice:

    Am spus deja ca nu e de la mine aceasta intelegere a verbului „a sili”. De altfel si multi din parintii contemporani (intre care pr. Gheorghe Calciu, din care Andrei a postat un citat) au aratat ca o pecetluire fortata in acest fel nu poate avea semnificatia de lepadare de Hristos. Or noi stim de la Sfintii Parinti ca pecetluirea va fi insotita de inchinarea la antihrist (nu orice fel de inchinare, ci inchinare ca la un dumnezeu) si lepadarea de Hristos.

    Sigur ca cine va iubi lumea mai mult decat pe Hristos va primi pecetea antihristului. Este la mintea cocosului.

 31. o oarecare zice:

  Cand provocam moartea duhovniceasca a cuiva cum se cheama asta?
  Vai de cel prin care vine sminteala!
  Dumnezeu sa ne ajute sa ne vedem greselile. Tare as vrea ca la judecata sa avem constiinta impacata si sa primim raspuns bun din partea lui Hristos. Din pacate, nu putem fi si cu Dumnezeu si necuratul.
  Fiara iesita din mare care da razboi sfintilor are deja multi apostoli si, asa cum spunea parintele Adrian Fageteanu, solutii colective nu exista, caci nu mai stii cu cine stai de vorba. As indrazbi sa spun ca aceasta fiara este chiar masoneria. E uluitor cum duhurile rele smintesc crestinii transformandu-i in slugi ale satanei prin masonerie, comunism si post-modernism!
  E sfasietor sa vedem crestini, preoti si mai ales ierahi care se prefac ca nu inteleg niste paragrafe clare din Apocalipsa, pentru a-si sminti semenii.
  Ce e greu de inteles? Deschidem Biblia si citim . Nu avem voie sa primim nicio inventie care contine un numar de om al carui semn este 666 si care se poate aplica pe mana dreapta sau pe frunte si fara de care nu putem vinde, nici cumpara. Punct. Cine nu vrea sa inteleaga n-are decat sa faca invers.
  Fiecare om este dator sa se informeze, caci exista surse.

  • Deschidem Biblia si citim . Nu avem voie sa primim nicio inventie care contine un numar de om al carui semn este 666 si care se poate aplica pe mana dreapta sau pe frunte si fara de care nu putem vinde, nici cumpara.

   Unde scrie asta in Biblie?

   De ce il considerati pe IPS Serafim de Pireu „politic corect”?

 32. o oarecare zice:

  Iata citatele din Biblie care sunt cat se poate de clare:

  ,Si ea (fiara) ii sileste pe toti, pe cei mici si pe cei mari, si pe cei bogati si pe cei saraci, si pe cei slobozi si pe cei robi, ca sa-si puna semn pe mana lor cea dreapta sau pe frunte. Incat nimeni sa nu poata cumpara sau vinde, decat numai cel ce are semnul, adica numele fiarei, sau numarul numelui fiarei. Cine are pricepere sa socoteasca numarul fiarei; caci este numar de om. Si numarul ei este sase sute saizeci si sase” (Biblia,Apocalipsa, 13:16-17)

  ,,Cine se inchina fiarei si chipului ei si primeste semnul ei pe fruntea lui, sau pe mana lui, va bea din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat,in potirul maniei sale, si se va chinui in foc si in pucioasa, inaintea sfintilor ingeri si inaintea Mielului. Si fumul chinului lor se suie in vecii vecilor. Si nu au odihna nici ziua nici noaptea cei ce se inchina fiarei si chipului ei si oricine primeste semnul numelui ei.” Biblia; Apocalipsa, cap. 14, versetele 9-11

  Il consider pe IPS Serafim de Pireu politic corect, deoarece ignora sfaturile unor duhovnici cu viata sfanta in privinta cipului. Daca cineva spune doar minciuni, atunci nu-l ascultam. Daca spune si adevar si neadevar, atunci trebuie sa selectam ce ascultam.

  • Cele doua citate nu va avantajeaza in nici-un caz teoriile cip 666 in documente. Pe langa asta, semnul se pune dupa inchinare la fiara (deci lepadare explicita). Daca nu va convinge asta, voi reveni si cu talcuiri patristice la aceste doua pasaje.

   Deci IPS Serafim e politic corect doar pe acest criteriu? Uau! Dar de ce marii duhovnici trebuie musai sa aibe dreptate si IPS Serafim nu? Asta cu IPS Serafim de Pireu „politic corect” nu credeam ca o sa o aud vreodata. Dar iata ca idolatrizarea marilor duhovnici duce oamenii pe cai nebanuite.

   Daca spune si adevar si neadevar, atunci trebuie sa selectam ce ascultam.

   Si care sunt criteriile pe care selectati daca e adevar si neadevar?

   • o oarecare zice:

    Titlul capitolului 13 din apocalipsa este:

    ,, Fiara care se ridica din mare defaimeaza pe Dumnezeu si da razboi sfintilor. O alta fiara, proorocul mincinos, se ridica din pamant. Numele celei dintai este 666.”

    De aici reiese ca este vorba despre doua fiare, nu despre una. Cine se poate ridica din mare ca sa dea razboi sfintilor? Aici cred ca este vorba despre duhurile necurate care au intrat in oameni, astfel incat s-au razvratit impotriva sfintilor. Din cate stiu, masoneria este impotriva sfintilor, deci ideile masonice reprezinta fiara care s.-a ridicat din mare. Cine isi ia documentele masonice cu cip inseamna ca se inchina primei fiare, adica masoneriei.

    Proorocul mincinos este fiara care se ridica de pe pamant cand ii va ingadui Dumnezeu.

  • Scumpete, mitropolitul a avut dreptate in tot ceea ce a spus, ca si parintele Iustin Parvu. Amandoi au raspuns la toate problemele cu un singur soi de raspuns: pecetea apocaliptica nu e buletinul (chiar de ar avea cd-rom in el), crestinii trebuie sa devina cat mai nedependenti de sistem, nu va bagati tehnologii de identitate in trup, Lasati distractia, exploatarea trupului, tv-ul si viciile. Asa se intelege TOTUL!

 33. doktoru zice:

  Din Talcuiri Apocalipsa-Sf.Andrei al Cezareii :

  Capitolul 13

  DESPRE FIARA CEA CU ŞAPTE CAPETE ŞI CU ZECE COARNE

  Verset: 1
  „Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece steme şi pe capetele ei nume de hulă”.
  Tîlcuire:
  Oarecare prin fiara aceasta înţeleg o putere oarecare mai de jos a Satanei, dar mai mare peste ceilalţi draci. Iar prin ceia ce va ieşi din pămînt după aceasta, a fost înţeles Antihrist.
  Marginal: Iar Metodie şi Ipolit şi alţii au tîlcuit că fiara aceasta va fi singur Antihrist, ca cel ce va ieşi din lumea cea cu valuri şi tulburată.
  Iar prin „zece coarne” cu atîtea steme împodobite şi prin „şapte capete” se înţelege unirea diavolului cu singur Antihrist şi cu stăpîniile pămînteşti împărţită în zece împărăţii în vremurile de apoi. Şi împărăţia lumii acesteia închipuită cu şapte curgeri de vremi şi cu vreme de şapte zile măsurată şi cu şapte petreceri este arătată în cele ce urmează. După împărăţia de
  şapte veacuri a Domnului în veacul acesta, va începe să lucreze satana.
  Şi „Numele de hulă” pe capetele ei, adică pe ajutoarele şi ispravnicii săi îi arată, de vreme ce aceia din început n-au încetat a huli pe Hristos pînă la arătarea marelui şi creştinului Constantin, după care au fost hulitori Iulian şi Valens împotriva lui Hristos.
  Marginal: Prin capetele lui Antihrist se înţeleg toţi tiranii cei hulitori de Hristos, cîţi au fost pînă la marele Constantin şi cei ce au fost după dînsul şi vor mai veni pînă la Antihrist.
  Verset: 2
  „Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ca a leilor. Şi balaurul i-a dat fiarei puterea lui şi scaunul lui şi stăpînire mare”.
  Tîlcuire:
  Şi fiara asemenea leopardului… Prin leopard arată împărăţia grecească, iar prin urs pe cea persană, iar prin leu pe cea a Babilonenilor, pe care pe toate le va stăpîni Antihrist ca cel ce va veni ca un împărat roman, cînd îşi va vedea degetele picioarelor sale de lut, prin care arată împărăţia cea slabă şi lesne de stricat a împărăţiei în zece părţi.
  Marginal: Antihrist, degetele picioarelor sale le va vedea ca de lut, adică împărăţia romanilor călcată de sine (el).
  „I-a dat fiarei puterea sa” că va da Satana, balaurul, cel înţelegător lui Antihrist toată puterea sa întru semne şi minuni mincinoase spre pieirea celor neîntăriţi.
  Verset: 3
  „Şi unul din capetele fiarei era ca junghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte a fost vindecată şi tot pămîntul, minunat, se uita după fiară”.
  Tîlcuire:
  Prin capul ca şi junghiat spre moarte, sau pe un voievod îl numeşte al lui, că va fi omorît şi chiar de acelaşi Antihrist, prin farmece şi prin năluciri amăgitoare se va arăta înviat, precum a făcut Simon Vrăjitorul a făcut şi marele Apostol Petru care l-a vădit; sau împărăţia romanilor care prin împărţirea în zece părţi după asemănare oarecare va răbda omorîre (cum a fost porunca
  lui August Cezarul), apoi iar se va socoti că se va vindeca, adică se va strînge într-o stăpînire.
  Verset: 4
  „Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpînirea; apoi s-au închinat fiarei zicînd: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea!”.
  Tîlcuire:
  Marginal: Antihrist cu minunile va îngrozi pămîntul tot.
  S-au minunat şi s-au închinat… Minunile care le va face Antihrist prin amăgirile sale, ale diavolului, cel ce va lucra în el trebuie înţelese aici. Prin el balaurului i se va da închinăciune,că şi morţii va învia şi va face şi semne, care se vor arăta celor orbiţi la minte.
  Versetele: 5, 6
  „Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat pu¬tere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni — 42. „—6. Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să hu¬lească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei care locuiesc în cer”.
  Tîlcuire:
  Şi i s-a dat. gură … Prin 42 de luni, arată că după slobozenia lui Dumnezeu, trei ani şi jumătate va avea putere şi va huli pe Dumnezeu şi pe sfinţi. Iar prin cortul lui Dumnezeu şi sălăşluirea lui Dumnezeu Cuvîntul în trup o arată, adică întruparea şi odihna lui întru sfinţi, împotriva cărora totul se va întoarce spre hula, apoi şi împotriva sfinţilor îngeri.
  Versetele: 7, 8
  „Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpînire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul.” 8. Şi i se vor închina ei toţi cei care locuiesc pe pămînt, ale căror nume nu sînt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat”.
  Tîlcuire:
  Şi i s-a dat să facă război… Peste toată seminţia şi limba va avea vicleană stăpînire.
  Marginal: Şi pe aceia numai îi va stăpîni, ale căror nume nu sînt scrise în cartea vieţii. 
  Versetele: 9, 10
  „De are cineva urechi — să audă! — 10. Cine ia pe alţii robi de robie are parte; cine cu sabia va ucide (Mt.26) dator este de sabie să moară. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor”
  Tîlcuire:
  Cine ia pe alţii robi… Fiecare va lua vrednice răsplătiri după faptele sale, care au fost gata mereu a-i necăji pe vecini, aceia vor fi robiţi de diavolul şi prin sabia sufletească a Satanii vor fi luaţi robi acestuia, căruia i-au slujit prin fapte rele, precum zice marele Petru. Iar cei ce au credinţa curată şi neştirbită şi răbdarea neştirbită în ispite (II Petru 2) aceştia nu se vor şterge din cartea vieţii. Cărora şi pe noi vrea Dumnezeu, care le gîndim cele necuvioase ale patimii vremii de acum şi nevrednice de mărirea ce se va descoperi sfinţilor şi care călătorim vitejeşte pe calea cea strimtă, să ne facă părtaşi şi peste toată mărirea căii veacului celui viitor şi de odihna şi desfătarea aflînd împreună cu Hristos să împărăţim, cu care împreună se cuvine Tatălui şi Duhului Sfînt, toată mulţumită şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

  DESPRE PROROCUL CEL MINCINOS

  Verset: 11
  „Am văzut apoi altă fiară, ridicîndu-se din pămînt, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur”.
  Tîlcuire:
  Unii înţeleg fiara aceasta pe Antihrist, altora li se pare că e satana şi două coarne ale ei le socotesc să fie ale lui Antihrist şi ale unui proroc mincinos. Noi socotim că cu adevărat un proroc mincinos va veni şi prin balaur pe satana, care prin fiară pe Antihrist îl înţelegem, iar prin fiara aceasta de acum (după înţelegerea lui Irineu) un proroc mincinos va fi, se tîlcuieşte, care din pămînt va ieşi, adică din viaţa cea pămîntească şi care se tîrăşte pe pămînt.
  Se zice că va avea două coarne asemenea cu ale mielului şi pentru aceasta se spune, căci sub piele de oaie va tăinui sălbăticie de lup ascunsă şi mohorîre. Pentru că din început ea avea un chip de creştinătate de care lucru aşa scrie Irineu, pentru sluga cea ajutătoare. Satanei (pe care şi proroc mincinos îl numeşte) îi grăia, că balaurul acesta va primi putere de semne şi minuni, ca să le facă înaintea lui Antihrist, gătindu-i lui calea cea ducătoare la pieire.
  Marginal: Prorocul cel mincinos va găti calea lui Antihrist.
  Iar vindecarea fiarei a rănii ei, zicem să fie adunarea ce se socoteşte că va fi după împărţirea împărăţiei, în scurtă vreme, sau îndreptarea iarăşi peste puţină vreme prin Crucea Domnului a vremii celei stricate de tirania Satanei prin Antihrist sau învierea amăgitoare a vreunuia ce va muri dintre ai lui Antihrist.
  Marginal: Vindecarea rănii fiarei, cum o înţelege Irineu.
  Zice că va grăi acesta cu balaurul, de vreme ce cele ce sînt ale diavolului celui începător de răutate acelea le va face şi le va grăi. ‘
  Versetele: 12, 13
  „Şi toată stăpînirea celei dintîi fiare o are în mînă, în faţa ei. Şi face pămîntul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. 13. Şi face semne mari chiar şi foc face să se pogoare din cer, pe pămînt, înaintea oamenilor”.
  Tîlcuire:
  Toate le va face prin farmecile şi nălucirile potrivnicului lui Hristos, Antihrist, mergătorul înainte acela, spre amăgirea oamenilor, ca să li se pară că Antihrist este Dumnezeu, mărturisit fiind ca de la un lucrător de nişte minuni ca acelea şi ca şi cum ar lua mărirea vredniciei.
  Marginal: Antihrist va avea un proroc mincinos mergător înainte ca şi Hristos pe Ioan Botezătorul.
  Insă întru toate îl va urma pe Ioan Botezătorul, care i-a adus la Mîntuitorul pe cei ce au crezut, că se va arăta amăgitorul acela spre înşelăciunile oamenilor şi deşi vor fi în rătăcire le va spune că urmează adevărului. Căci nu este minune, de va face în vederile oamenilor, celor ce s-au orbit cu înşelăciunea, ca să vadă pogorîndu-se foc din cer, aşa ca şi în istoria lui Iov, cum că s-a pogorit foc şi a ars dobitoacele lui după îngăduinţa lui Dumnezeu (Iov, 1, 16) şi după lucrarea Satanei.
  Verset: 14
  „Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pămînt prin semnele ce i s-au dat să le facă înaintea fiarei.”
  Tîlcuire:
  Şi amăgeşte … Şi va înşela pe cei ce au viaţă plăcută pe pă¬mînt pururea, că pe cei cu viaţă ce o au în cer nu-i amăgeşte mintea, că sînt întăriţi întru mai înainte vestirea venirii lui.
  Versetele: 14, 15, 16, 17
  „Zicînd celor care locuiesc pe pămînt să facă chip fiarei care a FOST RÂNITÂ cu sabia şi a rămas în viaţă. 15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, aşa încît chipul fiarei să şi grăiască. Iar pe cîţi nu se vor închina chipurile fiarei, putere avea ca să-i ucidă. — 16. Şi-i sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca sâ-şi pună semn pe mîna lor cea dreaptă sau pe frunte. — 17. Incît nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decît numai cel care are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”.
  Tîlcuire:
  „Şi ca să grăiască chipul fiarei”, spune Apolonie şi alţii, că de multe ori cu puterea farmecilor au grăit dracii prin chipuri şi prin idoli săpaţi şi prin lemne şi prin apă şi prin trupuri moarte, precum le-a arătat şi Simon Vrăjitorul romanilor înaintea mare¬lui Petru, deşi i-a vădit apostolul rătăcirea lui, cum că cu părerea mincinoasă 1-a înviat arătînd pe cel ce singur Petru 1-a înviat, cum că vor scula morţii.
  Marginal: Apolonie a fost un filozof în Alexandria.
  Simon a înviat un mort asemenea cu farmecele sale.
  Deci aşa se zice că va face şi ispravnicul şi mergătorul înainte al lui Antihrist cu lucrarea diavolului, de va grăi chipul fiarei întru arătare mincinoasă şi-i va omorî pe cei ce nu se vor închina fiarei şi se va nevoi să-şi impună numele său cel pierzător al potrivnicului şi înşelătorului peste toţi însă pe mîinile drepte le va pune ca să taie lucrarea celor drepte şi bune.
  Iar în frunţi, ca să înveţe întru înşelăciune şi întru întuneric pe cei amăgiţi să îndrăznească. Nu-1 vor primi pe el cei însemnaţi în feţele lor cu dumnezeiască lumină. Şi numele fiarei va începe a-1 vesti peste tot şi celor ce vor cumpăra şi celor ce vor vinde, ca cei ce nu-1 vor primi pentru lipsa celor de treabă, să le fie moarte cumplită.
  Pentru spurcatul nume al lui Antihrist.
  Verset: 18
  „Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească nu¬mărul fiarei: căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase ■— 666.
  Marginal: Omului adică al lui Hristos, care a fost om deplin întru ştiinţe şi întru puteri în faţa Dumnezeirii, căci se va sili să urmeze numele Domnului Hristos. 
  Ştiinţa cea dovedită a numărului precum şi altele ce s-au scris de dînsul, vremea le va descoperi şi nevoinţa celor înţelepţi şi treji. Că de ar fi fost de vreo treabă (precum au zis alţi dascăli să se ştie) cu adevărat cum îi va fi numele, cel ce l-a văzut pe el ar fi descoperit, dar n-a voit darul lui Dumnezeu să se scrie în dumnezeiasca carte, numele lui cel pierzător.(nota personala:cred ca numele antihristului n-a fost indicat direct,ci pe ascuns,special pentru a nu mai avea justificare la Înfricosata Judecata a lui Dumnezeu)
  Însă în ce chip de învăţătură multe nume se pot afla (după Ipolit şi alţii) care cuprind numărul acesta şi deobşte şi deosebite. Cum ei zice după Ipolit: luminat, soare, latineşte: benedictus, care se tălmăceşte binecuvîntat şi nu alta, după urmarea binecuvântatului cu adevărat Hristos Dumnezeul nostru.
  Iar de obşte cum sînt
  Rău povăţuitor;
  Vechi pizmătareţ:
  Adevărat pierzător; miel nedrept cu care nume din amăgitura celor potrivnice se va chema pretutindeni şi mărirea sa îi va fi întru ruşine în fărădelegi.

  • @ o oarecare

   Eu v-as sfatui sa nu mai dati astfel de interpretari personale. Marea boala a oamenilor de azi: se chinuie sa patrunda singuri intelesul Scripturii, fara a apela la Sfintii Parinti.

   “Fiara care iese din mare este considerata de aproape toti talcuitorii ca fiind Antihristul care iese din „marea vietii”, adica din mijlocul rasei umane care este agitata precum marea. De aici este clar ca Antihristul nu va fi un anumit duh sau demon, ci o progenitura odioasa a rasei umane; nu va fi un diavol intrupat, cum au crezut unii, ci un om. S-a mai considerat ca aceasta Fiara reprezinta o stapanire impotriva lui Dumnezeu, precum a fost in vremea crestinismului timpuriu Imperiul Roman, iar in vremurile de pe urma va fi Imperiul mon­dial al lui Antihrist.” (Arhiepiscopul Averchie Tausev)

   Multumesc si lui doktoru pentru completari.

   • o oarecare zice:

    Va multumesc pentru lamuriri. Deci prima fiara ar putea fi o stapanire impotriva lui Dumnezeu.

   • doktoru zice:

    Banuiesc ca prima fiara,cea care iese din mare,antihristul poate fi inteleasa mai usor ca o imparatie(mai nou un stat)gandindu-ne la Daniel si la fiara a patra cu cele zece coarne.Dintre acelea rasare un corn mai mic care smulge,rupe,trei din cele zece.Un om nu ar putea sa doboare trei imparatii de unul singur.Nici Alexandru Macedon sau Iulius Cezar de unii singuri,fara imparatii in spatele lor, nu puteau cucerii lumea.Deci imparatia face pe imparat,nu invers.
    La fel si la Apocalipsa ,din explicatia ingerului de la cap.17 fiara este aratata ca a mai fost in timp si a disparut,iar spre sfarsit revine mai in forta.Acest lucru ,evident,nu se poate aplica unui om.Chiar daca el se numeste antihrist.

   • Andrei, te contrazic,
    – prima fiara este sistemul trecut, imperiile
    – a doua fiara este sitemul actual sau sistemul finalului care va ajunge la apogeu cand va veni antihrist
    – antihrist va fi un om cu Lucifer in el. Caci scriptura spune ca atunci cand vor trece miile de ani, va fi eliberat din chingile iadului (unde a fost legat in Vinerea Mare a Patimirilor lui Hristos)
    (un preot)

 34. doktoru zice:

  DESPRE ÎNGERUL AL TREILEA CARE-I VA ÎNTĂRI PE CREDINCIOŞI CA SĂ NU-L PRIMEASCĂ PE ANTIHRIST-Tot Sf Andrei al Cezareii
  Îngerul al treilea opreşte să nu se închine lui Antihrist.
  Versetele: 9, 10
  „Şi al treilea înger a venit după ei, strigînd cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea, sau pe mina lui, — 10. Va bea şi el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mîniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.”
  Tîlcuire:
  Oricine se va supune lui Antihrist care se va face ca o fiară şi va petrece viaţă necurată care-l va arăta pe el, şi sau cu cuvîntul sau cu faptă îl va mărturisi pe el ca fiind Dumnezeu (că aceasta poate să arate înfierarea ce se va da la frunte şi la mînă) şi acela se va face părtaş băuturii paharului celui de muncă, a muncii celei neamestecate cu milostivirile lui Dumnezeu, pentru dreptatea judecăţii. Amestecată cu felurite munci, pentru răutatea cea mult stricăcioasă şi de multe feluri pe care singuri au ales-o şi au voit-o. Şi bine se numeşte prin vinul fărădelegii, care-i va îmbăta pe cei ce beau, de vreme ce cu care fapte greşeşte cineva cu aceleaşi fapte se va şi munci.
  Marginal: Va îmbăta în gheena pe ceia ce-l beau aici prin păgînătăţi. 
  Verset: 11
  „Şi fumul chinurilor, lor se urcă în vecii vecilor”.
  Tîlcuire :
  Prin fumul muncii trebuie a înţelege sau aburul ce va ieşi de jos cu suspinuri de la cei ce se vor munci, sau fumul cel ce se va înălţa din focul ce-i va munci pe cei ce au căzut. Iar se zice că în
  „vecii vecilor” se va înălţa, ca să ştim şi să ne învrednicim a şti, că fără de sfîrşit va fi munca păcătoşilor ca şi desfătarea drepţilor.
  Marginal: Munca păcătoşilor va fi fără de sfîrşit, împotriva ereticilor, care, ziceau că munca va avea sfîrşit.
  Verset: 11
  „Şi nu au odihnă nici ziua nici noaptea cei care se închină fiarei şi chipului ei şi oricine primeşte semnul numelui ei”.
  „Şi nu au odihnă ziua nici noaptea”. Ziua şi noaptea zice, nu că doară va fi măsurată cu soare curgerea veacului viitor în care nu vor avea odihnă ziua şi noaptea cei fărădelege, ci sau după obiceiul cum se numără veacul de acum cu nopţi şi cu zile, sau prin „zi” se înţelege viaţa sfinţilor, iar prin „noapte” munca celor spurcaţi, pe care o vor lua cei ce închipuiesc faptele diavolului şi hule împotriva lui Hristos fac, adică cei ce zugrăvesc chipul fiarei celei neprietene şi cu numele ei cel de ocară ca şi cum ar fi fost de cinste crezînd ei.
  Verset: 12
  „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dum¬nezeu şi credinţa lui Iisus”.
  . Tîlcuire:
  „Aici este răbdarea sfinţilor..Cei necredincioşi zice, pururea se vor munci în veacul viitor, iar sfinţii arată aici, tăria răbdării în vremea ce vor păzi poruncile lui Dumnezeu şi credinţa în Hristos.
  Verset: 13
  „Şi am auzit glas din cer, zicînd: Scrie: Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei”.
  Glasul din cer nu-i fericeşte pe toţi morţii, ci pe cei ce mor întru Domnul, adică pe cei ce mor lumii şi poartă moartea lui Iisus în trup şi cu Hristos pătimesc pentru că acelora ieşirea din trup le este odihnă de ostenelile lor. Iar urmarea faptelor este pricina şi temeiul cununilor celor neveştejite şi a măririi daruri¬lor de biruinţă ce li se dă cu multă măsură celor ce biruiesc. Plată pentru vitejiile cu care vitejii lui Hristos Dumnezeul nostru s-au luptat împotriva puterilor celor nevăzute, că nevrednice sînt patimile veacului acestui de acum, spre mărirea ce li se va descoperi celor din Rai ce au făcut voia lui Dumnezeu (Rom. 8, 18). De care şi noi dorind ni se cade să ne rugăm lui Dumnezeu neîncetat zicînd: „Pleacă inimile noastre, Doamne, spre ştiinţele Tale” (Psalm. 110, 36) şi întoarce ochii noştri dinspre toată deşertăciunea. Şi să nu intri la judecată cu robii Tăi, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel ce viază, ci cu îndurările Tale cele multe caută spre noi, că a Ta este mila şi stăpînia şi împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

  Dar aici am de notificat ceva .
  Verset: 13
  „Şi am auzit glas din cer, zicînd: Scrie: Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei”.

  La acest verset,care se presupune ca se intampla la sfarsit de lume,scrie:Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor întru Domnul! …deci cei care mor de acum intru Domnul.DE ACUM.La sfarsitul lumii aceasta fraza nu isi mai are rostul.In schimb daca actiunea aceasta se petrece dupa moartea pe cruce a lui Iisus,atunci da,capata sens.Eu de aia am spus ca sunt doua caderi ale Babilonului.Una mai demult alta in viitorul foarte apropiat.

 35. doktoru zice:

  Si din SfAmbrozie al Milanului

  Capitolul 13
  Verset: 1
  „Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece steme şi pe capetele ei nume de hulă”.
  Tîlcuire:
  „Şi am văzut ridicîndu-se din mare”. Acesta este numele lui Antihrist. Prin cele 10 coarne arată neamurile care i se vor supune lui Antihrist. „Duhul cei rău, după ce iese din om umblă prin locuri fără de apă” (Mt, 12, 43—45).
  Verset: 2
  „Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ca a leilor. Şi balaurul i-a dat fiarei puterea lui şi scaunul lui şi stăpînire mare”.
  Tîlcuire:
  Prin leopardul care are multe culori arată ipocrizia lui Antihrist.
  Verset: 3
  „Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte a fost vindecată şi tot pămîntul, minunat,se uita după fiară”.
  Tîlcuire:
  Prin pămînt sînt arătaţi păcătoşii.
  Versetele: 4-10
  „Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpînirea; apoi sau închinat fiarei, zcînd: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea! —- 5. Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni. — 6. Şi şi-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei care locu¬iesc în cer. — 7. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpînire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul. — 8. Şi i se vor închina ei toţi cei care locuiesc pe pămint, ale căror nume nu sînt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat. — 3. Dacă are cineva urechi — să audă! — 10. Cine ia pe alţii robi, de robie are parte; cine cu sabia va ucide, trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor”.
  Tîlcuire:
  Aici arată răbdarea sfinţilor în timpul persecuţiei lui Antihrist.
  Versetul: 11
  „Am văzut apoi altă fiară, ridicindu-se din pămînt, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur”.
  Tîlcuire:
  Diavolul-Antihrist, va vorbi prin slujitorii săi. Se vor aşeza şi in templu, poate al Bisericii. Va fi foarte cunoscut lumii. 
  „Şi-i sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mîna lor cea dreaptă sau pe frunte”.
  Tîlcuire:
  Îşi va avea caracterul în mîna dreaptă, căci îşi va răspîndi doctrina sa Antihrist. Prin semnul din frunte, înţelegem mintea, arătînd neînţelegerea sa.
  Verset: 17
  „Încît nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decît numai cel care are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”,
  Tîlcuire:
  Slujitorii lui Antihrist vor face ca şi in timpul de faţă să se creadă că creştinismul este o slujire învechită (ocultă-întunecată).

 36. doktoru zice:

  Tot Sf Ambrozie:

  Versetele: 9, 10
  „Şi al treilea înger a venit după ei, strigînd cu glas puternic: Cine se închină fiarei şi chipului ei şi primeşte semnul ei pe fruntea, sau pe mîna lui. — 10. Va bea şi el din vinul aprinderii Iui Dumnezeu, turnat neamestecat, în potirul mîniei Sale, şi se va chinui în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului”.
  Tîlcuire:
  Vinul mîniei este ultima pedeapsă a Iui Dumnezeu faţă de cei necredincioşi.
  Versetele: 12, 13
  „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile Iui Dumnezeu şi credinţa lui Iisus. -— 13. Şi am auzit un glas din cer zicînd: Scrie: Fericiţi cei morţi, cei care de acum mor întru Domnul! Da, grăieşte Duhul, odihnească-se de ostenelile lor, căci faptele lor vin cu ei”.
  Tîlcuire:
  Fericiţi cei ce mor în Domnul… Au murit veacului de acum, apoi şi cărnii (trupului) (Gal. 6, 12). Arată şi pe cei ce vor fi omorîţi în Domnul de către Antihrist.

  E mai pe scurt,nu dezvolta prea mult.

 37. doktoru zice:

  CAP 15-Apocalipsa-Biblia 1795

  Cei ce au biruit fiiara şi icoana ei şi număruI numeIui ei măresc pre Dumnezeu. Şi îngeriIor, ceIor şeapte, carii au ceaIe şeapte bătăi, mai de pre urmă Ii să dă şeapte bIide pIine de măniia Iui Dumnezeu.

  Și am văzut alt sămn în ceriu, mare şi minunat: şeapte îngeri având şeapte rane de moarte, că întru acealea s-au sfârşit măniia lui Dumnezeu.
  2. Şi am văzut ca o mare de glaje(sticla) amestecată cu foc, şi pre cei ce biruia din fiiară şi din chipul ei şi din sămnul ei şi din numărul numelui ei, stând pre marea cea de glaje, având alăutele lui Dumnezeu.
  3. Şi cântă cântarea lui Moisi, robului lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, zicând: „Mari şi minunate-s lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotţiitoriule! Dreapte şi adevărate căile Tale, împărate al sfinţilor!
  4. Cine nu să va teame de Tine, Doamne, şi nu va mări numele Tău? Că Tu eşti unul sfânt, că toate neamurile vor veni şi să vor închina înaintea Ta, că judecăţile Tale s-au arătat”.

  Aici am zis eu ca ingerii cu cupele cu cele sapte rani de moarte se pot pune in legatura cu fiara din mare cea cu rana de moarte.Pe de alta parte cei care biruiau sau biruisera pe fiara,fac un lucru ciudat.Ei canta si cantarea lui Moise si cantarea Mielului,adica Hristos,iar pe mine ma duce gandul la iudeii din vremea lui Iisus care s-au botezat si au crezut in Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu.Altfel nu ar avea sens.Crestinii care or fi la sfarsitul lumii or sa laude pe Hristos nu pe Moise.Evreii de atunci erau intre Moise si Hristos.Cea ce ar arata ca fiara a mai fost biruita si in trecut(fara nici-un chip sau alte peceti sau 666).Ci banuiesc ca alegand imparatia din cer a lui Dumnezeu,au respins-o pe cea pamanteasca,si asa au biruit fiara.Fiara care era o imparatie,nu un om.
  Parerea mea.

  • o oarecare zice:

   Exista, asadar, doua fiare:
   ,, Fiara care se ridica din mare defaimeaza pe Dumnezeu si da razboi sfintilor. O alta fiara, proorocul mincinos, se ridica din pamant. Numele celei dintai este 666.”
   (Titlul cap. 13, Apocalipsa)
   Prima fiara este o stapanire portivnica lui Dumnezeu, iar a doua fiara este proorocul mincinos. Alte indicii le gasim in capitolul 17 al Apocalipsei:
   3. ,,Şi m-a dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.
   4. Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei.
   5. Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului.
   6. Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare.
   7. Şi îngerul mi-a zis: De ce te miri? Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.
   8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta. “

 38. Ana Elisabeta zice:

  Se pare ca nu ne ingrijoreaza la fel de mult programul educational fara-de-Dumnezeu al lui madam Macovei ca dracii din carduri… Cum zicea Sfantul Mucenic Daniil Sasoev? Zicea ceva care se potriveste la situatia de fata.

  • D-na profesoara, invatamantul este distrus ireversibil, ca si societatea umana!

  • o oarecare zice:

   Monicuta este un biet apostol al primei fiare. Sper sa n-o ia cineva in serios! oricum , femeia trebuie trezita nitelus.

   • Eu as spune ca e al celei de-a doua fiare. Prima fiind imperiile lumii, a doua fiind America, democratia, masoneria, si toate cele…
    Multumesc Andrei pentru publicarea comentariilor mele. Si eu sunt un nedesavarsit care spun si eu cate ceva din nuantele tabloului intreg. Nimeni nu are si nu stie integritatea lui. Parerei si teologumene, trebuie sa ne dam cu totii. Asa e firesc. Sa ne spunem unii altora ceea ce ni se pare bun sau dubios, sa ne argumentam cu tot ce consideram si sa ne indreptam unii pe altii continuu. DAI DOVADA DE SINCERITATE! Multumiri!

   • Ana Elisabeta zice:

    Dupa ce ati trimis-o la cratita, acum ii dati apa la moara 🙂

 39. doktoru zice:

  Gasisem si la Sfântul Nectarie de la Optina intr-o convorbire ,nu intr-o prorocie ,un mic pasaj foarte interesant.

  ………Nina D., prin anii ’20, l-a întrebat pe Staretul Nectarie:

  – Se spune ca toate semnele celei de A Doua Veniri s-au împlinit…

  – Nu, nu toate, – a raspuns Parintele. Desigur si cei ce au o vedere simpla observa ca multe se împlinesc, dar celor duhovnicesti li se descopera mai înainte……….La timpul lor toate vor fi descoperite. Toate acestea vor fi, dar acestea sunt o mare taina.În zilele lui Noe, Dumnezeu, timp de o suta de ani, a spus ca va fi potopul, dar oamenii nu au crezut, nu s-au pocait, si dintr-o multime de oameni s-a gasit doar un singur drept cu familia lui.Asa va fi si la venirea Fiului Omului” (Matei 24, 37)……………„Tineti cu tarie Ortodoxia… Noi traim acum timpuri însemnate în Apocalipsa, cele despre care îngerul a strigat: „Vai de cei ce traiesc!” – înainte de venirea lacustelor…………….(Apoc.8,13)

  Mie mi-a atras atentia partea cu lacustele care erau revelate inca din anul 1920.Toata lumea stie cine sunt lacustele mondiale. Ele sunt aparute, in mod oficial ,din 1948.

  • Ana Elisabeta zice:

   Eu nu stiu cine sunt lacustele.

   • o oarecare zice:

    Ati putea afla din acest articol:
    http://ioncoja.ro/textele-altora/israel-mon-amour/

   • Ana Elisabeta zice:

    Multumesc. Il intrebam pe „doktoru”. Dar avand in vedere anul 1948, probabil se referea la acelasi lucru.

    Chiar daca li se spune lacuste, nu rezulta de nicaieri ca sunt lacustele de care vorbeste Sf. Ioan.

    Asta nu inseamna ca nu vor avea un rol. Vor zice cu privire la antihrist: „Iata, acesta este cu adevarat Mesia (Hristos) pe care il asteptam noi, celalalt era mincinos!” Iar antihristul insusi va fi de origine evreiasca din semintia lui Dan.

 40. doktoru zice:

  Sa va mai dau despre antihrist si din alte surse.
  Sf.Irineu al Lyonului despre antihrist

  Şi nu doar prin ceea ce am spus [până acum] ci şi prin cele ce se vor întâmpla în vremea Antihristului, se vădeşte că [diavolul], deşi apostat şi tâlhar, se vrea slăvit ca Dumnezeu şi, deşi slugă, se vrea proclamat rege.
  Într-adevăr, acela (Antihristul), purtând în sine toată puterea diavolului, va veni nu ca un rege drept, nici ca unul legitim, adică supus lui Dumnezeu, ci ca un necredincios fără de lege, ca un apostat nedrept şi ucigaş, ca un tâlhar recapitulând în sine apostazia diavo¬lului: va dărâma idolii spre a-i convinge pe ceilalţi că el este Dum¬nezeu, dar se va pune pe sine însuşi singur idol, absorbind, [ca să spunem aşa], rătăcirea tuturor celorlalţi idoli. Aşa încât cei ce-l slăvesc pe diavol prin multe lucruri scârbavnice îi vor sluji atunci printr-un singur idol. Despre acesta (Antihrist) vorbeşte Apostolul în A doua epistolă către tesaloniceni: [Ziua Domnului] nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii , fiul pierzării , cel care se împotriveşte şi se înalţă pe sine mai presus de tot ceea ce se numeşte Dumnezeu sau se cinsteşte, [mergând până acolo] încât să se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept Dumnezeu. Aşadar Apostolul îi arată în mod cât se poate de clar apostazia, precum şi faptul că se va ridica pe sine mai presus de tot ceea ce este numit Dumnezeu ori este slăvit (prin vreun cult), adică deasupra tuturor idolilor – căci aceştia sunt numiţi „zei” de către oameni, fără să fie zei -, precum şi faptul că se va opinti în mod tiranic să arate [lumii] că este Dumnezeu.

  Domnul spunea acelaşi lucru celor ce nu credeau într-Însul:
  Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu mă primiţi. Dacă însă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi. „Altul”, adică, Antihristul, întrucât el este „străin de Dumnezeu”. Tot el este judecătorul strâmb despre care Domnul a zis că de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina şi la care a dat fuga văduva uitătoare de Dumnezeu – adică Ierusalimul pământesc – ca să ceară răzbunare împotriva vrăjmaşului. Asta şi va face [Antihristul] în vremea sa: va muta împărăţia în [Ierusalim] şi va şedea în templul lui Dumne¬zeu şi-i va amăgi pe cei care-l vor slăvi ca pe Hristos

  Şi mai clar, despre sfârşitul timpului şi despre cei zece regi care-şi vor împărţi imperiul de acum, a proorocit Ioan, discipolul Domnului, în Apocalipsă. Când explică ce înseamnă cele zece coarne văzute de Daniel, spune că i s-a transmis aşa: Cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor primi putere de împăraţi un ceas, împreună cu fiara. Aceştia n-au decât un singur gând: să-şi dea toată puterea şi vlaga lor fiarei. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. E limpede aşadar că, din cei zece regi, cel care va să vină va ucide trei, iar restul i se vor supune. Iar el (Antihristul) este al optulea dintre ei.

  Daniel spune sigur că sfârşitul celui de-al patrulea regat sunt degetele de la picioarele statuii pe care a văzut-o Nabucodonosor, degete lovite de o piatră neazvârlită de vreo mână…Aşadar cele zece degete de la picioare sunt cei zece regi care-şi vor împărţi regatul. Unii se vor dovedi puternici, iuţi şi cutezători, alţii însă trândavi şi netrebnici. Şi nu se vor înţelege între ei, precum zice tot Daniel.

  De aceea Apostolul zice: Fiindcă n-au primit iubirea adevărului ca să se mântuiască, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca ei să creadă în minciună, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.
  Cel care va să vină va recapitula cu bună ştiinţă în sine însuşi toate apostaziile şi din proprie voinţă şi cu liber arbitru va face ceea ce va face şi va şedea în templul lui Dumnezeu, pentru ca amăgiţii să-l slăvească pe dânsul ca pe Hristos. De aceea, pe bună dreptate, va fi azvârlit în balta de foc. Dumnezeu ştie totul dinainte, prin providenţa Sa, şi la timpul potrivit va trimite pe cel ce se va înfăţişa astfel încât oamenii să creadă în minciună, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut în adevăr, ci le-a plăcut nedreptatea.
  Venirea aceluia a fost arătată astfel de către Ioan, în Apocalipsă: Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi tronul lui şi stăpânire mare. Şi unul din capetele fiarei era parcă înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vinde¬cată. Şi tot pământul s-a minunat şi a mers după fiară. Şi s-au închi¬nat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea. Şi s-au închinat fiarei zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea? Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucre¬ze timp de patruzeci şi două de luni. Şi şi-a deschis gura spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locu¬iesc în cer. Şi i s-a dat ei stăpânire peste toate triburile şi popoarele şi limbile şi neamurile. Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ. Numele lui nu e scris, de la întemeierea lumii, în cartea vie¬ţii Mielului cel înjunghiat. Dacă are cineva urechi, să audă! Cine va duce în robie, de robie va avea parte. Cine cu sabia va ucide, trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.
  Pe urmă Ioan aminteşte şi de scutierul fiarei, pe care îl numeşte profet mincinos: Grăia, zice, ca şi balaurul. Şi toată puterea celei dintâi ea o punea în lucrare în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Şi va săvârşi minuni mari, încât şi foc va face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor. Şi-i amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ. Aceasta pentru ca să nu creadă cineva că [Antihristul] săvârşeşte minuni prin putere dumne¬zeiască, ci printr-o lucrare magică. Şi nu e de mirare dacă, supunând demonii şi duhurile apostate, printr-însele va face minuni cu care va amăgi pe toţi locuitorii pământului. El va porunci, continuă loan, să se înalţe o statuie fiarei. Şi va insufla duh statuii fiarei, pentru ca aceasta să vorbească. Şi pe toţi care nu se vor închina acestei statui îi va ucide. Şi-i va sili pe [toţi] să-şi pună semn pe frunte şi pe mâna lor cea dreaptă, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, în afară de cei care au semnul cu numele sau cu numărul numelui fiarei. Iar acest număr este şase sute şaizeci şi şase, adică şase de câte o sută, şase de câte zece şi şase unităţi, pentru a recapitula toate apostaziile [diavolului] săvârşite în cei şase mii de ani.

  Noe şi statuia lui Nabucodonosor
  În fiara ce va să vină se vor recapitula toate nedreptăţile şi toate vicleniile, aşa încât toată vlaga apostaziei, revărsându-se şi adunându-se într-însa, va fi zvârlită în cuptorul plin cu vâlvătăi. În mod firesc aşadar numele său va avea cifrul şase sute şaizeci şi şase, căci va recapitula într-însul tot vălmăşagul de răutăţi de dinaintea potopului stârnit de apostazia îngerilor – Noe avea şase sute de ani când s-a stârnit potopul nimicind viaţa de pe pământ, din pricina generaţiei stricate din vremea lui; va recapitula, apoi, una după alta rătăcirea idolatră, uciderea profeţilor şi arderea drepţilor – căci statuia ridicată de Nabucodonosor era înaltă de şaizeci de coţi şi lată de şase şi din pricină că n-au vrut să i se închine, Ananias, Azarias şi Misael au fost zvârliţi în cuptorul plin de vâlvătăi, profeţind astfel cele ce li se vor întâmpla drepţilor la sfârşitul vremurilor. Întreaga statuie a fost o prefigurare a venirii aceluia care va voi să fie slăvit, el singur, de către toţi oamenii.
  Aşadar, şase sute de ani, câţi avea Noe la începutul potopului stârnit de apostazie, plus numărul de coţi ai statuii din pricina căreia drepţii au fost zvârliţi în cuptorul plin cu vâlvătăi – iese exact numărul aceluia în care se vor recapitula toate apostaziile, nedrep¬tăţile, nelegiuirile, profeţiile mincinoase şi vicleşugurile de pe durata a şase mii de ani. De aceea şi [ultimul] potop va fi de foc.

  Date sigure pentru identificarea Antihristului
  Cuvine-se aşadar ca asemenea inşi să se lămurească şi să se întoarcă la adevăratul număr al numelui, spre a nu fi socotiţi profeţi mincinoşi. Apoi, cunoscând în mod sigur numărul transmis de Scriptură, adică şase sute şaizeci şi şase, să aştepte mai întâi împărţirea regatului în zece. Abia pe urmă, când cei zece regişori vor domni şi vor începe să-şi rânduiască bine treburile şi să-şi sporească regatele, pe cel ce va să vină pe neaşteptate, revendicându-şi un regat, şi-i va înfricoşa pe cei zece, purtând numele conţinând numărul de mai sus, pe acela să-l recunoască drept spurcăciunea pustiirii (Daniel 9, 27). Căci, vorba Apostolului: Atunci când vor zice: Pace şi linişte, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea (1 Tes. 5, 3). La rândul său, Ieremia n-a arătat numai faptul că venirea aceluia va fi ca din senin, ci şi tribul din care se va trage: De la Dan vom auzi ropotul repeziciunii cailor lui; şi de nechezatul puternic al armăsarilor lui se va cutremura tot pământul; va veni şi va mânca pământul şi tot ce este pe el, cetatea şi locuitorii ei (Ier. 8, 16). De aceea tribul [lui Dan] nu este socotit, în Apocalipsă, printre triburile mântuite.

  Ipoteze privind numele Antihristului
  E mai sigur aşadar şi fără primejdie să aşteptăm împlinirea profeţiei decât să bănuim doar, încercând să ghicim nume la întâm¬plare. Într-adevăr, se pot găsi o mulţime de nume conţinând numărul pomenit mai sus, fără ca această chestiune să se lămurească în vreun fel. Căci dacă se găsesc multe nume conţinând numărul respectiv,atunci ne vom întreba pe care dintre ele îl va purta cel ce va să vină? Nu pentru că noi nu am cunoaşte nume conţinând numărul numelui Antihristului spunem acest lucru, ci din teamă faţă de Dumnezeu şi din dragoste faţă de adevăr…..totuşi noi nu vom risca nici în privinţa lui şi nu vom afirma în chip hotărât că acela se va numi aşa, convinşi că dacă ar fi fost îngăduit ca numele să fie proclamat în veacul nostru, cu siguranţă ar fi fost dezvăluit de către cel ce a văzut apocalipsa. Căci nu s-a scurs mult timp de când el a văzut-o, ci faptul s-a petrecut aproape de generaţia noastră, la sfârşitul domniei lui Domiţian.

  [Ioan] ne arată de pe acum numărul numelui, ca noi să ne ferim de cel ce va să vină, recunoscându-l. Numele însă i l-a trecut sub tăcere, fiindcă nu e vrednic să fie rostit de Duhul Sfânt. Căci dacă ar fi fost rostit de Duhul Sfânt, poate că ar rămâne [pe pământ] multă vreme. Acum însă, pentru că a fost şi nu este şi se ridică din adânc şi merge spre pieire (Apoc. 17, 8) ca şi cum nici n-ar fi, nici numele nu i-a fost rostit. Căci nu se poate rosti numele a ceva ce nu este.După ce însă Antihristul va fi distrus totul în această lume, după ce va fi domnit trei ani şi şase luni stând în templul de la Ierusalim, atunci va veni Domnul din ceruri, pe nori, în slava Tatălui. Şi pe acela, împreună cu slujitorii săi, îl va azvârli în balta de foc. Şi va aduce un timp pentru domnie dreaptă, adică pentru odihnă, a şaptea zi sfinţită, înapoind lui Avraam moştenirea făgăduită. În acea împărăţie, spune Domnul, mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob (Mat. 8, 11).

 41. doktoru zice:

  Hipolit despre Antihrist.Demonstraţie din Sfintele Scripturi Antihrist.

  ….Dacă aşadar sfântul apostol însuşi transmitea cu grijă anumite învăţături – nu uşor de înţeles de către toată lumea – văzând dinainte, în duh, că nu a tuturora e credinţa (2 Tes. 3, 2), cu cât mai mare va fi primejdia pentru noi, dacă vom transmite cuvintele lui Dumnezeu la nimereală unor persoane neîncercate şi fără vrednicie!

  Prezentarea subiectului
  Fiindcă însă momentul ne cere să intrăm în subiect, destule fiind spuse până acum întru slava lui Dumnezeu, se cuvine ca ţinându-ne strâns de dumnezeieştile Scripturi să arătăm, cu ajutorul lor, ce şi cum va fi parusia Antihristului, în ce moment şi perioadă anume vădi-se-va nelegiuitul (2 Tes. 2, 8), de unde şi din care trib, ce nume va purta – nume amintit în Scriptură printr-un număr (Apoc. 13, 18) -, cum va duce el poporul în rătăcire adunându-i pe toţi de la marginile pământului (Mat. 12, 42) şi cum va stârni strâmtorare şi prigoană (Mat. 13, 21) împotriva sfinţilor; cum el însuşi va fi slăvit ca dumnezeu (2 Tes. 2, 4); care-i va fi sfârşitul; cum se va arăta din ceruri strălucirea Domnului; arderea întregii lumi; slăvita şi cereasca împărăţie a sfinţilor, care vor domni laolaltă cu Hristos; osândă veşnică (Mat. 25, 46), prin foc, hărăzită nelegiuiţilor.

  Hrist şi Antihrist
  Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumne¬zeu, datorită firii Sale regeşti şi pline de slavă a fost preanunţat [simbolic] printr-un leu (Gen. 49, 9); tot ca pe un leu Scripturile l-au vestit şi pe Antihrist (1 Petru 5, 8; Deut. 33, 22), datorită firii sale tiranice şi violente. Într-adevăr, amăgitorul vrea să fie întru totul asemenea Fiului lui Dumnezeu. Leu Hristos, leu Antihristul. Rege Hristos, rege pământesc Antihristul. Mântuitorul a fost arătat ca un miel (Ioan 12, 31); şi celălalt va apărea ca un miel, dar lup pe dinăuntru (Mat. 7, 15). Tăiat împrejur (Luc. 2, 21) a venit Mântui¬torul în lume; şi celălalt va veni aidoma.
  A trimis Domnul apostoli la toate neamurile (Mat. 28, 19); lafel şi celălalt, va trimite apostoli mincinoşi. A adunat Mântuitorul laolaltă oile risipite (In. 11, 52); şi celălalt aidoma, va strânge împrejuru-i poporul risipit. A dat Domnul pecete (Apoc. 13, 16) celor ce cred într-Însul; şi celălalt va face aşijderea. Cu chip de om a venit Domnul (Fil. 2, 7); şi celălalt va veni cu chip de om. A înviat Mântuitorul arătându-şi trupul ca un templu (In. 2, 21); şi celălalt va reînvia templul de piatră din Ierusalim. Toate aceste trucuri amăgi¬toare le vom prezenta mai încolo; deocamdată să revenim la ce-am spus mai înainte.

  Antihristul leu
  De vreme ce Scripturile l-au prevestit pe Hristos ca pe un leu şi ca pe un pui de leu, la fel s-a spus şi despre Antihrist. Moise grăieşte aşa: Dan este pui de leu şi se va năpusti din Basan (Gen. 49, 9). Pentru ca nimeni să nu se poticnească socotind că vorbele acestea au fost spuse despre Mântuitorul, să ia seama bine! Dan, zice, este pui de leu. Numind tribul, al lui Dan, [profetul] a lămurit ceea ce căutam noi, adică locul de unde urmează să se nască Antihristul.
  Căci aşa cum Mântuitorul s-a născut din tribul lui Iuda, tot aşa Antihristul se va naşte din tribul lui Dan. O spune şi Iacob: Dan va fi şarpe întins pe drum, muşcând călcâiul calului (Gen. 49, 17). Cine altcineva este şarpele, dacă nu amăgitorul de la început, amintit în Cartea Genezei, cel care a înşelat-o pe Eva şi l-a amăgit pe Adam? Cum însă trebuie să venim cu cât mai multe mărturii în sprijinul subiectului, să nu ezităm.
  Că într-adevăr din tribul lui Dan urmează să se nască şi să se ridice un tiran, un rege, un judecător rău, un fiu al diavolului o spune profetul: Dan va judeca poporul său ca un singur trib în Israel (Gen. 49, 16). Cineva o să ne răspundă însă: „Aceste cuvinte se referă la Samson, care s-a născut din tribul lui Dan şi a judecat poporul timp de douăzeci de ani”. [Noi însă vom răspunde că profeţia] s-a realizat numai în parte sub Samson; în întregime se va împlini abia cu Antihristul. Aşa zice şi Ieremia: De la Dan vom auzi ropotul cailor lui şi de nechezatul cailor lui se va cutremura întreg pământul.

  Tiranul eschatologic
  Într-adevăr, Isaia zice aşa: Şi după ce Domnul va împlini totul pe muntele Sion şi la Ierusalim, El se va ridica asupra minţilor trufaşe, asupra regelui asirienilor şi asupra semeţiei slavei ochilor lui. Căci a zis: Voi lovi cu putere şi cu înţelepciunea minţii voi distruge hotarele păgânilor şi puterea lor o voi nimici. Voi cutre¬mura cetăţile locuite şi-ntreaga lume o voi cuprinde cu mâinile mele ca pe un cuib; ca pe nişte ouă părăsite o voi înhăţa. Şi nimeni n-o să-mi scape. Nimeni n-o să-mi spună vreun cuvânt de împotrivire.
  Nu-i aşa? Domnul Adonai va trimite necinstire asupra cinstei tale; asupra slavei tale va împroşca flăcări mistuitoare. Lumina lui Israel va sfârşi în flăcări şi Israel va fi spurcat în vâlvătăi şi mâncat ca şi cum n-ar fi fost decât un snop de paie.
  Şi-ntr-un alt loc se spune: Cum s-a potolit cel care se lăcomea? Cum s-a oprit în loc cel care se zorea? Dumnezeu a frânt jugul căpeteniilor; a lovit poporul cu furie, cu bubă fără leac; a lovit poporul cu bubă-ncrâncenată, care nu iartă. S-a potolit plin de credinţă. Tot pământul izbucneşte în strigăte de bucurie. Lemnul din Liban şi cedrul din Liban s-au bucurat [de căderea] ta: De când tu te-ai culcat, nimeni nu s-a mai ridicat să ne doboare. Iadul, acolo jos, s-a mâniat ieşind împotriva ta; s-au dezmorţit împreună cu tine toţi giganţii, stăpânitorii pământului, toţi cei care au ridicat de pe tronurile lor pe împăraţii păgânilor. Toţi îţi vor răspunde zicându-ţi: Şi tu ai fost prins ca şi noi; ai fost socotit de-ai noştri.
  În iad s-a pogorât mărirea ta, bucuria ta cea mare. Sub tine vor aşterne putregaiul; acoperământul tău vor fi viermii. Cum a căzut din cer Luceafărul, cel care se ivea în zori de ziuă? Zdrobit a fost, culcat la pământ cel care poruncea tuturor neamurilor. Ai spus în cugetul tău: Ridica-mă-voi la cer, deasupra stelelor cerului îmi voi aşeza tronul. Voi sta pe muntele cel înalt, mult mai sus decât munţii cei înalţi de la miazănoapte; sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea Celui Preaînalt voi fi. Şi acum te vei pogorî în iad, la temelia pământului. Cei care te vor vedea se vor minuna şi vor zice: Oare acesta să fie omul care a cutremurat pământul, care i-a răsturnat pe împăraţi, care a prefăcut întreaga lume în pustiu, care a doborât cetăţile şi n-a dat drumul robilor săi?
  Toţi împăraţii păgânilor au adormit în cinste, fiecare la casa lui. Tu însă vei fi zvârlit în munţi, ca un stârv puturos, împreună cu mulţi alţii, străpunşi de sabie, care coboară în iad. Aşa cum o haină muiată în sânge nu este curată, nici tu nu vei fi curat, pentru că mi-ai pustiit ţara şi mi-ai ucis poporul. Să nu trăieşti veşnic, sămânţă rea! Pregăteşte-ţi pruncii, să fie gâtuiţi pentru păcatele tatălui tău, ca să nu se mai ridice şi să moştenească pământul.
  La rândul său Iezechiel profeţeşte despre acelaşi: Aşa zice Domnul Dumnezeu! Inima ta s-a înălţat şi a spus: Sunt un Dumnezeu şi stau în locuinţa lui Dumnezeu în inima mării, când tu eşti om, nu Dumnezeu. Socoţi că ai o inimă ca a lui Dumnezeu. Eşti oare mai înţelept decât Daniel? Cu ştiinţa lor nimic nu te-au învăţat cei înţelepţi. Oare prin înţelepciunea şi iscusinţa ta ai câştigat puterea şi aurul şi argintul din cuferele tale? Cu marea ta ştiinţă şi pricepere ţi-ai întărit puterea? S-a îngâmfat inima ta cu puterea dobândită?
  De aceea aşa zice Dumnezeu: Pentru că socoţi că ai o inimă ca a lui Dumnezeu, iată, Eu voi aduce asupra ta boli neştiute, de la pă¬gâni. Aceştia vor scoate săbiile lor împotriva ta şi a frumoasei tale înţelepciuni, se vor năpusti şi vor împinge frumuseţea ta la moarte. Te vor înjosi şi vei muri, în inima mării, de moartea celor sfârtecaţi. Oare şi atunci vei spune: Eu sunt Dumnezeu! dinaintea ucigaşilor tăi? Om eşti, nu Dumnezeu. În mijlocul unei mulţimi de netăiaţi împrejur vei muri, de mâna străinilor, căci aşa am zis Eu, grăieşte Domnul.

  Viziunile lui Daniel
  Acum, după ce am citat aceste pasaje, să vedem cu de-amănuntul ce spune Daniel în viziunile sale. Căci descriind domniile viitoare el a arătat şi parusia Antihristului şi sfârşitul lumii în vremea din urmă. Iată cum desluşeşte viziunea lui Nabucodonosor: Tu, rege, priveai şi ai văzut o statuie mare stând în faţa ta. Capul ei era de aur curat, braţele şi umerii de argint, pântecele şi coapsele de aramă, pulpele de fier, iar picioarele, o parte de fier şi o parte de lut.
  Ai privit până când o piatră s-a desprins, fără nici o mână, şi a lovit statuia peste picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat de tot. În aceeaşi clipă s-au sfărâmat lutul, fierul, arama, argintul şi aurul şi s-au făcut ca praful, vara, pe mirişte. Şi vântul le-a luat şi nu s-a mai ştiut de ele. Iar piatra care a lovit statuia a devenit un munte uriaş şi a umplut întreg pământul.
  De acest pasaj vom lega viziunile propriu-zise ale lui Daniel. Vom face astfel o singură povestire, arătând că ambele con¬cordă şi sunt adevărate. Prin urmare zice aşa: Eu, Daniel, am privit cu luare-aminte şi, iată, cele patru vânturi ale cerului s-au abătut peste marea cea necuprinsă şi patru fiare uriaşe au ieşit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu o leoaică şi avea aripi ca de vultur. Am privit până ce aripile i-au fost smulse. Şi s-a ridicat de la pământ şi s-a aşezat pe picioare de om. Şi inimă de om i s-a dat ei. Şi, iată, o a doua fiară, asemenea unui urs, stând într-o rână, cu trei coaste în gură.
  Am privit şi, iată, o altă fiară, asemenea unui leopard, având pe spate patru aripi de zburătoare; fiara avea patru capete. Am privit în spatele acesteia şi, iată, o a patra fiară, înspăimântătoare, înfricoşătoare şi nespus de puternică. Avea dinţi de fier şi gheare de aramă. Mânca şi sfărâma şi apoi călca resturile în picioare. Se deosebea foarte mult de toate celelalte fiare de dinainte şi avea zece coarne. M-am uitat cu luare-aminte la coarnele ei şi, iată, un alt corn, mic, a apărut în mijlocul lor. Şi trei din coarnele din faţa lui au fost smulse de el. Şi, iată, acest corn avea ochi ca de om şi gura lui vorbea semeţii.
  Am privit până când au fost aduse tronuri şi s-a aşezat Cel vechi de zile; îmbrăcămintea Sa era albă ca neaua, iar părul de pe capul Său, curat ca lâna; tronul Său, pară de foc; roţile Sale, foc mistuitor. Un râu de foc ţâşnea dinaintea Sa. Mii de mii îi slujeau şi miriade de miriade stăteau împrejuru-i. Tribunalul a luat foc şi s-au deschis cărţile. Eu priveam în continuare, din pricina vorbelor semeţe rostite de cornul acela, până când fiara a fost înjunghiată şi a pierit. Şi trupul ei a fost azvârlit în vâlvătăile focului. Atunci a fost schimbată şi stăpânirea celorlalte fiare.
  Am privit în vedenia de noapte şi, iată, pe norii cerului venea cineva ca un Fiu al omului. El s-a apropiat de Cel vechi de zile şi a fost adus înaintea Lui. Şi i s-a dat stăpânirea şi cinstea şi slava şi împărăţia. Toate popoarele, triburile şi limbile pământului au început să-l slujească. Puterea Lui va dura veşnic şi nu va trece; împărăţia Lui nu va fi nimicită nicicând.
  Fiindcă aceste cuvinte, rostite în chip tainic, par să fie, pentru unii, greu de înţeles, nu vom ascunde nimic dintr-însele, aşa încât să le poată înţelege toţi cei înzestraţi cu minte sănătoasă. Când spune leoaică ieşind din mare, [profetul] se referă la împărăţia de odinioară a babilonienilor; aceasta este una şi aceeaşi cu capul de aur al statuii. Cuvintele aripile sale ca de vultur [arată faptul] că regele Nabucodonosor s-a trufit avântându-se împotriva lui Dumnezeu.
  Pe urmă zice: Şi i-au fost smulse aripile, întrucât i s-a luat slava şi a fost alungat din propria sa împărăţie. Spune inimă de om i s-a dat şi s-a aşezat pe picioare de om, deoarece s-a pocăit recu¬noscând, într-un sfârşit, că om este, şi L-a slăvit pe Dumnezeu.
  După leoaică vede o a doua fiară, asemenea unui urs. Aceştia sunt perşii. Căci după babilonieni, perşii au luat puterea. Când zice şi trei coaste ţinea în gură, arată cele trei neamuri: perşi, mezi şi babilonieni, adică, după aur, argintul din statuie. Urmează a treia fiară, leopardul, care sunt elenii. Căci după perşi a domnit Alexandru, învingătorul lui Darius – arama din statuie.
  Fraza fiara avea patru aripi de zburătoare şi patru capete arată cât se poate de limpede cum a fost împărţită în patru împărăţia lui Alexandru: într-adevăr, spunând patru capete a ţinut să amin¬tească cele patru regate ivite din împărăţia lui Alexandru. Murind, Alexandru şi-a fărâmiţat împărăţia în patru.
  Apoi, zice, [a văzut] o a patra fiară, înspăimântătoare şi înfricoşătoare. Avea dinţi de fier şi gheare de aramă. Cine să fie dacă nu romanii, adică fierul, împărăţia de acum. Pulpele ei de fier, zice. După aceasta ce mai rămâne, iubitule, decât tălpile de la picioarele statuii, care în parte sunt de fier, în parte de lut, amestecate între ele.
  În chip tainic [profetul] arată prin degetele de la picioare cele zece regate ivite din prima [împărăţie]. Zice Daniel: M-am uitat cu luare-aminte la fiară şi, iată, zece coarne în spatele ei, între care va răsări altul mic ca un cucui şi va smulge trei dintre cele din faţa lui. Acesta nu-i nimeni altul decât Antihristul, care se va scula şi va ridica împărăţia iudeilor.
  Cele trei coarne despre care se spune că vor fi smulse de el se referă la regii Egiptului, Libiei şi Etiopiei. Pe aceştia îi va nimici prin război. Stăpânind peste toţi şi fiind un tiran crud şi înfricoşător va porni strâmtorare şi prigoană împotriva sfinţilor. Căci spune Daniel:Mă uitam cu luare-aminte şi, iată, cornul acela a pornit război cu sfinţii şi-i biruia până când fiara a fost înjunghiată şi a pierit. Iar trupul ei a fost zvârlit în vâlvătăile focului.
  După care va veni din ceruri piatra care a lovit statuia şi a sfărâmat-o, schimbând împărăţiile şi dând domnia sfinţilor Celui de sus. Acesta este Cel care a devenit munte uriaş şi a umplut întreg pământul. Despre El zice Daniel: Am privit în vedenia de noapte şi, iată, pe norii cerului venea cineva ca un Fiu al omului. Şi s-a apropiat de Cel vechi de zile. Şi Lui i s-a dat stăpânirea şi cinstea şi împărăţia. Toate popoarele, triburile şi limbile pământului au înce¬put să-l slujească. Puterea Lui va dura veşnic şi nu va trece; împărăţia Lui nu va fi nimicită nicicând.
  [Profetul] se referă la toată puterea dată de Tatăl Fiului, care este arătat drept împărat şi judecător al tuturor celor cereşti, pămân¬teşti şi subpământeşti (cf Mat. 28, 18). Al celor cereşti, întrucât, ca şi Cuvânt, s-a născut din inima Tatălui înaintea tuturora; al celor pământeşti, întrucât s-a născut şi ca om, între oameni, plăsmuindu-l, încă o dată, prin El însuşi, pe Adam; şi al celor subpământeşti, întrucât a fost socotit şi între morţi, ducând vestea bună sufletelor sfinţilor şi biruind moartea prin moarte.
  Aşa stând lucrurile – adică cele zece degete ale statuii însem¬nând împărţirea în zece democraţii, iar cele zece coarne ale bestiei, fărâmiţarea în zece regate – să clarificăm subiectul cuprinzându-l oarecum într-o privire de ansamblu.

  Recapitularea sintetică a profeţiilor lui Daniel
  Capul de aur al statuii – leoaica – au fost babilonienii. Umerii şi braţele de argint – leopardul – elenii care au avut puterea de la Alexandru. Pulpele de fier – fiara înspăimântătoare şi înfrico-şătoare – romanii care stăpânesc acum. Tălpile picioarelor, de lut şi fier – cele zece coarne – cei ce vor veni. Cornul mic răsărit printre ele – Antihristul. Piatra care loveşte statuia făcând-o praf şi umple apoi întreg pământul – Hristos pogorându-se din ceruri şi aducând cu sine judecata lumii.
  Pe acestea, iubitule, cu frică ţi le împărtăşim pe larg din dragostea neţărmurită a lui Hristos (Ef. 3, 19). Căci dacă fericiţii profeţi de dinaintea noastră, care au văzut aceste lucruri, n-au vrut să le spună pe faţă, ca să nu tulbure sufletele oamenilor, înfăţişându-le în chip tainic prin parabole şi enigme şi zicând aici trebuie o minte înţeleaptă (Apoc. 17, 9), cu cât mai mare va fi primejdia pentru noi, care îndrăznim să aducem la lumină ceea ce ei au spus în chip învăluit! Să vedem ce i se va întâmpla la sfârşitul vremurilor acelei târfe mârşave (Apoc. 17, 1). Ce fel de pedeapsă parţială se va abate asupra ei din mânia lui Dumnezeu?

  Soarta Imperiului roman (Babilonia)
  a) Anticipată de soarta celorlalte imperii
  Fericitule Isaia, ridică-te acum şi spune limpede ce-ai profeţit în legătură cu marea cetate a Babilonului! Căci şi ce ai spus în legătură cu Ierusalimul s-a împlinit. Ai vorbit pe şleau: Să fie pământul vostru pustiit, cetăţile voastre arse cu foc; ţinutul vostru să fie înfulecat de alţii sub ochii voştri; a rămas pustiit, răscolit de mulţi străini. Fiica Sionului va fi lepădată ca o colibă într-o vie, ca o covercă într-o bostănărie, ca o cetate împresurată.
  Oare nu s-au împlinit toate acestea? N-a rămas pustiit ţinutul lor, Iudea? Altarul n-a fost oare pârjolit? N-au fost dărâmate zidu¬rile? N-au fost făcute praf cetăţile? Nu le mănâncă ţara străinii? Pământul nu li-l stăpânesc romanii? Pentru că aveau ură pe tine, nelegiuiţii te-au tăiat cu fierăstrăul. Şi pe Hristos l-au răstignit. Ai murit în lume, dar trăieşti cu Hristos.

 42. doktoru zice:

  Continuare la Hipolit.

  b) Profeţii despre pedepsirea romanilor
  Însoţeşte-ne, fericitule Isaia, căci ne-am propus să vorbim despre târfă. Să vedem ce spui despre Babilon! Coboară-te şi stai pe pământ, fecioară, fiică a Babilonului; aşează-te, fiică a caldeenilor; nu vei mai fi numită gingaşă şi plăcută. Ia râşniţa şi macină făină; dă-ţi la o parte vălul; dezgoleşte-ţi albeaţa trupului; dezveleşte-ţi coapsele; treci râul. Ruşinea ţi se va descoperi; ţi se vor vedea faptele de ocară. Am să iau de la tine ce mi se cuvine. N-am să te dau pe mâna oamenilor. Cel ce s-a îndepărtat de tine e Domnul Savaot, iar numele Său – Sfântul lui Israel. Aşează-te spăşită, intră în beznă, fiică a caldeenilor. Nimeni nu te va mai chema pe tine stăpâna împărăţiei.
  M-am mâniat pe poporul Meu. Pângărit-ai moştenirea Mea. Eu am dat-o în mâinile tale, ţie însă nu ţi-a fost milă de dânşii. Ai îngreunat şi mai mult jugul bătrânului şi ai zis: Fi-voi pe veci stăpână! N-ai cugetat la acestea în inima ta, nu ţi-ai adus aminte de sfârşit. Acum, dar, ascultă, gingaşo, care şedeai fără grijă zicându-ţi în adâncul inimii: Eu sunt, nu va fi alta; văduvă n-am să rămân; n-am să ştiu ce-nseamnă lipsa de copii.
  Acestea vor veni peste tine într-o singură zi; văduvia şi lipsa de copii vor veni dintr-odată asupra ta, în mijlocul vrăjitoriei tale, în mijlocul farmecelor tale puternice, în mijlocul nădejdii tale răutăcioa¬se. Fiindcă ai zis: Eu sunt şi nu va fi alta. Curvia ta te va face de toată ruşinea, căci ai grăit în inima ta: Eu sunt. Şi va veni peste tine pieirea şi nu vei vedea groapa şi vei cădea într-însa. Şi va veni peste tine suferinţa şi n-o să te poţi curăţi. Se va năpusti asupra ta din senin şi n-o să ştii. Hai, ajută-te cu farmecele şi vrăjitoriile tale fără număr, pe care le-ai deprins în tinereţe, să vedem de-ţi aduc vreun folos.
  Ai obosit de atâtea sfaturi. Să iasă la iveală şi să te izbă¬vească astrologii cerului. Cei care cercetează stelele să-ţi spună ce ţi se va întâmpla! Ca nişte vreascuri puse pe foc, aşa vor arde cu toţii; nici sufletul nu le va scăpa din flăcări. Fiindcă ai cărbuni încinşi, aşează-te peste ei. Aşa îţi vor fi de ajutor. Ai obosit tot schimbându-ţi felul din tinereţe. Fiecare a rătăcit după cum l-a tăiat capul. Pentru tine însă nu va fi izbăvire. Aşa prooroceşte Isaia.

  Împrejurările venirii Antihristului
  Aşadar despre pedeapsa şi despre judecata parţială pe care i-o vor face, la sfârşit, tiranii de atunci, s-a vorbit cât se poate de limpede în cele de mai sus. Acum, noi trebuie să expunem, cercetând amănunţit, când anume se vor întâmpla acestea şi cum va răsări cornul cel mic printre tirani. După ce pulpele de fier, stăpânitoare în momentul de faţă, se vor strămuta în tălpile şi degetele picioarelor – precum arată statuia şi fiara cea înspăimântătoare (aşa s-a demonstrat în cele de mai înainte!) – [să vedem] când anume se vor amesteca şi vor fi una fierul şi lutul?
  Tot Daniel ne va desluşi subiectul. Căci spune el: Şi va încheia un legământ cu mulţi vreme de o săptămână. Iar la mijlocul săptămânii vor înceta jertfa şi prinosul pentru mine (Dan. 9, 27). Când spune o săptămână se referă, de bună seamă, la ultima, de la capăt, adică de la sfârşitul întregii lumi. Jumătate din această săptă¬mână o vor stăpâni cei doi profeţi, Enoh şi Ilie. Ei vor predica o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în haine de sac (Apoc. 11, 3) şi vor îndemna la pocăinţă poporul [ales], precum şi toate neamurile [păgâne].

  Cei doi înaintemergători
  Trebuie neapărat ca mai întâi să se arate înaintemergătorii Săi, după cum vorbeşte îngerul prin Malachia: Eu vă voi trimite pe Ilie thesbitanul, înainte de a veni şi a se înfăţişa ziua cea mare a Domnului. El va întoarce inimile părinţilor către fii şi pe necredin¬cioşi către înţelepciunea drepţilor, ca să nu vin şi să răscolesc pământul din adâncimi. Prin urmare aceştia vor vesti apropiata epifanie a lui Hristos, din ceruri. Vor face semne şi minuni, doar-doar îi vor întoarce pe oameni la pocăinţă, din pricina uriaşei lor răutăţi şi necredinţe.
  Spune Ioan: Le voi trimite doi martori ai mei şi ei vor prooroci o mie două sute şaizeci de zile, îmbrăcaţi în sac, adică, jumătate de săptămână, cum a zis Daniel (9, 27): Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau în faţa Celui ce stăpâneşte pământul. Şi dacă încearcă cineva să-i vatăme, din guri le va ţâşni foc şi îi va mistui pe vrăjmaşii lor. Dacă cineva va voi să-i vatăme în chipul acesta va trebui să fie omorât. Aceşti doi martori au puterea de a fereca cerul, astfel încât să nu plouă în zilele proorocirii lor, şi au putere să prefacă apele în sânge şi să lovească pământul cu orice urgie, de câte ori vor voi ei. Şi când îşi vor fi terminat cursa şi vor fi îndeplinit mărturia, ce spune profetul? Fiara care urcă din abis va face război cu ei şi îi va înfrânge şi-i va omorî, pentru că nu au vrut să aducă slavă Antihristului, adică, micului corn încolţit [între cele¬lalte], care cu inimă trufaşă va începe să se înalţe şi să se proslă-vească în chip de Dumnezeu, prigonindu-i pe sfinţi şi hulindu-L pe Hristos, după cum zice Daniel: Eu priveam cu luare-aminte la cornul acela; şi, iată, cornul avea ochi ca de om şi gura lui vorbea semeţii; şi a deschis gura ca să-l hulească pe Dumnezeu. Şi cornul acela a pornit război împotriva sfinţilor şi i-a biruit, până când Fiara a fost lovită de moarte şi a pierit. Iar trupul ei a fost zvârlit în flăcările focului.

  Fiara apocaliptică
  Dar pentru că se cuvine să vorbim pe îndelete şi în amănunt despre [Fiară], atâta vreme cât însuşi Duhul Sfânt i-a arătat în chip tainic cifrul şi numele, să o prezentăm mai clar! Ioan zice aşa:
  Apoi am văzut o altă Fiară, ieşind din pământ, care avea două coarne ca ale unui miel şi scotea sunete ca de balaur. Şi toată puterea Fiarei celei dintâi aceasta o punea în faptă în faţa aceleia; şi face ca pământul şi toţi locuitorii lui să se închine Fiarei dintâi, cea a cărei rană de moarte a fost vindecată. Şi a făcut semne mari, şi chiar să cadă foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi, prin minunile pe care i-a fost îngăduit să le facă în faţa Fiarei, i-a împins la rătăcire pe locuitorii pământului, spunându-le să-i înalţe chip cioplit Fiarei care, înjunghiată cu sabia fiind, a rămas totuşi în viaţă. Şi i s-a dat puterea să-i sufle duh chipului cioplit al Fiarei, astfel încât chipul să vorbească, şi de asemenea puterea să-i dea pieirii pe toţi cei ce nu se închinau chipului Fiarei.
  Apoi face astfel ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, oameni slobozi şi robi, să fie înfieraţi cu un semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, [şi a dat poruncă] să nu poată nimeni cumpăra sau vinde dacă nu e înfierat cu numele Fiarei sau cu numărul numelui Fiarei. Tot tâlcul e-aici. Cine are minte să socotească numărul Fiarei! Căci este un număr de om. Şi numărul acesta este 6664.
  Aşadar numeşte Fiara ieşind din pământ viitoarea împără¬ţie a Antihristului. Cele două coarne sunt Antihristul şi profetul mincinos, tovarăşul său. Când spune: cele două coarne ca nişte coarne de miel, însemnă [că Antihristul] vrea să fie asemenea Fiului lui Dumnezeu, arătându-se pe sine însuşi drept împărat. Cuvintele scotea sunete ca un balaur arată că [Antihristul] e un înşelător, departe de adevăr.
  Fraza Şi toată puterea Fiarei celei dintâi Fiara aceasta o punea în faptă; şi a făcut ca pământul şi toţi locuitorii lui să se închine acelei Fiare dintâi, cea a cărei rană de moarte a fost vindecată arată faptul că [Fiara] va porunci şi va rândui totul după legea lui Augustus, părintele împărăţiei romanilor. Ea va stăpâni pretutindeni, umplându-se pe sine însăşi de slavă. Aceasta e a patra Fiară, care a fost rănită la cap şi s-a vindecat, adică, mai întâi capul i-a fost doborât şi batjocorit, împărţit între zece coroane, dar pe urmă, ea [Fiara], din cale-afară de şireată, va face să apară un cap ca şi vindecat, nou-nouţ.
  Despre aceasta vorbeşte şi profetul: va da un duh chipului şi chipul va vorbi. Îl va învigora şi-l va întări iarăşi prin legile sale, făcând în aşa fel încât toţi cei ce n-ar voi să se închine chipului Fiarei să fie ucişi. Atunci se va arăta credinţa şi răbdarea sfinţilor. Căci spune: Apoi a făcut ca toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, oameni slobozi şi robi să fie înfieraţi cu un semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunte, pentru ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu e înfierat cu numele Fiarei sau cu numărul numelui Fiarei.
  Întrucât e vicleană şi pornită împotriva robilor lui Dumnezeu şi întrucât doreşte să-i oropsească şi să-i alunge pe aceştia din lume pe motiv că nu-i aduc slava cuvenită, porunceşte să se înalţe jertfelnice pretutindeni, în aşa fel încât nimeni dintre sfinţi să nu poată cumpăra sau vinde dacă mai întâi n-a jertfit. Acesta e semnul de pe mâna lor dreaptă. Cuvintele de pe frunte arată obligaţia ca toţi să poarte pe cap o cunună de foc, o cunună a morţii, nu a vieţii.
  Asemenea lucruri a urzit împotriva evreilor şi Antiochus Epiphanes, regele Siriei, care era din stirpea lui Alexandru Macedon. Semeţindu-şi inima el a legiuit ca toţi [locuitorii Siriei] să jertfească pe câte un altar aşezat în faţa porţii, iar apoi, încununaţi cu iederă, să ia parte la cortegiul dionisiac. Şi cei ce nu se vor fi supus vor fi fost ucişi în chinuri şi pătimiri, fiind siliţi să mănânce din cărnurile animalelor sacrificate. La urmă însă a primit şi el răsplata cuvenită de la Domnul, dreptjudecătorul şi atoatevăzătorul Dumne¬zeu – tot un chin năprasnic: şi-a dat duhul mâncat de viermi. Dacă cineva doreşte să afle amănunte, toate faptele acestea sunt înfăţişate în Cărţile macabeilor.
  Acum, să revenim la subiect! Aceleaşi urzeli le coace şi Antihristul, din dorinţa de a-i prigoni pe sfinţi cu orice chip. Zice profetul şi apostolul: Aici este tâlcul: cel ce are minte să socotească numărul Fiarei. Căci este numărul unui om şi acest număr este 666 (Apoc. 13, 18). Despre acest nume, aşa cum ne-a povăţuit şi învăţat fericitul Ioan, nu trebuie să aflăm prea multe amănunte. Ajunge să-l intuim doar. Atunci când [Antihristul] se va arăta, împrejurările ne vor dezvălui, de la sine, şi numele căutat.

  Dar pentru că mai înainte spuneam că rana Fiarei dintâi a fost vindecată şi ea va face chipul cioplit să vorbească, cu alte cuvinte, s-a înzdrăvenit, este limpede pentru toţi că [textul se referă] la latinii care stăpânesc şi acum, în zilele noastre. Dacă transferăm numele lor [colectiv] în numele unei singure persoane, obţinem LATEINOS. Aşa încât nu trebuie să anunţăm cum că acesta [Imperiul roman] este cu adevărat [Antihristul], nici să ignorăm că el se poate numi şi altfel, ci adăpostind taina lui Dumnezeu în inimă curată (1 Tim. 3, 9) cu teamă şi credinţă să păstrăm cele spuse de fericiţii profeţi, pentru ca, ştiind dinainte cele ce se vor întâmpla, să nu fim clintiţi din loc. Când va veni timpul şi cel vestit se va arăta [în carne şi oase], atunci şi numele său va fi dezvăluit direct tuturora.

  Aliaţii şi vrăjmaşii Antihristului
  Ca să-i convingem însă deplin pe cei ce râvnesc să înţeleagă cuvintele lui Dumnezeu, să continuăm demonstraţia adunând şi alte argumente, pe lângă cele deja înfăţişate. Daniel zice: Aceştia vor scăpa de mâna lui: Edom, Moab şi capul fiilor lui Ammon (Dan. 11, 41). [De ce?] Pentru că aceştia îl vor sprijini, fiind de-un neam cu el, şi-l vor proclama împărat al lor. Edom, adică fiii lui Esau; Ammon şi Moab, fiii născuţi din cele două fiice ale lui Lot, al căror neam există încă şi astăzi. Spune şi Isaia: Se vor împrăştia care-ncotro pe corăbiile străinilor pustiind împreună marea şi pe cei de la răsărit. Mai întâi vor pune mâna pe Moab; cei dintâi se vor supune fiii lui Ammon.
  Aşadar, în vremurile acelea [Antihristul], după ce va fi aclamat de către aceştia şi va zdrobi în război trei dintre cele zece coarne şi le va smulge – adică Egiptul, Siria şi Etiopia -, după ce va lua toate leşurile şi prăzile, supunând pe urmă şi celelalte şapte coarne, va începe să se mândrească în inima sa şi să se semeţească împotriva lui Dumnezeu, socotind că are stăpânire peste întreaga lume locuită de oameni.
  Mai întâi se va năpusti asupra Tirului şi Sidonului, precum şi a ţinuturilor dimprejurul lor. După ce le va prăda pe acestea, va stârni spaimă printre celelalte cetăţi, cum zice Isaia: Ruşinează-te, Sidonule, a vorbit marea. Puterea mării a vorbit: Tu n-ai avut dureri de naştere, n-ai născut, n-ai adus pe lume băieţi şi n-ai crescut fecioare. Când Egiptul va prinde de veste, va suferi din cauza Tirului.
  Aşadar după ce se vor întâmpla toate acestea, iubitule, şi după ce va smulge din rădăcină cele trei coarne, el va începe să se creadă dumnezeu, precum spusese Iezechiel (28, 2): De ce s-a trufit inima ta şi ai zis: Eu sunt dumnezeu!? La fel Isaia (14, 13-15): Ridica-mă-voi la cer, deasupra stelelor cerului îmi voi aşeza tronul. Asemenea cu Cel Preaînalt voi fi. Şi acum te vei pogorî în iad, la temelia pământului. Aidoma şi Iezechiel (28, 9): Oare aşa vei spune celor ce te vor ucide: Sunt dumnezeu? Tu om eşti, nu dumnezeu.

  Faptele Antihristului
  După ce am expus aceste fragmente privitoare la tribul său, la înfăţişarea sa, la măcelul pe care-l va săvârşi, la numele-i sugerat în chip tainic, să vedem şi care-i vor fi faptele propriu-zise. El va chema la sine tot poporul [ales] din toate ţinuturile diasporei,socotind că aceştia sunt propriii săi copii. Le va făgădui că le va da înapoi patria [strămoşească] şi le va ridica iarăşi împărăţia şi templul. Va face aşa doar pentru ca ei să i se închine precum unui dumnezeu. Zice profetul: Va aduna toată puterea lui de la răsăritul şi până la apusul soarelui. Şi cei chemaţi şi cei nechemaţi vor merge împreună cu dânsul.
  La rândul său Ieremia, folosindu-se de o parabolă, spune despre el: Prepeliţa a ţipat şi şi-a adunat la ea pui pe care nu i-a născut. Fiindcă îşi strânge bogăţie fără dreptate, la jumătatea zilelor [puii] o vor părăsi şi în cele din urmă ea va înnebuni.
  Nu strică, pentru lămurirea subiectului nostru, să descriem un obicei al acestei vietăţi. Căci nu degeaba a rostit profetul cuvintele de mai sus, folosindu-se de o parabolă. Într-adevăr, prepe-liţa este un animal tare ţanţoş. Ori de câte ori ocheşte prin preajmă un cuib al altei prepeliţe, plin cu pui – tatăl fiind plecat prin mirişte [după mâncare] – ea începe să imite vocea acestuia din urmă şi să cheme puii. Puii, crezând că e chiar tatăl lor, dau fuga-fuga la ea.
  Şi ea tare se mai mândreşte cu puii altuia, de parc-ar fi ai săi. Când însă adevăratul părinte se întoarce la cuib şi ţipă cu propriu-i glas, recunoscându-l îndată puii îl părăsesc pe părintele vitreg şi se grăbesc să ajungă la cel adevărat. Profetul s-a folosit de o astfel de analogie pentru a vorbi, de fapt, despre Antihrist, care cheamă la el întreaga omenire, socotindu-i ai săi pe nişte străini şi făgăduind tuturora o eliberare deşartă, el, care nu e în stare să se mântuiască pe sine.
  După ce va aduna împrejuru-i, de pretutindeni, întreg poporul [ales] devenit necredincios lui Dumnezeu, aţâţat de aceştia începe să-i prigonească pe sfinţi ca pe nişte duşmani şi potrivnici ai săi, precum zice evanghelistul: Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de om nu se ruşina. Şi era, în cetatea aceea, o văduvă care tot venea la el şi-i zicea: Fă-mi dreptate faţă de potrivnicul meu. O vreme însă acela n-a voit. Pe urmă însă şi-a zis în sinea lui: Deşi de Dumnezeu nu mă tem şi de om nu mă ruşinez, totuşi, fiindcă văduva aceasta nu-mi dă pace, am să-i fac dreptate.
  Judecătorul nedreptăţii care de Dumnezeu nu se teme şi de om nu se ruşinează este fără îndoială Antihristul, fiu al diavolului şi instrument al Satanei. După ce va ajunge împărat, el va începe să se ridice chiar şi împotriva lui Dumnezeu cu adevărat netemându-se de El şi neruşinându-se nici de Fiul lui Dumnezeu, Judecătorul tuturora. Văduva despre care zice că locuia într-o cetate simboli¬zează cetatea Ierusalimului, rămasă într-adevăr văduvă, după ce a fost părăsită de mirele cel desăvârşit şi ceresc. Ea caută dreptate la un muritor [plângându-se] cum că ar fi fost nedreptăţită de Hristos.
  Căci potrivnic îl numeşte pe Acesta, nu Mântuitor, nerecunoscând cele spuse de profetul Ieremia: Fiindcă nu s-au încrezut în adevăr, atunci un duh al rătăcirii va vorbi poporului acestuia şi ce¬tăţii Ierusalimului. Şi Isaia: Acest popor, fiindcă nu vor să bea apa Siloamului, care curge liniştit, şi-l vor atrage asupra lor pe Raasson, regele asirienilor. Regele asirienilor îl simbolizează pe Antihrist, după cum zice alt profet: Şi va fi pace de la mine, când asirianul va năvăli în ţinutul vostru şi va trece peste hotarele voastre.
  Şi Moise ştiind dinainte că poporul [ales] îl va dispreţui şi nu-l va primi pe adevăratul Mântuitor al lumii şi că va sta împreună cu rătăcirea alegând un împărat pământesc şi înlăturându-l pe cel ceresc, spune: Oare acestea nu se află la mine, pecetluite în cuferele mele? În ziua răzbunării voi da răsplată, atunci când piciorul lor va luneca.
  Au lunecat în toate, nefiind întru nimic deopotrivă cu adevă¬rul: nici după Lege, întrucât au încălcat-o; nici după profeţi, întrucât pe aceştia i-au ucis; nici după cuvântul Evangheliei, întrucât pe Mân-tuitorul însuşi l-au răstignit; nici credincioşi apostolilor, întrucât pe aceştia i-au prigonit, dovedindu-se pretutindeni perfizi şi trădători ai adevărului. Mai degrabă hulitori decât iubitori de Dumnezeu, chiar şi atunci [în vremurile de pe urmă] prinzând momentul şi porniţi fiind împotriva robilor lui Dumnezeu, se vor milogi de un om muritor, ca să-i răzbune.
  Iar acesta, lăudat şi tămâiat de ei în fel şi chip, începe să dea decrete împotriva sfinţilor, poruncind să fie ucişi pretutindeni cei ce nu vor să-l venereze şi să i se închine lui ca unui dumnezeu, precum zice Isaia: Vai, pământule, pânze de corăbii de dincolo de râurile Etiopiei! Tu, care trimiţi pe mare ostateci şi scrisori din papiri la un neam de sus, la un popor străin şi rău! Cine este dincolo de el? Un neam care nădăjduia şi a fost călcat în picioare.
  [Cine să fie acest neam], dacă nu noi, care, fiindcă nădăjduim în Fiul lui Dumnezeu, ne vedem prigoniţi şi călcaţi în picioare de către răi şi necredincioşi? Căci pânzele corăbiilor sunt bisericile; marea este lumea în care biserica, asemenea unei corăbii în larg, e zguduită [de furtuni], dar nu se scufundă. Doar are cu ea pe Hristos, cârmaci destoinic!

  Epifania Domnului

  După ce se vor întâmpla acestea, iubitule, după ce o săptămână se va împărţi în două şi se va arăta urâciunea deşertăciu¬nii, după ce profeţii cei doi şi înaintemergătorii Domnului îşi vor isprăvi cursa şi întreaga lume va ajunge, de fapt, la sfârşit, ce altceva mai rămâne decât să se arate [pogorând] din ceruri Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în care am nădăjduit! El va aduce cu sine pârjolul cel mare, precum şi dreapta judecată pentru toţi cei care n-au crezut într-Însul.
  Zice Domnul: Când vor începe să fie acestea prindeţi curaj şi ridicaţi capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Şi: nici un fir de păr din capul vostru nu va pieiri. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Acum, stârvul se află în rai. Doar acolo a căzut Adam, prin amăgire. Cum zice iarăşi [Domnul]: Şi va trimite Fiul Omului pe îngerii Săi şi-i vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi ale cerului.
  Şi David, proorocind Judecata şi Venirea Domnului, zice: De la capătul cerului ieşirea Lui şi sosirea Lui la capătul cerului; şi nu este cine să se ascundă de căldura Lui. Numeşte căldură pârjolul final. La fel vorbeşte şi Isaia: Hai, poporul meu, intră în locuinţele tale, încuie-ţi uşile, ascunde-te puţin, până va veni urgia Dom¬nului. La fel Pavel: Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi peste toată nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea drept adevăr.

 43. Oana Iftime zice:

  Raspund in problema cipului implantat care modifica informatia genetica, grupa sanguina, induce schizofrenie si cancer, etc. Si mai fac si alte comentarii.

  Legende urbane este putin spus.

  Oameni buni, inainte de a propaga asa ceva, ce ar fi sa incercati sa va REinformati despre urmatoarele: 1) ce este informatia genetica si cum functioneaza ea; 2) ce este o grupa sanguina; 3) ce sunt undele electro-magnetice; 4) ce este biorezonanta.

  Spun REinformati fiindca despre primele trei ati invatat in scoala, ca tot elevul roman. Iar despre a patra ar fi fost cazul sa stiti ce vorbiti, daca tot sunteti vigilenti fata de pericolele care ne pasc de pretutindeni.

  Faceti acest efort si poate la capatul lui o sa fiti nu doar mai informati (incat o sa va raspundeti singuri la intrebarea daca cipurile, fie si implantate, pot modifica informatia genetica si grupa sanguina, induce schizofrenie si cancer), dar si mai responsabili si cu parere de rau pentru a fi vorbit asa, in vant. Nu se poate una ca asta. Sa spunem orice, in mod evident dupa ureche.

  Ar fi bine sa va las sa va faceti tema :). Sa vedeti cum este sa muncesti, sa te documentezi, eventual citind serios, si din alte surse decat pagini de net cu aiureli, pana sa deschizi gura. O sa comentez, totusi, cate ceva…

  Termenul “biorezonanta” denumeste o metoda “terapeutica” “alternativa” frauduloasa bazata, cica, pe unde electromagnetice (vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Bioresonance_therapy, e wiki, dar e ok, pentru o informare succinta) si vad ca il folositi anapoda, fara sa stiti, in mod evident, despre ce vorbiti, comentand ca si cum biorezonanta s-ar referi la sunete, si inca la unele care interactioneaza cu structura organismului si o modifica in mod controlat.

  Ei, bine, la fel de anapoda sunt si celelalte comentarii, despre informatia genetica, grupa sanguina, schizofrenie, cancer, etc. Nu ma intereseaza cine le-a facut, primul. Putea sa fie coborat cu harzobul din cer. Trebuia sa-si vada de treaba si sa nu se bage unde nu ii fierbea oala. Dar probabil ca s-a gasit cine sa-l determine sa creada ca orice spune este de la Duhul Sfant.

  Daca, totusi, nu vreti sa va documentati serios (dar daca aceasta va este atitudinea, pai, atunci, ca principiu general nici nu mai vorbiti despre lucruri care nu stiti ce sunt si cum se comporta, in lumea reala, nu in SF-uri), va invit sa va ganditi la un lucru elementar, pe care il poate pricepe oricine, om de stiinta sau nu, documentat sau nu: daca se putea modifica tot ce visati Dvs in organism, cu ajutorul unui amarat de cip, demult se dadea lovitura in domeniul biomedical si ne tratam de toate cele cu… cipuri. Sau nici macar cu cipuri, ci cu biorezonanta cu pricina, metoda pseudomedicala pomenita mai sus – nu conteaza, in fond, cum se emite semnalul electromagnetic, ci ca el sa modifice, controlat, structura viului.

  Nu mai puneti mana pe mobil, pe calculatorul de pe care scrieti ce scrieti… Au cipuri in functiune si va modifica structura organismului. Eventual, la intamplare, caci nu sunt din alea care “schimba ADN-ul in chip controlat”… Nu conteaza ca respectivele cipuri nu sunt implanturi, undele electromagnetice calatoresc si va razbat (asta sper ca mai tineti minte, din fizica de scoala generala). Permanent, de altfel (este plin de emitatori de unde, peste tot, se cheama ca suntem cu totii mutanti, deja, ba chiar ca ne transformam continuu, acum astept sa-mi pice creasta de pe spate, in schimbul careia imi mai cresc niste degete la mana stanga…).

  Si asa mai departe. Putem abera pana maine si dincolo de.

  Chiar atata ilogicitate si rezonanta (nu bio, ci infinit mai rau, spirituala) la paranoia ereticilor, fratilor? De Dumnezeu, Care ne-a dat ratiune, liber arbitru, pe care nici macar El nu-l incalca, Biserica si toata paza chiar nu ne mai e rusine, sa ne comportam ca istericii din Apus, mereu morti de spaima ca vine necuratul si ii ia in chip ascuns, fara ca ei sa fi vrut sa i se dea?

  In paranteza fie spus, cu mare greutate am acceptat sa comentez iar pe acest blog si numai fiindca m-a rugat Dl Andrei Dinu, avand in vedere problema cu cipul care ne face si ne drege “la informatia genetica”. De ce? Fiindca, dupa cum i-am spus si lui, nu sunt dispusa sa-mi pierd vremea cu asa ceva. Nu am incredere ca persoane care pot avea ce atitudini vad aici si emite ceea ce citesc in aceste comentarii mai sunt interesate de altceva decat de realitatea pe care si-au construit-o. In niste ani de experienta didactica si polemica am invatat cu cine nu este cazul sa ne pierdem vremea reciproc.

  Si respectivii imi pot replica orice (noua) absurditate (eventual agrementata cu mitocanie si insinuari ticaloase) cosmetizata in “atitudine ortodoxa”, pur si simplu nu ma intereseaza. Am aproape 15 ani de confruntari cu probleme reale ale ortodoxiei si am vazut destule, in acest rastimp.

  Apropo de asta, ce remarc (iarasi) este ca “inversunatii” aparatori ai “ortodoxiei” pietiste in stil catolic si neoprotestantizate prin imprumutarea marotelor vestice gen “razboiul cipului” (se vede ce pricep din ideea de liber arbitru- exact ce pricep si protestantii) au un discurs si niste metode parca trase la xerox dupa cele ale ateilor cu care am avut de a face. Ilogicitate asumata, rastalmaciri, obstinatie agresiva, terorism psihologic (ti se cere socoteala, esti interogat de catre anonimi, fortat sa raspunzi la intrebari, apoi “dascalit” si “categorisit” ca “dusman al poporului”, daca iti permiti sa nu fii de acord cu ideile fixe ale interlocutorului), fatarnicie (se adopta un ton “fratesc”, si i se spun omului ticalosii si porcarii, cu “dulceata”) s.a.

  [Nu ma refer la comentariul facut de Graiul Ortodox, care nu contine magarii].

  Cutremurator mi se pare si (sau mai ales) modul in care se vorbeste in vant despre lepadarea de Hristos. Cititi macar “Viata in Hristos”, a Sf Nicolae Cabasila, ca sa va fie clar (nu dupa ureche, a Dvs sau a nu stiu carui “mare” contemporan”) ce inseamna unire cu Hristos, incat sa puteti discuta despre ce inseamna lepadare de El din perspectiva ortodoxa, nu, iarasi, din cea eretica.

  Trupul lui Hristos, din care face parte orice persoana botezata ortodox nu este un club, din care iesi prin acumulare de puncte de sanctiune. Pana si apostatul ramane schimbat fiintial pentru totdeauna, de botezul pe care l-a primit si oricand poate reveni la deplinatatea vietii in Hristos, prin pocainta, mirungere si impartasire.

  Lepadare inseamna respingere deliberata, asumata, a lui Dumnezeu, nu orice pacat (fie si “inducerea de boli in trup” pe care unii chiar o fac, prin vicii, nu prin fantasmagorii cu cipuri).

  In stilul asta, fara a avea proprietatea termenilor pe care ii folositi, faceti filosofie ieftina, si inca de factura eretica, si nu altceva. Imi pare rau sa o spun, dar si daca o spun eu sau nu, situatia ramane aceeasi.

  • Ana Elisabeta zice:

   Multumim!

   Subscriu intru totul.

   Ma tem si eu ca discutiile din comentarii sunt pierdere de vreme. Majoritatea comentatorilor vin aici sa-si prezinte monologul; unii dintre ei ca sa-si faca trafic pe propriile bloguri. Nu ii intereseaza contra-argumentele care li se prezinta, de oricare natura ar fi ele. Iar bunele maniere sunt facultative.

  • Oana Iftime zice:

   Fac un adaos – poate citeste si vreun pusti care inca nu a facut la scoala toate detaliile – undele radio au energie joasa, insuficienta pentru a afecta celulele vii. Din spectrul electromagnetic, afecteaza viul ultravioletele, razele X si radiatia gamma.
   O alta legenda urbana este cea a nanotehnologiilor care “pot totul”. Ar fi fost grozav sa modificam gene, pentru a vindeca macar un mic numar de boli al caror determinism este cunoscut si nu este foarte complex. Doar ca orice fel de instrument potential de interventie asupra materialului ereditar (in paranteza fie spus, predau despre terapia genica) are unele si aceleasi probleme:
   – controlabilitatea in vivo, in organism, unde exista procese complexe intrinseci constructiei viului, la care este supusa orice manifestare a genelor si cu care ceea ce vine din afara intra in coliziune, fiind receptat ca factor perturbator;
   – reactivitatea materialului genetic ca ansamblu, si care este o mare necunoscuta, in cea mai mare parte, incat nu stii sigur unde mai “crapa”, odata ce ai “dat” undeva.
   Dar probabil ca vorbesc degeaba, oricum. Fascinatia SF-ului este mai puternica. E drept ca o incurajeaza si speculantii din domeniul stiintific, convinsi, in materialismul lor, ca omul si stiinta lui pot orice. Trist este ca “ortodocsii” le preiau atitudinea.

   • Iulia zice:

    Esti sigura?
    Cum ramane atunci cu protezele de membre care pot fi manipulate (prin intermediul unui cip) prin unde cerebrale?

  • Ambele bloguri pe care le aveți… Nu promovați ortodoxia adevărată… Acesta este adevărul…

   • Dar care este ortodoxia adevarata Iacoboaie? Cea care contine ereziile tale, gen: nu harul ne mantuieste, ci dragostea (vorba prin care ai reinviat erezia pelagianismului)? Sau cea in care trebuie sa stam in comuniune cu un ierarh, chiar daca e apostat? Si cu toate astea, doar cipul e cadere din har? Daca asta crezi tu ca e ortodoxia, ia-o si fa ce vrei cu ea, dar nu ne mai minti pe noi.

   • ,,Cea care contine ereziile tale, gen: nu harul ne mantuieste, ci dragostea (vorba prin care ai reinviat erezia pelagianismului)? Sau cea in care trebuie sa stam in comuniune cu un ierarh, chiar daca e apostat?”
    NU-MI ATRIBUIȚI AFIRMAȚII PE CARE NU LE-AM FĂCUT. AȘA AȚI ÎNȚELES DIN CE-AM SPUS EU?

   • Ana Elisabeta zice:

    Sa mearga pe blogul parintelui Matei sa-i spuna ca nu promoveaza „ortodoxia adevarata”. Vad ca i-a placut articolul, l-a postat si el.

   • Mai degrabă i-a plăcut polemica și dezbinarea…

   • Oana Iftime zice:

    Mergeti la clubul Dvs, in care se discuta filosofic si impartasiti-va unii altora “ortodoxia adevarata”. Aceea a pseudoargumentelor obtinute prin rastalmaciri ale Revelatiei, colectare de stupizenii de diferite tipuri (pseudostiintific, etc) si rupturi logice si agrementata cu marlanirea si ticalosirea (prin calomnii si toate celelalte) interlocutorilor care nu sunt de acord cu domniile voastre.
    “Ortodoxia” produsa din conjugarea materialismului cu relativismul, si de care probabil ca biserica locala nu va scapa prea curand, avand in vedere ca are state vechi pe aici (de cu mult dinainte de comunism) si noi si noi promotori.
    Foarte util ar fi, probabil, sa va gasiti cate o ocupatie. Ma indoiesc de faptul ca cineva care sta pe blog-uri intr-un atare ritm are vreuna (reala si utila societatii).
    Asta si apropo de ce insiva ziceati, despre indivizii platiti pentru a sta pe net si a face propaganda- am vazut asa ceva, printre atei. Chiar exista, aici subscriu. Dar nu stiu cum se face ca si voi dati exact aceeasi impresie, ca nu aveti alta treaba decat sa bateti campii (cu nişte lipse la capitolul graţie) pe internet.
    Treaba voastra, în fond, ca parazitaţi umanitatea. Dar dacă tot staţi atâta cu o sursă de informare la nas, precum interentul, puneţi mâna şi mai verificaţi ceea ce propagaţi, dpv ştiinţific, logic şi teologic (ortodox). Există, pe net şi resurse serioase, nu doar cele ale paranoicilor de pretutindeni.
    Unii ca Dvs fac Biserica să arate ca o adunătură de moftologi care aberează, insultând raţiunea, încât omului contemporan, crescut în mediul în care este crescut, cu coada pe sus, să nu-i mai trebuie să se apropie de “aşa ceva”.

   • PENTRU OANA IFTIME ȘI ANA ELISABETA

    Mai aveți multe învățat în afară de retorică și sofisme. Mă refer firește la învățătura ortodoxă și trăirea acesteia. Să vă lumineze Dumnezeu să nu mai faceți partizanate de genul acesta cu activiștii pro cipuri și falși ecumeniști…

   • NU-MI ATRIBUIȚI AFIRMAȚII PE CARE NU LE-AM FĂCUT. AȘA AȚI ÎNȚELES DIN CE-AM SPUS EU?

    Aici spui urmatoarea treaba ca raspuns la afirmatia mea „,,Din simplul motiv va nu dragostea ne mantuieste, ci Harul necreat care exista in plenitudinea sa in Biserica cea Una in care noi putem fi mladite.”: Nu sunt de acord. Hristos a adus în lume legea iubirii, a dragostei față de aproapele, desăvârșind lucrarea Lui, punând capăt legii talionului (ochi pentru ochi și dinte pentru dinte). Omenirea a intrat astfel într-un nou stadiu al existenței. De aceea, spun că dimpotrivă, dragostea are un rol principal în mântuirea noastră.” Ca sa nu mai zic ca eu iti dadusem acel raspuns ca replica la alta tampenie eretica pe care o spuneai, si anume ca Francisc de Assisi s-a mantuit, cel pe care Sfantul Ignatie Briancianinov il numeste „cel maimare inselat”…

    Apoi aici: „Încălcându-se ascultarea canonică pe care o propuneți prin ruperea comuniunii cu ereziarhii ecumeniști, chiar și a unui ierarh apostat se ajunge la căderea în neascultare față de Biserica lui Hristos, care este ecumenică și universală”.

    Acum spune-mi, era altceva de inteles de aici? Dar cu viclenia care iti este caracteristica, incerci sa imi spui mie ca, vezi Doamne, am inteles eu ceva gresit. Deci scuteste-ne de afirmatii gen „mai aveti de invatat”. Cel care trebuie sa-si faca temele esti in mod evident tu, si daca inainte de a le da sfaturi altora, ai fi invatat tu mai multe, nu mai spuneai tampeniile eretice de mai sus…

    Si apropo, fals antiecumenist sa stii ca esti tu. Fraza subliniata de mine in a doua perla a ta inseamna cripto-ecumenism…E amuzant cum voi ne acuzati, dar tot voi, si singuri, din vorbele voastre va acuzati. Stop rfid ma facea sectar? Deja am o gramada exemple de rastalmacire in mod personal a Scripturii pe acest site (facute de anticipisti). Tu ne faci falsi antiecumenisti? Din vorbele tale reiese ca fix tu esti asa. Dar asta inseamna ego-ul ca daca te-a laudat Vieru, esti automat sfant, dar si infailibil… Ca sa nu mai zic ca in afara de deraieri, deja grave, de la credinta, mai si calomniati, mai sunteti si agresivi.

    Acum da frumos copy-paste, du-te pe saccsiv si spune urmatoarea chestie: „RASPUNSUL LUI ANDREI DINU DE PE BLOGUL ORTODOXIE TRADITIONALISTA SI TEOLOGIE PATRISTICA. Ce parere aveti?” Si o sa vina alde pcmouse si o zica o anatema din preaplinul intelepciunii lui si toti o sa va imbatati de „ortodoxie adevarata”. Vezi, te scutesc si de un efort!

   • Ana Elisabeta zice:

    Eu nu inteleg cine sunt falsii ecumenisti. Unii care pretind ca sunt ecumenisti, dar de fapt nu sunt? N-am intalnit. Sau unii care sunt ecumenisti dar pretind ca nu sunt? Nici specia asta n-am prea intalnit-o, pentru ca ecumenistii sunt mandri de erezia lor, care ii face sa se simta plini de iubire si facatori de pace. Ce am intalnit cel mai des sunt oameni care se cred ortodocsi, dar nu sunt constienti ca imbratiseaza idei eretice, fie ele ecumeniste sau de alt soi.

 44. Ortodoxia va avea parte numai de extreme! Pacat! Si asta…, de la faptul ca suntem toti plini de mandrie,trufie, autostiinta si ignoranta!

  • Cum sa spuna un crestin, altui crestin sau catre un preot: nu intru pe pagina ta ca sa nu-ti fac trafic!
   Si cum sa inveti in Duhul Adevarului ca nu te mai mantuiesti daca ai cnp, cod de bare sau buletin?
   Ori sa inveti lumea ca poti sa-ti bagi orice dispozitiv electronic in corp, ca nu are legatura cu Dumnezeu!!!

   ” Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri? ” (1 Corinteni VI-19)

   Vom fi distrusi de extreme, de ignoranta si mandrie!

 45. Ana Elisabeta zice:

  Prieteni,

  Acest blog se cheama „Teologie patristica”. Ar trebui sa-l urmareasca cei pe care ii intereseaza teologia Sfintilor Parinti ai Bisericii. Iar teologia Sfintilor Parinti ar trebui sa ne intereseze pe toti care suntem crestini ortodocsi (fiecare dupa puterea lui) pentru ca ne invata dreapta credinta, adica Ortodoxia. Sa credem ca ne putem mantui fara dreapta credinta e ca si cum am crede ca putem zbura cu o singura aripa (presupunand ca avem cealalta „aripa”, adica tinerea poruncilor Mantuitorului). Vremurile in care traim sunt vremuri vitrege din acest punct de vedere, vremuri in care primim neincetat influente non-ortodoxe pe toate caile: de la cei din jurul nostru, de la mass-media si, cel mai trist, uneori si de la cei care ar trebui sa ne invete dreapta credinta. Sunt vremuri in care daca putem, avem datoria sa marturisim. Nu o spun eu, o spune Parintele Iustin Parvu, unul din sfintii nostri contemporani (si merita citit pentru a vedea ce spune despre cum se face aceasta marturisire):

  http://www.credo.ro/tacere-si-marturisire.php
  http://manastirea.petru-voda.ro/2013/07/26/tacere-si-marturisire-interviu-cu-parintele-justin-parvu-din-aprilie-2005/

  Si mai trebuie spus un lucru, daca l-am mentionat pe Parintele Iustin Parvu (caruia sa-i faca Domnul vesnica pomenire, si pentru ale carui rugaciuni sa ne miluiasca si pe noi). In perioada in care parintelui i se atribuia afirmatia ca actele cu cip (atunci era vorba de carti de identitate cu date biometrice) sunt lepadare de Hristos, avem marturia unor ucenici care l-au intrebat daca le pot primi si unora dintre ei le-a spus ca da. Din doua, una: ori sunt lepadare de Hristos si atunci mai bine murim decat sa le primim si sa ne lepadam de Hristos; ori le putem lua si atunci nu constituie lepadare. Ce constituie ne spune IPS Serafim: un lucru la care sa fim atenti. Iar cei care nu vor sa le ia sa se documenteze si sa-si prezinte argumentele cu grija ca sa nu-i sminteasca pe ceilalti si sa-i trimita iresponsabil catre o pseudo-mucenicie. Mie personal mi se pare mai important sa insist ca aceste acte, cipuri, carduri nu constituie lepadare de Hristos decat orice alt aspect al discutiei, pentru ca vad pe-aici tot felul de chemari iresponsabile de tip „mai bine moartea decat cipul” pe care unii cititori pot sa le ia de bune si, Doamne fereste, sa le puna si in practica.

  Ceea ce nu ar trebui sa facem aici pe blog (si in general, daca suntem crestini ortodocsi): sa ne dam cu parerea care cat e de bland si de smerit si sa-i sfatuim sa se smereasca (oricum, e de prisos pentru ca Hristos deja ne spune: „invatati-va de la mine ca sunt bland si smerit cu inima”); sa ne dam cu parerea cat si cum se roaga fiecare si sa le dam sfaturi (ceea ce e de asemenea de prisos pentru ca Sf. Ap. Pavel ne spune sa ne rugam neincetat); sa sfatuim la tacere in timp ce noi nu tacem. De altfel nu sunt vremuri de tacere, o spune Pr. Iustin Parvu, ci vremuri de marturisire, si anume o marturisire corecta ceea ce au invatat Sfintii Parinti.

  Dar cireasa de pe tort este a sfatui femeile la tacere si nastere de prunci. Oare Sfanta Mare Mucenita Ecaterina s-a mantuit si s-a sfintit prin tacere si nastere de prunci? Oare Sfanta Mucenita Fotini samarineanca s-a mantuit si s-a sfintit prin tacere si nastere de prunci? Iar pe deasupra, aceasta perla de (in)cultura o emite unul care indeamna la citirea vietilor sfintilor. Atunci sa citim:

  http://www.calendar-ortodox.ro/luna/noiembrie/noiembrie25.htm
  http://www.minuni-sfanta-ecaterina.ro/viata-sfintei-ecaterina/sfanta-ecaterina-390

  http://www.calendar-ortodox.ro/luna/februarie/februarie26.htm

  Iar pentru rugaciunile acestor doua mari marturisitoare ale Bisericii, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste si pe noi!

  • Problema marturisirii femeilor sta in felul urmator: multi cu gandire misogina se agata de acel pasaj de la I Cor 14:34. Daca se citeste insa tot capitolul, vede ca acolo unde trebuie sa taca femeia, „in biserica” este scris cu „b”, sau cu alte cuvinte Sfantul Pavel se refera la „adunare”, nu la Biserica, „Ekklesia”, pe cand in restul capitolului este scris „Biserica”. Pe langa faptul ca tacerea in biserica nu are nici-o legatura cu marturisirea dreptei credinte, obligatorie pentru oricine (cf. Mt. 10:32).

 46. doktoru zice:

  Eu nu prea cred ca vremurile sunt de marturisire,a credintei,din cauza ca totul este la liber.Nimeni nu este prigonit pe aceasta tema.Mai degraba vremurile sunt de marturie si de tinere si ramanere in dreapta credinta pt a fi drept martori pt aceia care nu au ramas in ortodoxie si au preferat alte alternative in schimbul avantaje materiale .Cum ar fi,de exemplu,cei care pleaca la sectanti ,momiti de faptul ca primesc unele ajutoare financiare.Oricum ar fi, noi trebuie sa tinem ortodoxia chiar daca vremurile nu ne sunt atat de propice.Eu cred ca pentru timpurile in care traim,fara repere ortodoxe adevarate,ramanerea in orodoxie este mantuitoare.Cred ca si de asta este pomenit ca va fi ca in vremea lui Lot :Mantuind mantuieste-ti sufletul tau! Ca saracul Lot nu a protestat pasnic impotriva locuitorilor Sodomei,ci a rabdat in el nelegiuirile lor.Si doar el a scapat,si fetele lui.Asa si noi rabdand toate faradelegile lor ,dar tinand ortodoxia, ne vom mantui sufletele noastre.Si nepicand in capcana avantajelor materiale efemere.Care ,de altfel, sunt foarte atractive.Pe moment.

  • Eu nu prea cred ca vremurile sunt de marturisire,a credintei,din cauza ca totul este la liber.

   In vremea ecumenismului, masoneriei, new-age-ului, a legilor anti „intoleranta” etc. nu este vremea marturisirii credintei? Ba e mai necesar ca oricand acum.

 47. doktoru zice:

  Ok,daca vrei cum zici tu.Acum sa-mi spui unde marturisesti tu?Iesi pe strada si tipi cat te tin bojocii sau bati din poarta-n poarta si declari ca esti ortodox?Ai fost fortat cumva sa-ti negi credinta ca daca nu te bate,te aresteaza,iti ia gatul ca la pui?Eu nu cred.Poate ai vrea sa zici ca in vremurile astea de slabire a credintei si imputinare a nr de credinciosi,in cel mai rau caz,ai fi propovaduit ,iar,vestea cea buna a lui Hristos mai ales la cei nu au vrut sa mai cunoasca adevarata credinta sau pur si simplu nu mai cred in nimic.Da,dar pe tine cine te-ar fi trimis?Din proprie initiativa?Eroare.Nu ai fi rezistat mult.Apostolii nu au propovaduit doar din gura ci cu minuni,mai ales cu minuni .Ori vremea minunilor a trecut.Si pe de alta parte e scris ca Apostolii au propovaduit in toata lumea.Multa lume nu a inteles ca acum a ramas doar vremea tinerii credintei pt marturie in fata celorlalti care au apostat in timp.Si de marturia asta se va tine cont la judecata finala,care e destul de aproape.
  Parerea mea.

  • Ai fost fortat cumva sa-ti negi credinta ca daca nu te bate,te aresteaza,iti ia gatul ca la pui?

   Sa-ti dau un exemplu. In America exista o lege in care daca spui unui catolic ca este eretic, esti arestat. Prigoana nu inseamna doar sa te ia la bataie ca pe vremea Imperiului Roman. Legea asta (care va fi si in Romania), nu te pune sa iti negi credinta? Ecumenismul nu te pune sa iti negi credinta?

  • Ana Elisabeta zice:

   Iata ca marturiseste aici pe blog, pana una-alta. Nici parintele Iustin nu a facut referire la prigoniri, ci numai la a marturisi (a da marturie) cu privire la adevarul de credinta. Si tinerea dreptei credinte este un fel de a marturisi, dar este bine sa si explicam lucrurile in care credem. Sigur ca e nevoie de discernamant.

   In ce priveste marturisirea in conditii de prigoana, si aici e nevoie de discernamant. Nu ne aruncam cu capul inainte in mucenicie. Sa nu uitam ca nimeni, fara harul Duhului Sfant, nu numai ca nu poate marturisi pe Hristos pana la moarte, dar nici sa tina pana la capat alte porunci mai usurele. De aceea scriu sfintii evanghelisti asa: „Zis-au cei ce ascultau: Şi cine poate să se mântuiască? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu.” (Luca 18, 26-2727; cf. Matei 19, 25-26; Marcu 10, 26-27) Pe de alta parte, stim ca Duhul sufla unde voieste sau, ca sa citam exact, „Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul.” (Ioan 3, 8). De unde stim noi cine se va mantui prin mucenicie si cine nu? Iata, Sfantul Mucenic Bonifaciu (Bonifatie) era un om pacatos, cu pacate atat de mari incat traia in desfranare si betie cu stapana lui Aglaia (el fiind sclav), dar cand l-a chemat harul sa marturiseasca, nu s-a dat inapoi si a primit cununa muceniciei. Pentru ale caror rugaciuni, ale Sfantului Mucenic Bonifatie si ale Sfintei Aglaia Romana, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi!

   http://www.calendar-ortodox.ro/luna/decembrie/decembrie19.htm

   http://www.cuvantul-ortodox.ro/2007/12/19/sfintii-bonifatie-si-aglaida-de-la-betie-si-curvie-la-mucenicie-sau-de-ce-nu-trebuie-sa-deznadajduim/

 48. doktoru zice:

  Mai, aia este America.Eu cred ca acolo este altceva,si nu as prea crede ca o sa ajunga toate legile lor tampite si pe la noi.Cel mai bine e sa stam prin zona in Romania si sa nu ne mai aventuram prin alte locuri straine,caci altfel chestii nasoale se pot intampla.
  Pe de alta parte,ecumenismul este o alegere personala,pentru unii.Traba lor.Normal ca aia este lepadare daca zici ca si Buddha mantuieste,si Mohamed-ul ala nebun,sau Dalai-Lama si Confucius.Si ca Iisus a fost doar un intelept si un om moral.Ei zic.Noi nu.
  Noi credem in Iisus Hristos -Dumnezeu.Formula de care nea Iacoboaie nu a auzit deloc in viata lui.Si mai zice ca nu este pagan.Si pe deasupra ne mai invata tot el cu ce se mananca crestinismul.Sau ca iubirea mantuieste si ca alde de aia ca Assisi sau mantuit.Ha.Ha !!!
  Nebunii astia cu iubirea,gen Iacoboaie si ecumenistii,nu au inteles cum se va judeca lumea,asa cum ne-a spus parintele Cleopa.Pana la Moise,dupa legea naturala a firii, adica constiinta din fiecare om,tot pamantul.Apoi de la Moise evreii vor fi judecati dupa lege iar paganii tot dupa legea constiintei,ca doar evreii au primit legea.Iar de la Hristos ,Dumnezeu va judeca dupa Legea Harului,tot pamantul.Cine a crezut in Hristos s-a mutat din moarte in viata si cine nu ,a si fost judecat.

  • O parte din legile lor deja au ajuns la noi. Intrarea in UE si NATO ne-a facut practic sa imprumutam aproape tot de la ei (in materie legislativa).

   Ecumenismul este alegere personala, pe de o parte, pe de alta daca „alegerea personala” a ta este antiecumenismul, esti instant stigmatizat: „taliban”, „fanatic” etc., care reprezinta o forma de prigoana, mai exact, psihologica. Fie aderi la consensul majoritatii, fie…stii tu.

  • Ana Elisabeta zice:

   „Mai, aia este America.Eu cred ca acolo este altceva,si nu as prea crede ca o sa ajunga toate legile lor tampite si pe la noi.”

   La noi este o oarecare rezistenta la aplicarea legilor pe care occidentalii n-o inteleg. Daca punem bucati de beton sau de piatra in presa ca sa le testam rezistenta, ele rezista pana la un punct, dupa care se sparg. Daca punem o bucata de, sa zicem, marmelada, ea nu pateste nimic. Sigur ca se turteste sub presa si curge, dar ramane exact aceeasi marmelada ca inainte. Singura diferenta e ca se murdareste presa. Avem tot felul de legi si reglementari europene adoptate, dar noi facem tot cum stim, si nu se intampla nimic.

   Asta, cel putin deocamdata. Sa nu uitam ca avem si o traditie de trista amintire a cozilor de topor care i-au ajutat pe ocupantii bolsevici sa tiranizeze poporul si mai ales sa-i prigoneasca pe opozanti. Iar istoria are prostul obicei ca se repeta, mai ales pentru aceia care au memoria scurta. Sa ne fereasca Dumnezeu!

 49. doktoru zice:

  Mi-am adus aminte ca cineva nu stia de lacustele mondiale sau de cei ce se numesc,intr-un fel, asa.Si am gasit un pasaj destul de edificator,zic eu,care are legatura foarte mare cu aceste lacuste si cu timpul lor.

  Sinagoga iudeilor [Zaharia 11:1-3, 6, 8; 12:11]
  Deschide, Libane, porţile tale, ca focul să mistuie cedrii tăi! [Zaharia 11:1] Sfântul Chiril al Alexandriei, într-o omilie la Evanghelia după Sfântul Luca [cf. Luca 13:7-9], spune.că „Hristos compară sinagoga iudeilor cu un smochin, căci adeseori Scriptura îi aseamănă pe ei cu diverse plante, cum ar fi de pildă viţa-de-vie [cf. Osea 10:1], măslinul [cf. Ieremia 11:16] sau chiar cu pădurea […]. Iar un altul dintre proroci, comparând-o cu Muntele Liban, spune: Deschide, Libane, porţile tale, ca focul să mistuie cedrii tăi! [Zaharia 11:1]. Căci pădurea care a fost în Ierusalim – adică locuitorii cetăţii, atât de mulţi, încât era cu neputinţă să-i numeri – a fost mistuită de foc. După cum spuneam aşadar […], Domnul Hristos Se foloseşte de imaginea smochinului, pentru a vorbi despre sinagoga iudeilor” .

  Se aude vaietul păstorilor, căci mândrele lor păşuni au fost pustiite; se aude răgetul puilor de leu, căci bogăţia desişurilor Iordanului a fost pârjolită [Zaharia 11:3]. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează aceste cuvinte ale lui Zaharia spunând: „Prin puii de lei, mândria Iordanului, se referă la mai marii sinagogii iudeilor, care, ca o dreaptă răsplată pentru felul cum s-au purtat cu Hristos, au parte de vaiete, împreună cu părinţii şi copiii lor. Căci aceştia vor fi trecuţi prin foc şi prin sabie, Templul din Ierusalim va fi distrus, iar cetăţile de pe cuprinsul Iudeii vor fi părăsite şi lăsate în paragină. Aceasta a fost soarta lor. O, Hristoase, mântuieşte-ne pe noi!”

  Şi am grăit: „Nu vă mai pasc! Cea care este de murit să moară, cea de pierit să piară, iar oile care vor mai rămâne să se sfâşie între ele!” [Zaharia 11:9] Sfântul Chiril al Alexandriei, vorbind despre problema căderii poporului lui Israel din harul legământului cu Dumnezeu, arată următoarele: „Hotărârea sfântă, înţeleaptă şi dreaptă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, i-a ridicat în această cinste pe păgâni. Iar pe Israel, vedem bine, I-a îndepărtat de la Sine, de la iubirea şi de la bunăvoinţa Lui. Căci aceasta aflăm că le-a spus lor răspicat Păstorul cel mai mare, prin gura unuia dintre proroci: Şi aşa am hotărât – spune El -, că nu vă mai pasc, pentru ca acela care este de murit să moară, acela care este de pierit să piară, iar cei rămaşi să se sfâşie cu sălbăticie unii pe alţii [cf. Zaharia 11:9].”
  In ziua aceea, plângerea în Ierusalim va fi foarte mare, ca plângerea pentru crângul de rodii tăiat în câmpie [Zaharia 12:11] . Într-o omilie la Luca 3:9, Sfântul Chiril al Alexandriei scrie: „Acest binecuvântat şi fericit Botezător le propune spre meditaţiei iudeilor încă un cuvânt: Acum, securea este la rădăcina copacului [cf. Luca 3:9]. Dar, prin secure, aici trebuie să înţelegem mânia ascuţită şi dreaptă a lui Dumnezeu-Tatăl, revărsată asupra iudeilor din pricina răutăţii pe care au manifestat-o faţă de Hristos, precum şi din pricina violenţei lor cu totul lipsită de ruşine; căci mânia lui Dumnezeu s-a abătut asurpa lor aşa ca o secure. Aceasta ne lămureşte Prorocul Zaharia, când spune: plângerea în Ierusalim va fi foarte mare, ca plângerea pentru crângul de rodii tăiat în câmpie [Zaharia 12:11]. Dar observăm că nu spune că securea a lovit în rădăcina copacului, ci la rădăcină, ceea ce înseamnă foarte aproape de rădăcină. Căci ramurile au fost tăiate, dar planta nu a fost smulsă din rădăcină; căci o rămăşiţă a fost mântuită şi nu a pierit cu totul.”

  Acum ce spune-ti:Smochinul a infrunzit sau nu ?Caci rod nu mai da in veac.
  Asa sta treaba si cu lacustele…pustiesc pamantul.Si imparatul lor este ala negru si urat,de respira greu si urat mirositor,zis si Abaddon.

 50. Oana Iftime zice:

  Da, domnule iacoboaie, corect. Am de învăţat. Doar că despre învăţătura şi trăirea autentice, nu despre ceea ce propagaţi Dvs. şi alţii ca Dvs. – sinteze de speculaţii paralele cu Revelaţia şi trăsnăi pseudo-ştiinţifice, care seamănă leit poleit cu produsele lipsei de har şi spaimelor materialiste decurse din lipsa de har ale ereticilor din Apus.
  Iar Dvs. n-ar fi rău să mai învăţaţi, în schimb, nişte retorică (dacă învăţătura “ortodoxă autentică” şi trăirea tot le aveţi, deja, la degetul mic). Teoria şi practica retoricii includ şi o parte numită „logică şi argumentaţie”, pe care Sfinţii Părinţi o stăpâneau şi o practicau, nu o sfidau flagrant, emiţând lucruri comparabile cu „unu şi cu unu fac cinci”, pentru ca mai apoi să aibă îndrăzneala de a pretinde că ceea ce spun merită interesul şi timpul altora, mai şi fiind vorbire despre credinţă.
  Dar, deh, între timp, de când a luat-o Răsăritul în mod accelerat pe urmele ereticilor şi păgânilor, se pare că bătaia de câmpi a ajuns marcă a “autenticităţii”. Cu cât mai pietistă şi mai stupidă, cu atât mai bine – exact ca la eretici şi ca la păgânii la care a spune lucruri fără sens este semn de iluminare.

  • papadiu zice:

   Doamne ajuta !
   urmaresc de ceva vreme acest subiect si sunt deopotriva nedumerit si mahnit de divergentele atat in cadrul clerului, teologilor, mirenilor, divergente ce creaza confuzie si mai mult decat atat.

   Exista o hotarare din 2009 a Sinodului Mitropolitan al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului privind actele biometrice, care, desi privea in special pasapoartele si actele de identitate facea referiri generale la actele biometrice; regretabil este ca aceasta hotarare nu a fost sustinuta si este aproape uitata.

   In scrisoarea pe care CNAS o trimite asiguratului impreuna cu cardul se specifica :
   „Cardul National de Sanatate reprezinta modalitatea ca Dumneavoastra sa fiti identificat(a) in sistemul national al asigurarilor sociale de sanatate, sa primiti servicii si, implicit, sa certificati efectuarea serviciilor medicale primite. ”
   ….
   „Este obligatoriu ca de fiecare data cand mergeti la un medic din sistemul public de sanatate sa aveti la Dumneavoastra Cardul National de Sanatate. In caz contrar, nu puteti primi servicii medicale platite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale ! ”

   Consider ca mi se incalca fatis libertatea, se vrea sa fiu identificat printr-o modalitate cu care nu sunt de acord, serviciile medicale pentru care am contribuit la sistemul de asigurari de sanatate sunt conditionate de prezentatrea cardului (conditionare nespecificata la momentul incheierii contractului de asigurare care este dealtfel obligatoriu).

   Modul de abordare, schimbarea modalitatii de identificare a persoanei, restrangerea libertatii, amenintarile din aceasta scrisoare dupa parerea mea sunt de la potrivnic. Si acest aspect ma face sa am retineri serioase in privinta cardului, pot banui ca sunt nesinceri in argumentatie si se ascunde altceva in spatele acestei proceduri birocratice.

   Ar fi regretabil ca din cauza subiectelor actuale care chiar preocupa turma ( acte biometrice, ecumenism, sistemul de educatie, etc ) sa apara iarasi schisme, sa se rupa si mai mult camasa Domnului. Sper ca pastorii sa reactioneze pana la urma unitar.

   sunt interesat de parerea Dumneavoastra si pe acest subiect,multumesc.

   • Doamne ajuta!

    Iti inteleg nelinistea si foarte bine ca o ai. Nici eu nu sunt de acord cu actele electronice. Eu doar nu sunt de acord cu teoriile pecetluirii 666, pe simplul motiv ca in Scriptura si in talcuirile Sfintilor Parinti, pecetea vine dupa antihrist. Deci lasand spaimele apocaliptice care nu sunt intemeiate pe invatatura Bisericii deoparte, trebuie sa luam atitudine impotriva acestor acte, dar si aceasta atitudine trebuie luata studiind atent situatia si cu discernamant. Nici eu nu vrea certuri si mai ales schisme, dar unii nu doar ca deraiaza de la ce ne invata Biserica, dar mai sunt si agresivi si neintelegatori.

   • Ana Elisabeta zice:

    Iata in sfarsit un punct de vedere echilibrat. Nu este corect sa fie schimbate conditiile de acces la sistemul de sanatate, ceea ce constituie o incalcare a contractului de asigurare. Merita sa discutati cu un jurist.
    Partea dificila va fi sa gasiti sustinatori pentru acest demers care sa nu fie infectati de morbul apocaliptic.

   • Ana Elisabeta zice:

    P.s. Unde gasim textul acelei hotariri sinodale?

   • Oana Iftime zice:

    Cred că atunci când ceva ne deranjează, trebuie să ne gândim dacă avem realmente un motiv raţional, sau este doar o reacţie viscerală. De exemplu, de ce mă deranjează o modalitate de identificare sau alta? Am o motivaţie obiectivă? Sau « nu-mi place », « nu-mi convine », “mi se pare că”, “n-am chef să”… Şi să realizez că « nu-mi place », etc, nu reprezintă argumente şi nu le pot ridica în chip de obiecţii serioase, faţă de autorităţi.

    Revenind la problema punctuală a cardului de sănătate, unii afirmă că au argumente împotriva implementării acestui tip de document.

    Eu nu consider, nici ca bioetician, nici ca cetatean că am vreun argument serios “împotrivă”.

    – Faptul că trebuie să-l plătesc nu este gentil, din partea statului (ceea ce, de altfel, este o apreciere subiectivă), dar toate actele se plătesc, iar suma nu este una mare.

    – Faptul că este obligatoriu pentru asiguraţi, « constrângîndu-i », etc, iar nu este un argument serios. Ceva trebuie să prezinţi, pentru identificare, încât să-ţi dovedeşti calitatea de asigurat, că ai dreptul la acele servicii. Că este un buletin de hârtie, o carte de identitate de plastic, plus minus o adeverinţă de undeva, sau cardul de sănătate, ce importanţă are?

    – Apropo de datele personale – nu mă interesează dacă datele mele sunt înscrise pe hârtie, plastic sau inscripţionate electronic. Singura neplăcere pe care mi-o creează ideea de inscripţionare electronică a datelor se leagă de posibilele disfuncţii tehnice – gen “ne pare rău, nu ne merge calculatorul/programul” (după cum se mai întâmplă la bănci, d.ex). Dar, şi în această privinţă, nu dezvolt o reacţie extremă – incidente şi disfuncţionalităţi există în toate domeniile, maşinăriile şi oamenii fiind cu toatele failibile. Nu am decât să am răbdare şi să nu îmi induc singură ideea că este un dezastru iremediabil dacă mai aştept, sau dacă amân.

    De ce am această atitudine? Din mai multe motive :

    Este vorba despre unele şi aceleaşi date, care undeva tot există, şi este normal să existe (nu pot fi tratată medical în absenţa lor) – dacă nu pe cipul cardului, atunci pe hârtie, sau în computer-ele furnizorilor de servicii medicale.

    Dacă furnizorii de servicii medicale (singurii care au dreptul de a accesa datele de pe card) nu respectă confidenţialitatea, nu o vor respecta indiferent pe ce tip de suport sunt înscrise datele. Dacă o vor respecta, datele îmi vor fi protejate indiferent de suport. Contează oamenii şi atitudinea lor. Maşinăriile nu pot face nimic singure, şi comite abuzuri.

    Se ajunge, aşadar, pe de o parte la la problema confidenţialităţii (etern subiect bioetic şi de drept), pe de alta la o altă problemă – tendinţa contemporanilor de a gândi în baza prezumţiei de vinovăţie.

    Problema confidenţialităţii este reglementată prin codurile de conduită profesională şi prin lege (vezi Legea drepturilor pacientului, Cap. IV, Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privatã a pacientului). Cine o încalcă, suferă consecinţele. La fel ca în cazul oricărui act ilegal. Nu trăim într-un sat fără câini, dpv al cadrului legal, oricât ne-ar plăcea să facem pe potenţialele victime.

    A, avem abuzuri în justiţie şi nu ne putem baza pe oamenii legii – păi, iarăşi, ţine de resursa umană, care, dacă astfel se prezintă, la va comite indiferent pe ce suport erau înscrise datele mele deconspirate în încălcarea confidenţialităţii. La fel pentru orice alt tip de abuz care ar fi făcut în baza cunoaşterii datelor personale.

    Până una, alta, un cetăţean fără tendinţe către suspiciunea paroxistică (nu vreau să ofensez pe nimeni, exprim o opinie, care aceasta este şi nu am de gând să o “cosmetizez”) ar trebui să gândească în baza prezumţiei de NEvinovăţie. Adică, să nu asume că se va abuza inevitabil sau cel mai probabil de datele sale, de persoana sa, etc, etc, etc. Şi să fie conştient că, dacă aşa ceva se întâmplă, legea îi pune la îndemână mijloacele necesare pentru a reacţiona în apărarea sa şi a principiilor încălcate.

    Dacă pierdem această perspectivă (şi deja o văd în suferinţă) o să ajungem nişte paranoici absurzi, care nu mai seamănă de frica ciorilor, vorba proverbului. Nu mai ies din casă că se întâlnesc cu vreun criminal, căci nu au fiost toţi depistaţi, preventiv şi încarceraţi, tot preventiv, sau fiindcă legea nu interzice total ghivecele şi cine ştie, poate le cade un calibrul lui a se scoate din comerţ cuţitele, ca să nu fie cineva înjunghiat.

    Deja există astfel de măsuri care contribuie la paranoia şi cretinizare, dar acelea nu mai deranjează pe nimeni “în demnitatea sa umană” – d.ex. de când suntem în UE este interzisă comercializarea fierbătoarelor clasice (acelea cu rezistenţă expusă), fiindcă pot produce accidente, se vând numai brichete “cu sistem de siguranţă”, ca să nu-şi dea cineva foc, etc. În loc să învăţăm oamenii să umble în condiţii de siguranţă cu un obiect cu care au umblat generaţii, înainte, şi nu a pierit omenirea, mai bine îl interzicem, fiindcă anual câţiva “deştepţi” au accidente, cu acel tip de obiect. Nu înţeleg de ce nu interzicem scările, fiindcă, statistic, presupun că mai multă lume cade şi se accidentează pe scări decât se arde cu fierbătorul.

    – În privinţa problemei transplantului de organe – acordul înscris pe card se înscrie tocmai fiindcă nu este prezumat (nu se consideră că oricine este, automat, potenţial donator). Pot opta pentru a deveni donator, sau nu. Dacă am spus “nu”, nu mi se vor recolta organele. Aşadar, înscrierea status-ului de donator în acte (pe hârtie sau pe cipul cardului) este o măsură protectivă, nu una abuzivă. Acordul meu în sine poate cupla cu o atitudine abuzivă a personalului medical- d.ex. dacă am fost de acord să devin donator, să fiu diagnosticat în mod neglijent (intenţionat sau nu) ca fiind în moarte cerebrală şi să mi se recolteze organele în consecinţă. Iarăşi, însă, revenim la problema resursei umane şi calităţii morale a acesteia. Cine este imoral şi abuziv va abuza indifrent dacă mi-am înscris opţiunea de a fi donator pe card sau am exprimat-o prin act notarial, pe hârtie.

    De ce avem nevoie, în România – de educaţie în privinţa transplantului. Recoltarea de organe de la pacienţii aflaţi în moarte cerebrală îi ucide pe aceştia. Dar inclusiv Biserica Ortodoxă Română susţine acest tip de recoltare. De ce- cel mai probabil din neglijenţă, fiindcă vorbim fără să avem habar despre ce vorbim şi copiem vorbe ca papagalii, fără a le reexamina conţinutul. Ar fi nevoie de o campanie – am scris un astfel de material şi l-am difuzat… în Grecia. Fiindcă acolo şi l-a asumat imediat o asociaţie serioasă, respectată, cunoscută ca partener social responsabil. În România, unde sistematic se bat câmpii pseudoştiinţifici de către “ortodocşi”, se face scandal ca să ne aflăm în treabă şi cel mai adesea, de fapt, se ia atitudine pe internet, în anonimat, mai şi pretinzând să ne ia cineva în serios, cu cine să fac o treabă de acest fel, care nu poate sub nicio formă risca să pice în ridicol?? În fine, aici hai să fiu totalmente sceptică – o să mai caut parteneri.

    – Iar acum voi comenta problema care, din punctul meu de vedere, este cea mai dureroasă. Nu “înţeleg” cum se face că la noi oameni care se consideră ortodocşi, ba te mai şi admonestează de cum nu eşti tu ortodox, fiindcă nu gândeşti ca ei, au în sine atâta frică şi atâta materialism, în general. A se observa cât de înţesate sunt blog-urile “ortodoxe” de spaime peste spaime – de “sistem” (generică), de securişti, de masoni, de abuzuri, de încălcarea libertăţilor civile, de « ameninţătile » la adresa sănătăţii etc.

    Atâta vreme cât am convingerea (sau aşa susţin, odată ce afirm că sunt ortodox) că libertatea mea este în Hristos şi în Împărăţia Cerurilor, cum se face că mă îngrijorează atâta, chiar până la a deveni iraţional, faptul că cezarul ar putea abuza de drepturile mele civile? De-a lungul timpului, creştinii au fost, dpv civic, şi sclavi, şi stăpâni. Dar nu considerau esenţial statutul social, ci a nu fi robi păcatului. Cel puţin până în modernitate, când au luat-o pe urmele ereticilor şi păgânilor şi au devenit materialişti pe nebăgate de seamă.

    Văd zilnic oameni (între care unii ortodocşi declaraţi) care se autoterorizează, cu spaima şi nemulţumirea zilei de mâine, a bolilor, a tot ce vrei, în general cu incapacitatea de a accepta voia lui Dumnezeu (incluzând “necazurile” sau “ce nu ne convine”) şi mai şi pufnesc cu dispreţ şi se supără, chiar, de-a binelea,dacă nu consimţi la “fiorii” lor. Şi nu mă refer la a manifesta nesimţire şi lipsă de înţelegere, ci la a le reaminti că pe pământ suntem pribegi şi supuşi stricăciunii şi că idealul nostru ar trebui să fie dobândirea nestricăciunii viitoare, nu lupta pentru bunăstare, “linişte”, sănătate trupească, etc, eventual până la obsesie., cârtire, revoltă împotriva lui Dumnezeu (tăcută sau nu, conştientizată sau nu) că nu ne dă ce vrem noi şi când vrem noi

    Aşa nu se poate trăi. Astfel eşti sclav, nu un om liber, în şi prin Dumnezeu.

    Cât despre “sclavia” din lume, iată că, până una, alta, cu sau fără acte electronice, am ajuns demult sclavii Vestului. Şi ca şi producători (ni se jupoaie resursele naturale şi forţa de muncă) şi ca şi consumatori (suntem lihniţi, ahtiaţi după tot ce vine din “lumea civilizată” şi cumpărăm şi consumăm). De ce, oare? Nu fiindcă mai întâi am fost sclavii propriilor patimi- ai obsesiei după avere, poziţie socială sau măcar după “a trăi bine”, în chip materialist, pe lumea aceasta? Atunci? Ce mai vrem? Dumnezeu a îngăduit asupra noastră fix ce ne doream, de fapt- ar trebui să fim încântaţi. După credinţa noastră ne-a fost nouă. Atât şi nimic mai mult.

    Reproşăm, de altfel, Vestului că ne împilează – păi, şi ce să facă, altceva, ei aşa trăiesc de sute de ani, căpuşând pe alţii. Cum altfel să vezi lumea, dacă har nu mai ai, ba chiar ţi-ai construit o teologie a împilării? De ce nu am făcut printre ei misiune ortodoxă, în loc să asimilăm noi, şi încă foarte rapid şi accentuat, misiunea lor materialistă?

    Apropo de problema abuzului, în sine, nu zice nimeni că abuzurile, tirania, ticăloşiile ar fi ceva bun şi tolerabil, dar depinde cum le combaţi, căci nu există un algoritm ci trebuie măsură şi dreaptă judecată, ca să nu iasă mai mult rău, dpv spiritual, singurul aspect care contează, realmente. Şi în orice caz una este să te ridici împotriva nedreptăţii şi abuzului real, alta este să începi să vezi peste tot nedreptăţi şi abuzuri şi să ajungi paranoic şi contestatar etern, capabil să îndruge orice (să dezinformeze, să calomnieze, să inventeze, în fel şi chip) numai să-şi urmeze ideea fixă.

    Protestul civic fără măsură şi temei, duce la aceea că nu se mai uită nimeni în gura ta, nici când vei avea raţiunea şi dreptatea de pe lume. Am văzut asta, petrecându-se, cu măsurile de protecţie a mediului (mă refer la unele reale şi funcţionale, nu la trăsnăi din categoria materialismul-ştiinţific-salvează-planeta). Odată ce diverse ONG-uri au manifestat istericale publice, pretenţii abuzive, etc, lumea (de la autorităţile de stat până la cetăţeni) a început să facă urticarie numai când aude de arii şi specii protejate. Cu mare, foarte mare greutate şi bani şi eforturi băgaţi în educaţie a început să se îmbunătăţească percepţia publică asupra acestor lucruri.

    Este şi normal. Nimănui nu-i plac (deşi pare nedemocratic) indivizii agitaţi şi cu pretenţii absurde. Vorba aceea, oamenii îşi “articulează” adesea propriii copii când se manifestă astfel. Cel puţin acei oameni care mai au idee că a fi agitat şi absurd este o problemă. Şi al căror număr este în vizibilă scădere, de când ne-a lovit de tot materialismul şi nu ne mai găsim locul, pe lume.

    În fine, sunt multe de spus şi deja comentariul acesta este enorm.

    Rezumând, cred că are totul o măsură, pe care trebuie să o observăm şi păstrăm, altfel o luăm razna şi ne conducem singuri în balamuc, până să ne mai facă “sistemul” nu ştiu ce. Iar dacă vrem să contestăm ceva, orice, nu este cazul să ne prezentăm cu reacţii emoţionale, ci cu argumente. Şi anume cu unele care chiar să ţină.

   • Ana Elisabeta zice:

    Si la asta subscriu…
    Si ma mai gandesc la ceva: oare putem face o paralela intre atitudinea fata de cip si unele interdictii rituale (de tip tabu, sa zicem) din unele societati pagane? Mie solutia arderii cipului asta imi sugereaza.

  • Ana Elisabeta zice:

   Subscriu! Ce as mai putea adauga? Poate un protest contra baterii campilor: nu sunt de acord cu violenta 🙂

   • papadiu zice:

    Stimata Dna/Dra Oana Iftime,
    crestinismul nu este rational, este suprarational.
    Pe Hristos Dumnezeu poporul vroia sa-L faca rege iar El a ales Crucea si patimile.
    Pana si apostolii Il sfatuiau sa se „salveze” iar El nu a vrut desi putea chema legiuni de ingeri.
    Nu-i asa ca nu este rational dupa judecata omeneasca/lumeasca ?

    Textului pe care l-ati pus ii opun textul de aici :
    http://vladherman.blogspot.ro/2014/10/parintele-justin-parvu-este-vremea.html#.VDUOffl_uSo
    Desigur cunoasteti si opiniile altor parinti luminati ( ex Parintele Paisie )
    Mai degraba ar trebui sa ascultam inima decat ratiunea.

    Doamne ajuta !

    PS nu cunosc persoana de pe blogul careia am postat legatura; doar am cautat textul respectiv si am pus legatura la o pagina care il continea.

   • Ana Elisabeta zice:

    Ca bine ziceti: suprarational. Nu subrational, nu irational.

    Daca este divergenta intre ce ne spune ratiunea si ce ne spune inima, se cheama ca suntem impatimiti. Daca in aceasta situatie ascultam ce ne spune inima, ne-am cam dat foc la valiza.

    Poporul voia sa-L faca pe Hristos rege pentru ca nu stia mai mult; ce sa vrea un popor altceva decat un rege bun? Daca El ar fi fost un om patimas, fara indoiala ca i-ar fi suras ideea. Insa el, fiind Fiul lui Dumnezeu si Om nepatimas, a realizat neabatut pana la capat iconomia mantuirii oamenilor. Oare ar fi fost rational sa-si abandoneze misiunea la jumatate?

    Apostolii il sfatuiau sa se salveze, desi le explica ceea ce urmeaza sa se intample si cu ce scop, tocmai pentru ca „gandeau” cu inima. Nu-i interesa pe ei ca Hristos si-a asumat liber si in cunostinta de cauza Crucea, pentru mantuirea intregii umanitati, ii interesa ca o sa sufere si o sa moara si o sa sufere si ei impreuna cu el. Daca ar fi gandit rational, stiind ceea ce stiau despre iconomia mantuirii, ar fi spus si ei ca arhiereul anului, care a proorocit: „ne este mai de folos să moară un om pentru popor, decât să piară tot neamul”. (Ioan 11, 50) (Dau si linkul in caz ca vrea sa citeasca cineva mai mult: http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=11#50 )

    Desigur ca folositi expresia „rational dupa judecata omeneasca/lumeasca”, probabil fiindca simtiti ca nu este vorba de „rational” pur si simplu. Tocmai v-am aratat ca acest „rational dupa judecata omeneasca/lumeasca” inseamna de fapt „patimas” sau „sentimental”.

    Considerati oare ca Dumnezeu a dat oamenilor cap doar asa, ca sa nu le ploua-n gat? Ca sa aiba suport pentru ochi si urechi?

    Ii mentionati pe Parintele Iustin si pe Parintele Paisie, pe care multi ii mentioneaza pe-aici, si care sunt ambii sfinti ai zilelor noastre, cand putini s-au sfintit. Doar ca noi in Ortodoxie nu cunoastem infailibilitatea asa cum o cunosc supusii papei de la Roma. Un om poate gresi. Adevarul se stabileste sinodal, fie ca se intruneste un sinod, fie ca se apeleaza la judecata mai multora, inclusiv a Sfintilor Parinti prin scrierile lor.

    Nu va cramponati de doua puncte de vedere, si acestea prezentate trunchiat de „Almanahul Anticipatia”; mai cercetati!

    Domnul sa ne lumineze!

   • Oana Iftime zice:

    @papadiu, aţi întrebat, v-am răspuns. Văd, însă, că problema Dvs nu este cu cardul de sănătate, ci cu cipul din el. Aşa că nu ştiu de ce aţi mai deschis (sau redeschis) discuţia. Despre cip mi-am exprimat părerea, şi nu o dată, în aceste pagini. Am crezut, în eroare, că doreaţi discutăm altceva, precum posibilele probleme legate de utilizarea datelor înscrise pe card.

    Relativ la pagina pe care aţi postat-o, repet (ceea ce am mai spus, cu diverse ocazii) că nu subscriu la opinia în conformitate cu care orice spune un părinte, fie acesta chiar luminat (nu considerat luminat de către adulatorii săi, cum se mai întâmplă) este de la Duhul Sfânt. În Biserică se urmăreşte coerenţa a orice se afirmă cu Revelaţia. Care, dacă lipseşte, descalifică afirmaţiile/textele, fie şi dacă acestea aparţin vreunui Părinte de Dumnezeu purtător recunoscut ca atare de către Biserică (există idei greşite şi în textele patristice, şi nu se scandalizează nimeni de asta, cel puţin cei care nu gândesc idolatru).

    De asemenea, ilogicitatea sau prostia nu sunt privite, în Biserică, drept calităţi. Simplitatea, da. Prostia intelectuală, nu. Să nu le confundăm, precum ereticii şi păgânii.

    Revenind la textul de la http://vladherman.blogspot.ro/2014/10/parintele-justin-parvu-este-vremea.html#.VDYFGfl_tqW:

    Coerenţa cu Scriptura lipseşte, textul nefăcând decât să susţină, practic, teoria pre-pecetluirii, invenţie fără bază în Scriptura.

    În acest text se găsesc informaţii în mod clar eronate, anume că toate actele ar conţine amprenta, imaginea facială, etc. Apoi, asimilează (iarăşi, fără o bază în Scriptură şi Tradiţie, după cum s-a tot discutat, aici) stocarea respectivelor date pe cip cu „însemnarea”. Apoi vorbeşte despre cum se ascunde în spatele acestora un plan demonic, prin care de bunăvoie îţi vinzi sufletul diavolului (!) – Mai întâi planul este considerat ascuns, apoi se spune că subscrii la el de bunăvoie – unde este bunăvoia, dacă ai de a face cu ceva ascuns??? Mai încolo, se vorbeşte despre „controlul absolut al fiinţei umane”. Trecând peste gratuitatea teologică a afirmaţiilor, nesusţinute de nimic din învăţătura Bisericii (ba, din contră, după cum s-a tot discutat aici) se ajunge la incoerenţa simplă – „controlul absolut” l-ar face pe om iresponsabil, aşadar nu ar mai avea vreo vină, pentru nimic, incluzând presupusa sa lepădare.

    Textul conţine, în scurt, ereziile şi incoerenţele tipice pentru teoria protestantă a lepădării inconştiente, care sunt strâns lipite, la ele acasă, şi nu doar acolo, de paranoia contemporană a urmăririi şi controlului. Dar despre asta s-a tot discutat, mai sus.

    Mai conţine, de asemenea, o afirmaţie centrală atât de flagrant stupidă şi filosofică, nu teologică, încât mă şi întreb dacă părintele Iustin chiar a spus atare lucruri, sau şi-au mai adăugat unii ideile proprii în text, fiindcă este cam prea de tot: „Nu, dragii mei, nu primiţi acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparţine prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei fiinţe umane!”

    Cum poate omul „răpi” de la om daturi intrinseci ale fiinţei umane de Dumnezeu create, precum identitatea, originalitatea, unicitatea?

    O astfel de afirmaţie nu este doar prostească, ci şi neortodoxă. Acest gen de comentariu, cum că ni se pot lua daturile intrinseci ale fiinţei noastre, se potriveşte lângă vorbirea filosofică întâlnită în diverse documente emise de către materialiştii care vorbesc făcând retorică goală despre demnitatea umană.

    Aceia spun, d. ex., cum poate fi „răpită” demnitatea umană, de boală, sărăcie, asuprire, înţelegând prin demnitate statutul social şi orgoliul omului. Şi nu o calitate intrinsecă, ţinând, pur şi simplu, de a fi fost creat ca om, cu tot ce implică aceasta (chipul lui Dumnezeu din noi şi iconomia Sa în ceea ce ne priveşte). Iar pe această înţelegere a unui dat de la Dumnezeu al fiinţei omeneşti ca fiind alienabil de către om se bazează promovarea avortului, eutanasiei, etc. Decât omul să trăiască fără „demnitate”, mai bine îl ucidem.

    Aşadar, domnule papadiu, mai multă atenţie la a nu vorbi în vânt şi/sau a nu promova vorbe în vânt, numai fiindcă sunt puse sub un nume celebru nu strică.

   • Ana Elisabeta zice:

    „mă şi întreb dacă părintele Iustin chiar a spus atare lucruri, sau şi-au mai adăugat unii ideile proprii în text, fiindcă este cam prea de tot”

    Si eu ma intreb! Mai ales ca apar inconsecvente. Pr. Justin nu ar fi putut sa sustina lucruri atat de grave, iar in acelasi timp unora din fiii duhovnicesti sa le spuna ca pot lua actele respective.

    Ar fi fost un subiect de discutat cu Maica Justina cand am intalnit-o, dar nu m-am gandit pentru ca se vorbea despre lucruri mult mai importante (din punctul meu de vedere; habar n-aveam ca sunt oameni care au alta parere) adica despre ecumenism si despre „primirea in Biserica” a ereticilor prin Mirungere (fara Botez), iar intrebarea despre cipuri a pus-o cineva de-abia in ziua urmatoare. Una din maicute chiar a spus, impresionata, ca IPS Serafim si Parintele Justin sunt in acelasi duh! Nu ma gandisem la asta, dar am fost de acord.

   • papadiu zice:

    multumesc pentru raspuns;
    incercam doar sa aflu argumentele fiecarui punct de vedere pentru a lua o decizie.
    iertati !

 51. In completare la articol, si pt cei care spun ca diavolul va lucra cinstit la final, si vei fi pus doar explicit sa te lepezi de Hristos si ca pana atunci sa asteptam cuminti… si ca pacatul insemnarii nu se pregateste de catre diavol din timp si cu mare dibacie…

  Sfantul Ioan Gurta de Aur:

  “ Sa nu bagati in sufletul vostru orice pacat , mangaindu-va cu acest gand fara de folos, spunand: „Ce lucru mare este fapta aceasta, ce mare lucru cealalta?” De aici se nasc mii si mii de rele. Ca diavolul, ticalos fiind, pentru a pierde pe oameni se foloseste de multa viclenie, de multa staruinta, de mult pogoramant. Isi incepe atacul cu lucruri mici. Sa-ti dau cateva pilde. […] Tot asa si Cain. Diavolul nu l-a indemnat de la inceput sa-si omoare fratele; nu l-ar fi induplecat; ci mai intai il face sa aduca lui Dumnezeu ca jertfa roadele cele mai rele, spunandu-i: „Nu-i nici un pacat!”; in al doilea rand a aprins in sufletul lui invidia si rautatea, spunandu-i iarasi: „Nici acesta nu-i un pacat!”; si tocmai in al treilea rand l-a induplecat sa-si omoare fratele si sa tagaduiasca uciderea.
  Trebuie deci sa facem totul ca sa starpim inceputurile pacatelor. Sa nu te uiti la un pacat ca e mic, ci sa te gandesti ca ajunge radacina de mare pacat daca nu-l iei in seama. Iar daca trebuie sa va spun ceva care sa va minuneze, este ca pacatele mari nu au nevoie de atata luare-aminte ca pacatele mici si neinsemnate. Insasi natura pacatelor mari face ca sa ne indepartam de ele; cele mici insa, pentru ca sant mici, ne fac sa fim nebagatori de seama si nu ne indeamna sa pornim cu hotarare la starpirea lor. De aceea si ajung repede mari, pentru ca dormim. Asa s-a nascut in Iuda acel mare pacat. Daca furtul banilor saracilor nu i s-ar fi parut mic pacat, n-ar fi ajuns sa vanda pe Hristos. Daca tirania slavei desarte nu li s-ar fi parut iudeilor un pacat mic, n-ar fi alunecat sa ajunga ucigatori de Hristos.”

  „Daca diavolul ar lupta impotriva noastra pe fata si deschis, victoria noastra ar fi usoara si lesnicioasa; dar, mai bine spus, daca santem cu luare-aminte chiar ne va fi usoara, ca Dumnezeu ne-a inarmat impotriva fiecareia din aceste viclenii. Asculta ce ne sfatuieste Hristos, pentru a ne convinge sa nu nesocotim nici cele mai mici pacate! Ne spune: „Cel ce zice fratelui sau: „Nebune”, vinovat va fi gheenei” (Matei 5, 22) si: „Cel ce se uita cu ochi desfranati, a si savarsit pacatul desfranarii” (Matei 5, 28). Pretutindeni starpeste inceputurile si semintele pacatelor […].”

  • Ana Elisabeta zice:

   Dar a lucrat vreodata diavolul cinstit? Nu cred ca a fost cineva atat de naiv incat sa afirme asa ceva.

   Altceva s-a afirmat: ca lepadarea de Hristos, prin definitie, este o problema de optiune constienta.

   • Nu cred asemenea explicații. Lepădarea de Hristos înseamnă îndepărtare de Hristos, prin trădare (precum Iuda vânzătorul) sau alipirea de cele lumești sau de feluriți idoli (demoni)…

   • Ana Elisabeta zice:

    Aceasta discutie incepe sa devina obositoare pentru ca unii oameni nu-si fac lectiile. Ceea ce spuneti cu alipirea de cele lumesti poate sa insemne orice pacat. Si orice pacat indeparteaza pe om de Hristos. Totusi, mai grav decat aceste pacate exista pacatul greu canonisit al apostaziei sau lepadarii de Hristos, cand omul marturiseste mincinos ca Hristos nu este Dumnezeu. Poate omul sa aiba patimi si pacate care il indeparteaza de Hristos, fara a nega ca Hristos este Dumnezeu? Daca raspundem nu, acest lucru are doua consecinte absurde: pe de o parte inseamna ca toti crestinii care pacatuiesc dupa Sfantul Botez se leapada de Hristos, iar pe de alta parte inseamna ca nu e mare lucru aceasta lepadare, de vreme ce se iarta la spovedanie! Propovaduiti absurditati pentru ca nu vreti sa va faceti lectiile si sa intelegeti ca apostazia sau lepadarea de Hristos este un pacat mult mai grav decat orice pacat care doar indeparteaza pe om de Hristos.

    Iar daca omul a fost silit sa faca un gest de apostazie, ca de exemplu „cu sila punându-li-se ceva lucru idolesc în mâini de către siluitori, sau de silă primind o oare­care mâncare de la idoli, însă mărturisind neîncetat că sunt creştini”, atunci nu este vinovat (Canonul 3 de la Ancira). (Aici este vorba desigur de a fi silit in sensul de a i se pune efectiv ceva in mana sau in gura persoanei fara voia acesteia; nu este vorba de a fi silit in sensul ca altfel i se iau privilegiile sau chiar este chinuit si torturat.)

    Pentru mai multe canoane, vedeti aici:

    http://www.catehetica.ro/apostazia-mireanului-pravila-bisericeasca
    http://comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-sinoadelor-locale.html

  • Ana Elisabeta zice:

   Apropo de viclenia diavolului, de la Sf. Mc. Daniil Sasoev (extras din articolul citat pe larg intr-un comentariu de mai sus:

   Şi pecetea lui antihrist, care este descrisă în Apocalipsă, în capitolul al treisprezecelea, după cum este interpretată de Părinţii Bisericii — Sfântul Ipolit Romanul, Sfântul Andrei al Cezareei, Sfântul Irineu de Lyon —, aceasta este o chestiune de acord personal cu antihrist. Acesta este, de asemenea, un legământ, dar diferit. Nu în zadar Sfântul Andrei al Cezareei spune că, aşa cum noi primim pecetea Duhului Sfânt prin miruire, la fel şi antihrist va da pecetea cea rea, necurată. Şi aici problema nu este de mijloace tehnice – asta este o gândire îndreptată în direcţie greşită. Pentru că o pecete poate fi aplicată şi cu o mână obişnuită, cu orice. Sensul acestei peceţi nu constă în mijloacele tehnice, ci în faptul că oamenii de bunăvoie trec de partea duşmanului. Acest lucru este foarte important!
   Mulţi oameni cred că antihristul nu va reuşi să identifice persoanele fără pecete, dar în antihrist va trăi satana, după cum se menţionează în Epistola către Tesaloniceni, că el va acţiona prin acţiunile lui satana, iar satana are autoritate asupra tuturor duhurilor viclene. Duhurile viclene merg după noi şi ne compromit. La fel cum e descris în istorisirea despre trecerea fericitei Teodora prin vămile văzduhului, ele înregistrează fiecare faptă rea pe care o facem noi. Oare îi va fi greu antihristului să cheme duhurile şi să le întrebe unde se află cineva? Ba îi va fi foarte uşor să le întrebe. Pentru aceasta el nu are nevoie să ne urmărească. Antihristul nu va fi interesat să afle unde se află persoana, cu ce se ocupă, ce vinde. Pentru el va fi important ca persoana să încheie acordul cu el. Să intre în uniune cu el. El o să ne şantajeze prin foame, de aici interdicţia asupra comerţului, şi principiul va fi simplu – nu te vei închina la mine, te voi extermina cu foamea. Aceasta este logica, înţelegeţi?

   La noi a avut loc o substituire, care a fost realizată de către sectanţi. Ideile că INN [CNP, n. n.] şi paşapoartele biometrice, şi paşapoarte în general sunt pecetea lui antihrist provin din mediul disidenţilor. Despre paşaport au inventat disidenţii. La început disidenţii ruşi, vechii credincioşi, apoi alergătorii – a existat o astfel de sectă, după cum a spus şi Iurii Valerievici. Iar în ceea ce priveşte INN, această idee a venit de la adventiştii de ziua a şaptea. Şi anume, în 1970 una dintre predicatoarele adventiste a avut o „viziune” cu un spirit, care i-a spus că aceasta este o pecete a lui antihrist – înţelegeţi din ce surse confuze provin toate aceste lucruri?

   Dar pentru ce răspândeşte satana toate aceste lucruri? Pentru că, atunci când va veni antihristul adevărat, toate aceste persoane care se tem de primirea pecetei vor primi adevărata pecete de bunăvoie. Deoarece vor căuta pecetea nu acolo unde va fi ea. Ei vor căuta pecetea în mijloacele tehnice, care de fapt nu sunt necesare pentru antihrist. Diavolul doreşte să facă în aşa fel, încât atunci când va veni duşmanul adevărat, oamenilor să nu le mai fie frică.

   • Ana Elisabeta zice:

    Si mai spune si in continuare:

    Dar Sfântul Ipolit spune aşa:

    „Ce vor spune oamenii, primind pecetea antihristului? Ei vor spune – eu renunţ la Dumnezeu, Creatorul cerului şi al pământului, la Unicul Său Fiu Iisus Hristos, la Duhul Sfânt, la Sfânta Biserică şi singur mă predau ţie”.
    Iată că Sfântul Ipolit a avut dreptate. Principalul lucru acum este prin ce câştigă teren – prin renunţarea la crearea universului. Oare evoluţia nu este o pregătire pentru venirea lui antihrist? Desigur că este o pregătire, evoluţia teistă în special. Atunci când se afirmă că Dumnezeu a creat cu ajutorul răului, al morţii – aceasta duce la antihrist. Afirmaţia că Hristos nu este singura cale spre Dumnezeu [afirmatie ecumenista], acesta este calea spre antihrist. Afirmaţia că există mântuire în afara Bisericii [alta afirmatie ecumenista] – aceasta este calea spre antihrist. Afirmaţia că rostul nostru este aici, pe pământ, după cum spune Apostolul Pavel, atunci când se va spune că e pace şi siguranţă, atunci va veni dezastrul — iată, aceasta este calea spre antihrist. În ideologie este drumul spre antihrist, nu în tehnologie. Aceasta este într-adevăr o substituire diabolică — să înlocuieşti cu dispozitivele tehnice problema reală a acordului.

    Eu spun aşa, că în sens spiritual mulţi oameni au împărtăşit deja ideile lui antihrist. Ideea că există un singur Dumnezeu, dar sunt multe căi [adica ecumenismul] – aceasta deja este o idee antihristă. Dar împotriva acestei idei nu scrie nimeni. Nu se luptă nimeni împotriva acestui lucru. Se luptă împotriva unor lucruri care au fost de mult timp depăşite.

   • zcalin zice:

    Foarte interesant cum duce diavolul aceasta lupta de inselare. In Sfanta Scriptura scrie: „Aici e’nţelepciunea! Cine are pricepere, să socotească numărul Fiarei; că e număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase”. (Apocalipsa Sfântului Ioan 18, 13). Numarul e scris cu litere nu cu cifre: 666. Oare or insemna acelasi lucru?

   • In originalul grec al Bibliei, 666 este „χξς”, unde „ξ” sparge coroana Mantuitorului „χς” (pe care o vedem si in icoane). Tocmai de aceea dupa unii dintre Sfintii Parinti, acest 666 are multiple semnificatii, nu este un simplu numar.

 52. doktoru zice:

  Stii,ma gandeam cum citesc astia,cipistii,Biblia mot-a-mot ;ca evreii si restul sectelor,si pur si simplu ei cred ca au si inteles-o.Ei citesc cuvintele si cred ca au deja raspunsurile.Se bazeaza pe capul lor prost,adica umil,si cred ca sunt mai intelepti decat Daniel,vorba unui citat. Adica Sf.Parinti s-au chinuit degeaba sa talcuiasca acolo unde nu era cazul.Trebuiau doar sa astepte veacul al optulea si sa-i intrebe pe cipisti si totul era lamurit.Cat pierdere de timp pt Sf.Parinti si pt noi.Cand era atat de simplu sa-l intrebam pe saccsiv,si el ne lamurea…indubitabil.
  Adica 666 era doar…666.Si atat.Nimic ascuns,nimic alegoric,si nici simbolic.Nimic,nimic.Doar pur si simplu 666.Si atat.Fantastic.Asta nu as fi crezut niciodata.Aah,era sa uit si un mic nanochip biometric.Sau poate unul Kilometric?!!!Cine stie…Saccsiv stie.Indubitabil.Pretenii stie de ce!!!
  In alta ordine de idei,faceam o mica comparatie intre evrei,mai ales cei macabei, si crestini.Si ma gandeam ca la evreii totul a inceput destul de usor si roze,dar s-a terminat foarte insangerat.In schimb la noi la crestini totul a inceput cu foarte mult sange si banuiesc ca se va termina mult mai usor.De ce oare?
  PS-Vad ca s-au mai linistit lucrurile pe aici.Oare sa fi inteles cipistii cum sta treaba de fapt?!!! M-as mira.

 53. Oana Iftime zice:

  @papadiu Totuşi, n-aveţi pentru ce să vă cereţi iertare. Este o discuţie, se exprimă poziţii şi se aduc argumente. Toate cele bune!

  • Ana Elisabeta zice:

   Domnule papadiu, si eu am venit sa va spun acelasi lucru, si anume ca nu aveti de ce sa va cereti iertare.

   Dumnezeu se bucura de orice om care iubeste adevarul si-l cauta. Asadar, ma bucur si eu.

 54. Ana Elisabeta zice:

  Iar incepe…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s